Portal:vi

From translatewiki.net
(Redirected from Portal:Vie)

Từ khóa ngữ pháp

Khác với tiếng Anh và các ngôn ngữ Rôman, tiếng Việt chỉ phân biệt số ít/số nhiều trong một số trường hợp hạn chế. Nhiều khi thông điệp chứa từ khóa {{PLURAL:…|…}} không cần thiết khi dịch ra tiếng Việt vì nội dung số nhiều sẽ bằng nội dung số ít. Chúng ta có thể bỏ qua nó, ngoại trừ trường hợp một tham số $n được đưa vào phần điều khiển của từ khóa này và không được sử dụng một cách khác trong thông điệp. Để ẩn cảnh báo về tham số bị thiếu, hãy nhập một từ khóa trống như {{PLURAL:$1}} và nội dung bình thường đằng sau.

Nói chung, tiếng Việt cũng không phân biệt giống nam/nữ, nên chúng ta cũng bỏ qua hoặc để trống từ khóa {{GENDER:…|…}}.

Một số dự án bên ngoài MediaWiki sử dụng bản mẫu {{PLURAL}}, thí dụ Osm:Users.index.showing/vi. Cú pháp này không sử dụng dấu : và bắt phải bọc tất cả thông điệp vào trong nó. Trong trường hợp này, hãy định rõ các thông điệp số ít và số nhiều riêng.

Thuật ngữ

MediaWiki

Theo quy định hoặc thói quen của Wikipedia tiếng Việt, một số thuật ngữ MediaWiki không được dịch sát nghĩa với tiếng Anh hoặc không được dịch theo kiểu thông dụng trong ngành tin học:

Tiếng Anh Không chính xác Chính xác
to block (a user) chặn (người dùng) cấm (người dùng)
to edit (a page) chỉnh sửa (trang) sửa đổi (trang)
eliminator người loại trừ điều phối viên
to protect (a page) bảo vệ (trang) khóa (trang)
to register đăng ký tạo tài khoản
to restore (a revision) khôi phục (phiên bản) phục hồi (phiên bản)
sister project dự án kết nghĩa dự án liên quan
sitelink liên kết trang Web liên kết dịch vụ
template editor biên tập viên bản mẫu kỹ thuật viên bản mẫu
user người dùng người dùng, thành viên

OpenStreetMap và OpenHistoricalMap

Theo quy định hoặc thói quen của OpenStreetMap và OpenHistoricalMap, một số thuật ngữ không được dịch sát nghĩa với tiếng Anh hoặc không được dịch theo kiểu thông dụng trong ngành tin học (vì dựa vào từ vựng tiếng Anh tại Anh):

Tiếng Anh Không chính xác Chính xác Lý do
editor trình soạn thảo trình vẽ Không biên soạn tài liệu nào
node nút nốt Tránh nhầm lẫn với nút bấm
POI [any standalone node] địa điểm quan tâm địa điểm Phân biệt các địa điểm không phải là địa điểm quan tâm

Chữ hoa/thường

Một số dự án sử dụng chữ hoa theo tiêu chuẩn title case:

  • OpenHistoricalMap
  • OpenStreetMap
  • Wikipedia iOS Mobile (theo tiêu chuẩn trên hệ điều hành này)

Một số dự án khác sử dụng chữ thường theo tiêu chuẩn sentence case:

  • Intuition
  • MediaWiki
  • Pywikibot
  • Wikidata
  • Wikimedia
  • Wikipedia Android Mobile (theo tiêu chuẩn trên hệ điều hành này)

Dấu câu

Nói chung, các bản địa phương hóa tại đây sử dụng dấu cấu chính xác Unicode thay vì dấu cấu cơ bản ASCII, bao gồm các dấu ngoặc kép cong, dấu ba chấm dùng một ký tự, và dấu gạch ngang en. Ví dụ: “…” thay vì "...".