Translating:MediaWiki/Statistics in time/hy

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:MediaWiki/Statistics in time and the translation is 11% complete.

This page gives an overview of the number of languages that pass translation milestones in time, based on statistics reported on Translating:Group statistics. By the end of each month these statistics are updated. Statistics are including English.

Before December 2007 only the percentage of all core messages translated was reported.

End month Լեզուներ Most often used 98% % Core 90% % Extensions Wikimedia 90% % Extensions 65% %
Նոյեմբեր 2013 383 144 89 15 35
Դեկտեմբեր 2012 378 159 97 18 38
Դեկտեմբեր 2011 360 136 84 20 43
2010 (goals) 170 105 65 50
Դեկտեմբեր 2010 338 183 87 37 40
Սեպտեմբեր 2010 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
Օգոստոս 2010 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
Հուլիս 2010 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
Հունիս 2010 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
Մայիս 2010 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
Ապրիլ 2010 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
Մարտ 2010 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
Փետրվար 2010 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
Հունվար 2010 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
2009 (goals) 130 90 50 30
Դեկտեմբեր 2009 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
Նոյեմբեր 2009 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
Հոկտեմբեր 2009 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
Սեպտեմբեր 2009 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
Օգոստոս 2009 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
Հուլիս 2009 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
Հունիս 2009 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
Մայիս 2009 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
Ապրիլ 2009 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
Մարտ 2009 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
Փետրվար 2009 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
Հունվար 2009 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
2008 (goals) 120 90 50 20
Դեկտեմբեր 2008 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
Նոյեմբեր 2008 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
Հոկտեմբեր 2008 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
Սեպտեմբեր 2008 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
Օգոստոս 2008 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
Հուլիս 2008 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
Հունիս 2008 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
Մայիս 2008 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
Ապրիլ 2008 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
Մարտ 2008 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
Փետրվար 2008 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
Հունվար 2008 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
Դեկտեմբեր 2007 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
Նոյեմբեր 2007 287 - 44 15.33 - -
Հոկտեմբեր 2007 285 - 43 15.09 - -
Սեպտեմբեր 2007 283 - 36 12.72 - -
Օգոստոս 2007 277 - 28 10.11 - -
Հուլիս 2007 275 - 36 13.09 - -
Հունիս 2007 275 - 32 11.64 - -
Մայիս 2007 275 - 31 11.27 - -
Ապրիլ 2007 273 - 27 9.89 - -
Մարտ 2007 267 - 25 9.36 - -
Փետրվար 2007 267 - 25 9.36 - -
Հունվար 2007 267 - 23 8.61 - -
Դեկտեմբեր 2006 266 - 25 9.40 - -