User talk:GrigorGB

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Grigor Baghdasaryan. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

-- WelcomeMessageBot (talk) 08:58, 1 February 2015 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Translation request for Armenian015:44, 28 January 2016
Ողջույն016:04, 14 March 2015

Translation request for Armenian

Please translate to Armenian (how-to) Completion Outdated
Interface messages* 95% 100% is not far away 2% Minor effort required to get to 0%
User Guide 73% 50 to 75% done 15% Minor effort required to get to 0%
FAQ 89% 100% is not far away 6% Minor effort required to get to 0%
Portal 96% 100% is not far away 0% 25 to 0% remaining
TemplateData information 100% Translations are complete! 0% 25 to 0% remaining
TemplateData help 84% 100% is not far away 4% Minor effort required to get to 0%
* Most of the pages listed above are at Mediawiki.org — you can use your Wikipedia account to log in and work there.

Hello, and please excuse the English. My name is Erica and I am a community liaison for the visual editor at the Wikimedia Foundation.

I'm contacting you today as you are proficient in Armenian, to ask you some time-sensitive help with translations related to the visual editor, here and at Mediawiki.org. I'm therefore providing this little table, hoping it can make the work easier for you, and please do not hesitate to contact me immediately if you need any further information.

I'd like to thank you in advance for what you will do and for the invaluable support you will provide to the Armenian wikimedian community! (Please feel free to forward this message to other community members who may be equally interested or able to contribute.) Best,

Elitre (WMF) (talk)15:44, 28 January 2016

Ողջույն

Ողջույն Գրիգոր ջան, ու շնորհակալություն ուղղումներիդ համար։

Մի քանի նկատառում, այն տողերի վերաբերյալ որոնք փոփոխել եմ՝

  • Տեսախցիկ, դա ոչ թե camera–է համարժեքն է, այլ video camera/camcorder–ի։ EXIF–ը մեր մոտի դեպքերի 95% ֆոտոխցիկն է տալիս, ոչ թե տեսախցիկը, այնպես որ խցիկը և կարճ, և ունիվերսալ է, որը արդեն մտնում է լեզու։
  • Եթե չեկբոքս խմբի վերնագիրը չի պարունակում action word, և անգլերենում action word-ից է սկսվում, ապա արժի հայերենում էլ այն սկսել action word-ով։ Նաև պետք է համանմանությանը հետևել՝ օրինակ այստեղ բոլոր մնացած ուղերձները սկսվում են «Թաքցնել…» ով, իսկ վերնագրում թաքցնել չկա, այնպես որ զուտ համանմանության համար, հետ շրջեցի։
  • «Մուտք գործել» բջջային էկրանների համար բավականին երկար է, ԾԱ տեղայնացումից երկարություն պահպանելը շատ կարևոր է։ Նաև դասական տարբերակում ենք «Մտնել» օգտագործում։ Առայժմ հետ եմ շրջում, բայց կարելի է քննարկել, եթե ուժեղ հակափաստարկներ կան, ապա ամեն տեղ փոփոխել։ Եթե տեղ անի իհարկե։

Առայժմ ասյքանը,

Xelgen (talk)16:04, 14 March 2015