भाषांतर:मिडियाविकि/वेळेत पूर्ण केल्याची सांख्यिकी

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:MediaWiki/Statistics in time and the translation is 100% complete.

हे पान, भाषांतर:गट सांख्यिकी या पानावर दिलेल्या अहवालाच्या अधिन राहुन.दिलेल्या वेळेत भाषांतरांचा मैलाचा दगड पार केलेल्या भाषांचा आढावा देते.प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी, ही सांख्यिकी अद्यतन केल्या जाते. सांख्यिकी इंग्रजी भाषेसह आहे.

डिसेंबर २००७ पूर्वी,भाषांतर केलेल्या गाभा संदेशांच्या टक्केवारीचा अहवाल दिल्या जात होता.

महिन्याचे शेवटी भाषा मिडियाविकित अनेकदा वापरल्या जाणारे संदेश 98% % गाभा 90% % विकिमिडिया विस्तारके 90% % विस्तारके 65% %
नोव्हेंबर २०१३ 383 144 89 15 35
डिसेंबर २०१२ 378 159 97 18 38
डिसेंबर २०११ 360 136 84 20 43
२०१० (goals) 170 105 65 50
डिसेंबर २०१० 338 183 87 37 40
सप्टेंबर २०१० 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
ऑगस्ट २०१० 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
जुलै २०१० 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
जून २०१० 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
मे २०१० 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
एप्रिल २०१० 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
मार्च २०१० 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
फेब्रुवारी २०१० 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
जानेवारी २०१० 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
२००९ (goals) 130 90 50 30
डिसेंबर २००९ 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
नोव्हेंबर २००९ 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
ऑक्टोबर २००९ 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
सप्टेंबर २००९ 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
ऑगस्ट २००९ 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
जुलै २००९ 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
जून २००९ 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
मे २००९ 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
एप्रिल २००९ 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
मार्च २००९ 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
फेब्रुवारी २००९ 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
जानेवारी २००९ 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
२००८ (goals) 120 90 50 20
डिसेंबर २००८ 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
नोव्हेंबर २००८ 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
ऑक्टोबर २००८ 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
सप्टेंबर २००८ 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
ऑगस्ट २००८ 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
जुलै २००८ 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
जून २००८ 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
मे २००८ 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
एप्रिल २००८ 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
मार्च २००८ 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
फेब्रुवारी २००८ 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
जानेवारी २००८ 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
डिसेंबर २००७ 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
नोव्हेंबर २००७ 287 - 44 15.33 - -
ऑक्टोबर २००७ 285 - 43 15.09 - -
सप्टेंबर २००७ 283 - 36 12.72 - -
ऑगस्ट २००७ 277 - 28 10.11 - -
जुलै २००७ 275 - 36 13.09 - -
जून २००७ 275 - 32 11.64 - -
मे २००७ 275 - 31 11.27 - -
एप्रिल २००७ 273 - 27 9.89 - -
मार्च २००७ 267 - 25 9.36 - -
फेब्रुवारी २००७ 267 - 25 9.36 - -
जानेवारी २००७ 267 - 23 8.61 - -
डिसेंबर २००६ 266 - 25 9.40 - -