User talk:Minh Nguyen

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Archives:

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Hàm {{GENDER:}}205:31, 15 February 2016
Dịch "album"208:17, 14 February 2016
tại sao không dịch {{PLURAL: $1|file|files}} là {{PLURAL: $1|tập tin|tập tin}} ?118:29, 27 June 2014
MediaWiki:Accountinfo-user-agent110:30, 8 May 2014
Articlefeedbackv5 messages: hidden108:22, 1 February 2014
Etherpad lite311:25, 5 May 2013
Thank you for your contributions to the Vietnamese translation of Waymarked Trails!008:47, 21 September 2012
FUDforum translation016:22, 12 April 2011

Hàm {{GENDER:}}

Hàm này có ý nghĩa là gì vậy bạn? Khi dịch tôi cũng hay gặp hàm này nhưng vẫn để nguyên nội dung dịch trong hàm như bản gốc. Nhưng tôi thấy một vài bản dịch của bạn lại để ra ngoài (ví dụ đã). Cảm ơn bạn.

Quenhitran (talk)08:18, 14 February 2016

(ví dụ như {{GENDER:$1}}đã)

Quenhitran (talk)08:19, 14 February 2016

Hàm GENDER: cho phép chèn từ hợp giống ngữ pháp tùy theo tùy chọn giới tính của người dùng trong tham số $1. Thí dụ nếu $1PhamThiB và thành viên PhamThiB đã chọn "Nữ" trong Tùy chọn, thì mã {{GENDER:$1|anh ấy|cô ấy|họ}} sẽ cho ra "cô ấy". Tuy nhiên, tiếng Việt có nhiều cách xưng hô nên chúng ta không có thể sử dụng tính năng này. Trong trường hợp bên trên, {{GENDER:$1|họ}}{{GENDER:$1}}họ đều cho ra họ. Nhiều khi translatewiki.net bắt phải sử dụng tham số $1 trong bản dịch chỉ vì hàm này, nên phải đưa vào hàm để tránh lỗi.

Tôi hay sử dụng cú pháp {{GENDER:$1}}họ trong nhóm thông điệp MediaWiki để mai mốt có thể tạo ra một ngoại lệ cho tiếng Việt và xóa các hàm này. Lưu ý rằng nhóm thông điệp Intuition cũng có sử dụng hàm GENDER:, nhưng cú pháp {{GENDER:$1}}họ không được hỗ trợ nên phải sử dụng cú phap {{GENDER:$1|họ}}.

Minh Nguyễn 💬05:31, 15 February 2016
 
 

Dịch "album"

Từ album nên để nguyên hay dịch thành albom? Hồ Tuấn Kiệt (Talk)

Hồ Tuấn Kiệt (Talk)08:33, 7 May 2013

Tôi thấy Wikipedia hay để nguyên nhưng albom hay anbom cũng có lý.

Minh Nguyễn (talk, contribs)08:37, 7 May 2013

theo tôi nên để là album, cách dùng này (có vẻ) phổ biến hơn

Quenhitran (talk)08:17, 14 February 2016
 
 

tại sao không dịch {{PLURAL: $1|file|files}} là {{PLURAL: $1|tập tin|tập tin}} ?

Cách dịch tập tin của bạn gây ra lỗi: http://i.imgur.com/m6rqmWL.png

Thành Vũ (talk)12:38, 27 June 2014

Cám ơn bạn, tôi đã sửa các lỗi này. Vì tiếng Việt thường không cần dạng số nhiều, nên chúng ta thường không sử dụng hàm plural: khi dịch các thông điệp MediaWiki. Tuy nhiên, nhiều khi Translatewiki.net bắt phải sử dụng plural: để sử dụng biến $1. MediaWiki cho phép sử dụng một hàm plural: trống nhưng hình như Intuition không hỗ trợ cú pháp này.

Minh Nguyễn (talk, contribs)18:29, 27 June 2014
 

Just curious Mxn, do you normally say "Mozilla Firefox trên Windows" or "Mozilla Firefox cho Windows"? I heard both of these used interchangeably.

Withoutaname (talk)14:42, 7 May 2014

They're both correct, but "Mozilla Firefox trên Windows" means "Mozilla Firefox on Windows" while "Mozilla Firefox cho Windows" means "Mozilla Firefox for Windows". Yes, you're using the Windows build of Firefox, but more importantly you're using Firefox while using Windows.

If those Google results are to be relied on, there are 123 uses of "Firefox trên Windows", 75 of "Firefox cho Windows", and 54 of "Firefox trong Windows", not counting duplicates. (Make sure to go to the last page of results to see the real total.)

Minh Nguyễn (talk, contribs)10:30, 8 May 2014
 

Articlefeedbackv5 messages: hidden

Hey there, Mxn. Can I call you Mxn instead? I noticed that you retranslated a couple of messages from my contributions, particularly with respect to the new Articlefeedbackv5 extension, like in this diff which changed "Bị ẩn" to "Ẩn". I'm not too familiar with how that extension works in MediaWiki, but I was under the impression, based on the documentation notes, that it created a link indicating the state of the comment in question, sort of like the link in tables indicating "collapsed" or "expanded" which can change state once clicked on. With this change, I'm worried it might lead people to think the button hides the comment once clicked on instead of indicating state. Can you maybe clarify its function to me?

Withoutaname (talk)04:33, 1 February 2014

Oh, you're right. Sorry for not reading carefully. If you see me make any other mistakes, please feel free to correct them or bring them to my attention. And thanks for taking a crack at the Articlefeedbackv5 extension. I had stopped translating Article Feedback messages some time ago due to the strings constantly changing, but hopefully the extension is more stable now.

Anyhow, I'm impressed with your translations so far. Please keep up the good work!

Minh Nguyễn (talk, contribs)08:19, 1 February 2014
 

Etherpad lite

Trong Etherpad lite có từ pad. Vậy dịch từ này ra sao bạn?

Hồ Tuấn Kiệt (Talk)11:10, 5 May 2013

Dịch sát nghĩa là sổ ghi chép, nhưng một pad chỉ là một tài liệu có thể cộng tác soạn thảo với người khác. Vậy dịch là "tài liệu" có được không?

Minh Nguyễn (talk, contribs)11:16, 5 May 2013

Hay để nguyên như vậy? Mình nghĩ sẽ có phần FAQ trong đó có câu "Pad là gì?"

Hồ Tuấn Kiệt (Talk)11:23, 5 May 2013
 
 

Thank you for your contributions to the Vietnamese translation of Waymarked Trails!

Thank you very much for your contributions to the Vietnamese translation of Waymarked Trails! Your translation have been deployed for a while now, and you can see them in action on waymarkedtrails.org.

Guttorm Flatabø (talk)08:47, 21 September 2012

FUDforum translation

FUDforum's Vietnamese translation is 66.67% complete with 376 untranslated and FUZZY messages. If you have some time to spare, can you please help us to fix it up? Best regards.

Frank16:22, 12 April 2011