User:FuzzyBot

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page User:FuzzyBot and the translation is 100% complete.

ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫߹ ߒߠߋ ߦߋ߫ fuzzybot (ߡߐ߰ߡߐ߮) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒߠߋ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߖߎ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߗߋߛߓߍ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߕߊ (ߡߊߛߌߕߊ ߞߏ߬ߔߌ߫ «master copy») ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ !!FUZZY!! ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߐ߫߸ ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹