User talk:Tuankiet65

From translatewiki.net
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Tuankiet65. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks, depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support (the link is also available on any page, in the navigation sidebar). Cheers!


-- WelcomeMessageBot (talk) 07:22, 3 May 2013 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Thanks from Blockly!120:07, 19 November 2013
Viết hoa305:33, 5 May 2013

Thanks from Blockly!

Thanks so much for the Vietnamese translation of the Blockly puzzle! If you'd like to view the translated version online, which we deployed a while ago, it's at http://blockly-demo.appspot.com/static/apps/puzzle/vi.html.

Espertus (talk)01:31, 7 June 2013

All of Blockly has now been translated into Vietnamese! Thanks again for your help.

Ellen Spertus (talk)20:07, 19 November 2013
 

Viết hoa

Cám ơn vì bạn đã đóng góp nhiều tại đây! Các bản dịch ứng dụng tại đây viết hoa các từ trong mỗi thông điệp, thí dụ "Chế độ Gỡ lỗi" thay vì "Chế độ gỡ lỗi". Đây là các dịch thường gặp trong các ứng dụng và hệ điều hành trên máy và trên điện thoại. Nếu muốn viết thường tất cả thì chúng ta phải xem lại tất cả các ứng dụng đang được dịch tại đây, bao gồm các ứng dụng Android.

Minh Nguyễn (talk, contribs)22:57, 4 May 2013

OK, sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn :)

Hồ Tuấn Kiệt (Thảo luận)02:23, 5 May 2013
 

Cho mình hỏi thêm về quy tắc viết hoa. Cảm ơn! :)

Hồ Tuấn Kiệt (Talk)02:33, 5 May 2013

Không sao. Có lẽ tùy theo cách viết hoa trong bản tiếng Việt của mỗi hệ điều hành. Tôi không có thiết bị Android nên nhiều khi phải tra cứu Trợ giúp Android để biết thuật ngữ trên hệ điều hành đó. Nếu bạn có điện thoại Android thì xin bạn sửa lại để phù hợp với thiết bị đó. Còn iOS thì chắc chắn là phải viết hoa các chữ đầu tiên trong cụm từ ("Chế độ Gõ lỗi" chẳng hạn).

Minh Nguyễn (talk, contribs)05:32, 5 May 2013