User talk:Farewell

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Xin chào010:36, 23 August 2010
Welcome to translatewiki.net!010:11, 15 July 2010

Chào Farewell, bạn đã có quyền biên dịch viên tại đây, vậy mời bạn thêm tên mình vào Portal:vi#Biên dịch viên. Cảm ơn và thân chào

Đây là tin nhắn thông báo từ MHtoolserverbot của Trần Nguyễn Minh Huy, nó được kích hoạt chạy tự động cho khắp các dự án của Wikimedia thông qua Toolserver và ẩn danh chung với tài khoản của chủ nó. Có thể chủ bot không biết nội dung hay lý do gì nó gửi tin nhắn gì, vì MHtoolserverbot tuân theo một mã kịch bản tạo sẵn. Nếu có thắc mắc xin đến gặp chủ bot theo link chữ kí bên dưới. Cảm ơn!

10:36, 23 August 2010

Welcome to translatewiki.net!

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Hải. Welcome to translatewiki.net! You can now start translating. You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the translatewiki.net menu that comes with this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product. It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

10:11, 15 July 2010