User talk:Vadgt

From translatewiki.net
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Vadgt. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks, depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support (the link is also available on any page, in the navigation sidebar). Cheers!


-- WelcomeMessageBot (talk) 15:22, 23 November 2012 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Translation request for Armenian015:46, 28 January 2016
Թարգմանության որակ120:16, 7 June 2013

Translation request for Armenian

Please translate to Armenian (how-to) Completion Outdated
Interface messages* 95% 100% is not far away 2% Minor effort required to get to 0%
User Guide 73% 50 to 75% done 15% Minor effort required to get to 0%
FAQ 89% 100% is not far away 6% Minor effort required to get to 0%
Portal 96% 100% is not far away 0% 25 to 0% remaining
TemplateData information 100% Translations are complete! 0% 25 to 0% remaining
TemplateData help 84% 100% is not far away 4% Minor effort required to get to 0%
* Most of the pages listed above are at Mediawiki.org — you can use your Wikipedia account to log in and work there.

Hello, and please excuse the English. My name is Erica and I am a community liaison for the visual editor at the Wikimedia Foundation.

I'm contacting you today as you are proficient in Armenian, to ask you some time-sensitive help with translations related to the visual editor, here and at Mediawiki.org. I'm therefore providing this little table, hoping it can make the work easier for you, and please do not hesitate to contact me immediately if you need any further information.

I'd like to thank you in advance for what you will do and for the invaluable support you will provide to the Armenian wikimedian community! (Please feel free to forward this message to other community members who may be equally interested or able to contribute.) Best,

Elitre (WMF) (talk)15:46, 28 January 2016

Թարգմանության որակ

Հարգելի Վադգտ, գնահատելով ՄեդիաՎիքիի տեղայնացման ձեր ցանկությունը և փորձը, այն թարգմանությունները որոնք ես տեսնում եմ, ուղղակի անընդունելի են։

  • translatewiki.net is made by people like you. –> translatewiki.net-ը կատարվում է նման մարդկանց համար: (Այժմ Վիքիպեդիայում գրանցվելուց երևում է «Վիքիպեդիա–ը կատարվում է նման մարդկանց համար»)
  • Enter the text you see above –> Մուտքագրեք տեքստը տեսնում եք վերը նշվածը
  • «Join translatewiki.net» –> «Միցել է translatewiki.net-ը» Ստացվում է «Միցել է translatewiki.net-ըի»
  • «Why you are creating another account» –> «Ինչու եք ստեղծել մեկ այլ հաշիվ»

Խնդրում եմ լինել շատ ավելի ուշադիր և պատասխանատու, հստակ հասկանալ իմաստը, օգտագործման եղանակաները և փորձել հնարավորինս ճշգրիտ փոխանցել իմաստը։

Ինչպես նաև խնդրում եմ, վերջակետի «։» փոխարեն չօգտվել լատինական երկուկետից «:», և հիշել որ ի տարբերություն անգլերենի, հայերենում բառակապակցության մեջ ամեն բառը մեծատառով չի կարող սկսվել օր․ «Նոր հաղորդագրություններ» և ոչ «Նոր Հաղորդագրություններ»։ Հարգանքներով

Xelgen (talk)20:56, 6 June 2013

Այո, կփորձեմ լինել առավել ուշադիր: Հարգանքներով՝

Vadgt (talk)20:16, 7 June 2013