ترجمه:آمار

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:Statistics and the translation is 76% complete.

این صفحه شامل مجموعه‌ای از پیوندها به اطلاعات و آماروارقام پیرامون translatewiki.net است.

منابع اولیهٔ آمار از سه صفحهٔ ویژه از افزونهٔ ترجمه فراهم شده‌اند:

 • درصد پایان‌یافتن برای زبان‌ها در Special:LanguageStats و برای پروژه‌ها Special:MessageGroupStats،
 • Special:TranslationStats یک نمودارساز همه‌کاره برای ویرایش‌ها، مترجمان فعال یا کاربران تازه است. این صفحه در صفحه‌های مختلف ذکرشده در پایین جاسازی شده‌است.

آمارهای مربوط به زبان‌ها

در صفحه‌های درگاه داریم:

 • فهرست ترجمه‌کنندگان.
 • فهرست ترجمه‌کنندگانی که به آن زبان حرف می‌زنند.
 • نمودار فعالیت‌های ترجمه‌ای اخیر.
 • پیوند به نمایش ترجمه‌های اخیر برای آن زبان.
 • اطلاعات دیگر پیرامون آن زبان و منابع ترجمه‌کنندگان.

فهرست صفحه‌های درگاه را در ردهٔ «زبان‌ها» ببینید.

آمارهای مربوط به پروژه‌ها

Project translation statistics are updated real time at Special:MessageGroupStats. On that page you can see the completion percentage of translations into each language for a chosen project. On each project page you can find:

 • Link to view recent translations for that project.
 • Completion percentage statistics for past product releases (if applicable).
 • Completion percentage for any day in the history.
 • Graph of recent translation activity.
 • Map of translators who have translated that project and provided their location.

برای دیدن فهرستی از صفحه‌های پروژه‌ها فهرست پروژه‌ها یا ردهٔ پروژه‌های پشتیبانی‌شده را ببینید.

آمارهای مربوط به کاربران

آمارهای مربوط به translatewiki.net