User talk:கௌசிக் பிரபு

From translatewiki.net
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi கௌசிக் பிரபு. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks, depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support (the link is also available on any page, in the navigation sidebar). Cheers!


-- WelcomeMessageBot (talk) 12:19, 25 June 2013 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
மாதங்களின் பெயர்கள்214:47, 28 June 2013

மாதங்களின் பெயர்கள்

வணக்கம் கௌசிக், மொழிபெயர்ப்பில் உங்கள் பங்களிப்புகளுக்கு நன்றி. இங்கு செய்யப்படும் மாற்றங்கள் அனைத்தும் விக்கித் திட்டங்கள் அனைத்தையும் பாதிக்கும். குறிப்பாக மாதங்களின் பெயர்களை மாற்றுவதால் ஏனைய விக்கிகளில் பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தி விட்டன. இவற்றை இப்போதைக்கு மாற்ற வேண்டாம் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். புரிதலுக்கு நன்றி.

Kanags (talk)08:28, 28 June 2013
    வணக்கம்! நான் கிரந்தமின்றி எழுதுவதற்காக அவ்வாறு மாற்றியமைத்தேன் பொருத்தருளவும்.
    எனக்கு ஓர் ஐயம்.... நாம் ஏன் தமிழ் எண்களையே பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போது பள்ளிகளில் மாணவர்கள் தமிழ் எண்களை பயிலத் துவங்கிவிட்டனர் ; மேலும் இந்தி,தெலுங்கு போன்ற மொழிகளில் 123...-யிற்கு பதிலாக அம்மொழி எண்களை பயன்படுத்துகின்றனர் அதேபோல நாமும் பயன்படுத்தலாமே. எண்கள்:௧,௨,௩,௪,௫,௬,௭,௮,௯,௦. நன்றி.

கிரந்தம் தவிர்த்து எழுதுவதையே பெரும்பாலான விக்கிப்பீடியர்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனாலும், சில தொழிநுட்பப் பிரச்சினைகளால் மாதங்கள் போன்றவற்றில் மாற்றங்கள் செய்வதை விரும்பவில்லை. எண்களை மாற்றுவது குறித்து முன்னரே விக்கி சமூகத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. மேற்சொன்னவாறே உள்ள பிரச்சினைகளாலேயே இது கைகூடவில்லை. எனினும், நீங்கள் இது குறித்து விக்கி சமூகத்துடன் இங்கு உரையாடலாம். நன்றி.

Kanags (talk)14:47, 28 June 2013