User talk:Vacio

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Welcome to translatewiki.net!

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Vacio. Welcome to translatewiki.net! You can now start translating. You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the translatewiki.net menu that comes with this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product. It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

-- WelcomeMessageBot (talk) 07:59, 20 January 2012 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Translation request for Armenian015:46, 28 January 2016
ContentTranslation012:55, 10 April 2015
New Messages Այլ Նոր Հաղորդագրություն410:35, 12 December 2012
Վիքիպեդիային հատուկ ուղերձներ/թարգմանություններ112:13, 6 November 2012

Translation request for Armenian

Please translate to Armenian (how-to) Completion Outdated
Interface messages* 95% 100% is not far away 2% Minor effort required to get to 0%
User Guide 73% 50 to 75% done 15% Minor effort required to get to 0%
FAQ 89% 100% is not far away 6% Minor effort required to get to 0%
Portal 96% 100% is not far away 0% 25 to 0% remaining
TemplateData information 100% Translations are complete! 0% 25 to 0% remaining
TemplateData help 84% 100% is not far away 4% Minor effort required to get to 0%
* Most of the pages listed above are at Mediawiki.org — you can use your Wikipedia account to log in and work there.

Hello, and please excuse the English. My name is Erica and I am a community liaison for the visual editor at the Wikimedia Foundation.

I'm contacting you today as you are proficient in Armenian, to ask you some time-sensitive help with translations related to the visual editor, here and at Mediawiki.org. I'm therefore providing this little table, hoping it can make the work easier for you, and please do not hesitate to contact me immediately if you need any further information.

I'd like to thank you in advance for what you will do and for the invaluable support you will provide to the Armenian wikimedian community! (Please feel free to forward this message to other community members who may be equally interested or able to contribute.) Best,

Elitre (WMF) (talk)15:46, 28 January 2016

ContentTranslation

Здравствуйте,

Можно ли попросить у вас доделать перевод расширения ContentTranslation на армянский язык?

Это расширение, которое помогает переводить статьи Википедии, и мы бы хотели включить его в Армянской Википедии.

Заранее благодарю!

Amir E. Aharoni (talk)12:55, 10 April 2015

New Messages Այլ Նոր Հաղորդագրություն

Հարգելի Վացիո, կարող եք՞ New Messages ($1)-ը փոխել Նոր Հաղորդագրություն ($1)

Vadgt (talk)13:01, 10 December 2012

Իսկ որտե՞ղ է այն։

Vacio (talk)16:09, 11 December 2012

Վացիո, Ես ստեղծեցի այս էջը բայց այնտեղ չփոխվեց այն: Չեմ կարող ասել թե դա որտեղ է:

Vadgt (talk)17:18, 11 December 2012

Պետք է սպասել․ սովորաբար 1-2 օր տևում է մինչև թարմացվում է Հայերեն Վիքիպեդիայի ինտերֆեյսը։

Vacio (talk)17:55, 11 December 2012

Հարգելի Վացիո, կարծես թե խնդիրը լուծվեց:

Vadgt (talk)10:35, 12 December 2012
 
 
 
 

Վիքիպեդիային հատուկ ուղերձներ/թարգմանություններ

Ողջույն Վաչագան, Այստեղ թարգմանվում են հենց իրանք ծրագրերը, այդ ծրագրի բոլոր գործածումների համար։ Իսկ օրինակ Վիքիպեդիային հատուկ թարգմանությունները/փոփոխությունները պետք է կատարվեն հենց մեր Վիքիպեդիայում, մեր Mediawiki անվանատարծքում։ Այլապես, ցանկացած Մեդիավիքին գործածվող նախագծում, օրինակ Չտեսության, Լիտոպեդիայի, Գրապահարանի, Օրիենտիկայի կամ ինչու ոչ Վիքիդարանի թարգմանության մեջ, կհայտնվի «Դուք ստեղծում եք էջ Վիքիպեդիայում», կամ բեռնման էջում միայն Վիքիպեդիայում գոյություն ունեցող կաղապարը կառաջանա։ Այդ պատճառով, հենց Վիքիպեդիան հիշատակող, կամ Վիքիպեդիային հարմարեցված ուղերձները այստեղ չի կարելի ավելացնել։ Իսկ այստեղ, ընդհանուր թարգմանությունը, որը ճիշտ է ցանկացած նպատակով գործածվող, ցանկացած Վիքիի համար։ Ես տեղափոխեցի, նոր էջի փոփոխված տեքստը (իմիջայլոց լավ գաղափար է), իսկ այստեղ վերականգնեցի հին տարբերակը (ժամանակին նույնը արել էի բեռնման էջի հետ, բայց մոռացա քեզ գրել դրա մասին)։

Xelgen (talk)19:29, 5 November 2012

Ողջույն Քսելջեն։ Շնորհակալ եմ բացատրության և ուղղելու համար։ Փաստորեն որոշ բաներ այդքան լավ չէի հասկացել այստեղ, հիմա դրանք հաշվի կառնեմ։

Vacio (talk)12:13, 6 November 2012