User talk:Jay99

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Geiriadur Cymraeg015:52, 19 December 2010
Newidiadau o ball fachludiadau?022:27, 13 July 2010
Croeso022:20, 13 July 2010
Welcome to translatewiki.net!002:48, 26 June 2010

Geiriadur Cymraeg

Rwyf wedi bwriadu sôn ers meitin ond heb gael cyfle. Fe sonioch eich bod yn byw ym Mharis. Felly rwyn amau bod cael gafael ar eiriaduron Cymraeg a deunydd cyfieithu arall yn dipyn o broblem. Ydych chi'n gwybod am 'Cysgeir' - geiriadur cynhwysfawr ar-lein? Mae hwnnw ar gael oddi wrth Ganolfan Bedwyr am bris (ddim yn gwybod faint). Mae tipyn o gyngor a hyfforddiant i'w gael ar eu gwefan nhw hefyd, yn rhad ac am ddim. Gobeithiaf y cewch gyfle i ail-gydio yn y cyfieithu, er ei fod wrth gwrs yn waith diflas o'i gymharu ag ysgrifennu erthyglau ar Wicipedia. Yn gobeithio bod y gwaith dysgu Ffrangeg, Sbaeneg ac Eidaleg wrth eich bodd.

15:52, 19 December 2010

Newidiadau o ball fachludiadau?

Dechrauad ar waith cyfieithu yw defnyddio Google - nid yr ateb! MediaWiki:Configure-viewconfig-default-diff/cy

22:27, 13 July 2010

Da gweld dau gyfieithydd newydd yn ymuno yn yr un mis. Rwyf wedi altro un neges gennych oherwydd ei fod wedi ei farcio'n !!FUZZY!! - mae hynny'n golygu bod rhywbeth o'i le arno - MediaWiki:Configure-desc/cy. Y broblem oedd bod google yn mynnu cyfieithu pob dim, gan gynnwys y cysylltau ag ati sydd â chystrawen wici ynddynt. Os am gopio o'r cyfieithiad google, rhaid gofalu bod y gystrawen wici yn aros yr un fath â'r gwreiddiol. Rhywbeth i sylw arno yn y dyfodol!

Allech chi ychwanegu'ch enw at restr y cyfieithwyr ar waelod tudalen Porth y Gymraeg - y cyswllt yn y panel llywio?

22:20, 13 July 2010

Welcome to translatewiki.net!

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Jordon. Welcome to translatewiki.net! You can now start translating. You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the translatewiki.net menu that comes with this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product. It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

02:48, 26 June 2010