អ្នកប្រើ៖ ស្វ័យគមស្រពិចស្រពិល

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page User:FuzzyBot and the translation is 100% complete.

សូស្ដី!​ ខ្ញុំជា FuzzyBot! ខ្ញុំមិនមែនកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញការបកប្រែរបស់អ្នកទេ។ សំណាងមិនល្អ មានការកែប្រែខ្លះនៅក្នុងសារមេ (ជាភាសាអង់គ្លេស) ហេតុនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាសំគាល់​ដើម្បីអោយអ្នកចាប់អារម្មណ៍​ឃើញវា។​សូមបន្ទាន់សម័យការបកប្រែនោះអោយស្របតាមសារមេ ដោយចម្លងរួចលុបចោលឃ្លា !!FUZZY!! ទៅតាមការគួរ។ សូមអរគុណ​!