Jump to content

User:Winston Sung

From translatewiki.net
Babel user information
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
hak-2 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chûng-tén.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是中等
hak-Hant-2 This user has intermediate knowledge of 客家語(繁體).
lzh-3 此君工於文言也。
nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī ko-kip.
nan-Hant-3 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā 閩南語(傳統漢字) gì nèng-lĭk gŏ̤-gék.
茲隻用戶讀寫閩南語(傳統漢字)其能力高級
nan-Latn-tailo-2 This user has intermediate knowledge of Bân-lâm-gú (Tâi-lô).
zh-N 中文是这位用户的母语
zh-Hans-3 这位用户的简体中文达到高级水平。
zh-Hant-N 繁體中文是這位使用者的母語
zh-Hant-HK-2 這位用戶有中等港式中文知識。
Users by language
en
English
zh-Hans
简体中文
zh-Hant
繁體中文

Winston Sung, MediaWiki developer.

en
English
zh-Hans
简体中文
zh-Hant
繁體中文

Winston Sung,MediaWiki开发者。

en
English
zh-Hans
简体中文
zh-Hant
繁體中文

Winston Sung,MediaWiki開發人員。

This user helps translating MediaWiki.
This user helps translating the
Translatable pages on translatewiki.net.
This user helps translating translatewiki.net itself.
This user helped translating wikia.