User talk:Prenn

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Welcome to translatewiki.net!

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Prenn. Welcome to translatewiki.net! You can now start translating. You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the translatewiki.net menu that comes with this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product. It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

-- WelcomeMessageBot (talk) 14:46, 2 January 2012 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Tiện ích221:23, 4 July 2014

Tiện ích

Cám ơn bạn đã thay “công cụ đa năng” thành “tiện ích”. Thay đổi này rất có lý và cũng làm cho nhiều phần như hàng thẻ trong Tùy chọn ngắn gọn hơn.

Minh Nguyễn (talk, contribs)04:54, 27 June 2014

Không có chi, mà đồng thời tôi cũng vừa sửa "Bề ngoài" thành "Giao diện", và "Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này." thành "Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.". Không rõ translatewiki có đòi hỏi proofread để cập nhật các thay đổi này về Wikipedia của chúng ta hay không. Nếu có thì nhờ bạn xem qua các sửa đổi này để "tăng tốc" quá trình đó. Cảm ơn bạn.

Prenn (talk)05:30, 4 July 2014

Không, Translatewiki.net tự động commit các thay đổi tại đây (trừ các thay đổi !!FUZZY!!) vào kho mã nguồn Git gần như hằng ngày, rồi phần mở rộng LocalisationUpdate tự động đồng bộ hóa theo kho. Xem chẳng hạn các cập nhật bản dịch trong MediaWiki, Trình soạn thảo trực quan, v.v. Trang này có thêm chi tiết. Phần hiệu đính chỉ dùng để giúp người ta quản lý các bản dịch nhưng hình như không có ảnh hưởng đến tốc độ cập nhật.

Đôi khi phải chờ lâu hơn một tí, thí dụ khi giao diện Vectơ có thẻ “Khác” mới. Thông điệp này được định rõ trong một phần mở rộng mới dành cho giao diện Vectơ, nên phần mềm phải được cập nhật trước khi có thể đồng bộ hóa các bản dịch. Bạn có thể theo dõi tiến trình cập nhật phần mềm trên danh sách thư wikitech-ambassadors.

Minh Nguyễn (talk, contribs)21:18, 4 July 2014