User talk:Max20091

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Max20091. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

-- WelcomeMessageBot (talk) 08:42, 3 November 2014 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Dịch thuật008:22, 5 November 2014

Dịch thuật

Cám ơn bạn đã đóng góp nhiều bản dịch vào dự án này. Chúng ta rất cần sự giúp đỡ của những người như bạn! Đối với các thông điệp trong các không gian tên MediaWiki: và Wikimedia: (không gian tên Wikia: thì có thể có tiêu chuẩn khác):

  • Xin lưu ý rằng các bản dịch này có ảnh hưởng đến tất cả các wiki sử dụng phần mềm MediaWiki, chứ không chỉ ảnh hưởng đến Wikia hoặc các wiki tiếng Việt. (MediaWiki cho phép mọi người dùng thay đổi ngôn ngữ giao diện, nên các bản dịch tiếng Việt có thể xuất hiện trên Wikipedia tiếng Anh chẳng hạn.)
  • Khi nào có thể, xin bạn dịch các thuật ngữ kỹ thuật sang tiếng Việt; nhiều người dùng wiki không có rành tiếng Anh mấy. Các tên tính năng như “Media Viewer” và “TemplateData” cũng được dịch vì không có lý do để nguyên tiếng Anh. Những thuật ngữ như “bản mẫu” đã được sử dụng rộng rãi trong MediaWiki và các wiki tiếng Việt (do một biểu quyết tại Wikipedia tiếng Việt cách đây vài năm) nên có thể sử dụng “bản mẫu” trong thông điệp mà không gây nhầm lẫn.
  • Các thông điệp được thống nhất theo kiểu dấu cũ (“xóa” thay vì “xoá”) và sử dụng các dấu ngoặc kép chính xác (“” thay vì ""). Nếu bàn phím của bạn không cho phép nhập “”, cứ sử dụng "" rồi tôi hay người khác sẽ sửa sau.
  • Các thẻ {{GENDER:}} không cần thiết trong tiếng Việt vì không có khái niệm giống đực/giống cái trong ngữ pháp tiếng Việt. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải đưa thẻ này vào thông điệp để sử dụng một tham số $1 được bắt buộc. Thực sự việc bắt buộc $1 là một lỗi phần mềm. Trong trường hợp này, tôi thường rút gọn thẻ này thành {{GENDER:$1}}gì đó thay vì {{GENDER:$1|gì đó}}. Như vậy mai mốt có thể xóa các thẻ {{GENDER:$1}} dễ dàng lúc khi phần mềm được sửa.

Nếu có thắc mắc gì, xin thoải mái hỏi han nhé.

08:21, 5 November 2014