Localisation guidelines/fa

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
صفحۀ اصلی
مقدمه
شروع به کار
آموزش ترجمه
چگونه شروع کنیم
جستارهای وابسته
رهنمودهای بومی‌سازی
ترجمه‌کردن برون‌خط
پاسخ پرسش‌های رایج
پشتیبانی

این یک انشاء دربارهٔ رهنمودهای ترجمهٔ فارسی پیام‌های مدیاویکی است. استانداردها را به فارسی نوشته شده است و بحث‌ها را نیز به فارسی قرار گرفته شده است، اما تصمیم نهایی نیز پیشنهاد می‌شود به انگلیسی باشد.

ترجمهٔ پیام‌های مدیاویکی به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:

 1. تمام برگردان‌ها باید با پایه‌های نگارش فارسی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته شده و در ویکی‌پدیای فارسی نیز به کار می‌رود سازگار باشند. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
 2. در برگردان پیام‌های نو باید دقت شود که سازگاری با پیام‌های موجود تا بیشترین حد ممکن رعایت شود. برای نمونه، دکمهٔ «Go» در همهٔ موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه اینکه جایی «برو» و جایی «برود» ترجمه شود.
  در همین راستا، واژه‌های همگانی در همهٔ موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. برای نمونه اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفادهٔ آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (مانند «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و ...) در آن افزونه استفاده نشود.
  همچنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های گوناگون هم به روش مشابهی ترجمه شوند (نمونه: واژهٔ Patrol در همهٔ افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
 3. در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (مانند email یا fax) برتری همیشه با واژه‌ای است که هم اکنون در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را دارد. برای نمونه، هم اکنون بین فارسی‌زبانان عبارت «فناوری» آن قدر فراگیر است که در برگردان‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژهٔ «بدافزار» به جای malware کاملاً فراگیر و قابل استفاده است. در مقابل، واژهٔ «کلیک» به همین شکل وارد زبان فارسی‌شده و جا افتاده و نباید از برگردان‌های ناروان به جای آن استفاده شود.
  در مواردی که پیش از این ترجمهٔ MediaWiki با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ فراگیر، این تغییر را دست کم در پروژه‌های WikiMedia اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی درست کردن پیام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 4. برگردان‌های فضاهای نام، برگه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را نباید تغییر داد، ولی می‌توان جایگزین‌های (alias) بیشتری اضافه کرد.
  افزودن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در برگردان این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
 5. برای ترجمهٔ واژه‌های فنی می‌توان از واژه‌نامهٔ مرجع برای ترجمهٔ محیط لینوکس الهام گرفت.

در مواردی که مطمئن نیستید برگردان درست کدام است، نخست از کاربرهای با تجربه پرسش کنید.