ಅನುವಾದೊ:ಅಂಕಿ ಅಂಸೊಲು

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:Statistics and the translation is 65% complete.

ಉಂದೆಟ್ translatewiki.net ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲೆ ಕೊಂಡಿಲು ಸಂಗ್ರಹೊ ಆತ್ಂಡ್.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲೊಲು ಸ್ಥಿತಿನ್ ಬಾಸಾಂತರೊ ಬಿತ್ತರನೆದ ಮೂಜಿ ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆಡ್ ಒದಗಾಯೆರಾಪುಂಡು:

ಬಾಸೆಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಕಿ ಅಂಸೊಲು

ಪೋರ್ಟಲ್ ಪುಟೊಲೆಡ್ ನಮೊ ಪೊಂದುವೊ:

  • ಅನುವಾದಕೆರೆ ಪಟ್ಟಿ.
  • ಆ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಅನುವಾದಕೆರೆ ನಕ್ಸೆ.
  • ಇಂಚಿಪೊದ ಬಾಸಾಂತರೊ ಚಟುವಟಿಕೆದ ರೇಕಾಚಿತ್ರೊ.
  • ಇಂಚಿಪೊದ ಬಾಸಾಂತರೊಲೆನ್ ತೂಪುನ ಕೊಂಡಿ
  • ಬಾಸಾಂತರಕಾರೆರೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬಾಸೆದ ಬಗೆಟ್ ಇತರೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು.

ಪೋರ್ಟಲ್ ಪುಟೊಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಾದ್ ಬಾಸೆಲೆ ವರ್ಗೊಲೆನ್ ತೂಲೆ.

ಯೋಜನೆಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲು

Project translation statistics are updated real time at Special:MessageGroupStats. On that page you can see the completion percentage of translations into each language for a chosen project. On each project page you can find:

  • Link to view recent translations for that project.
  • Completion percentage statistics for past product releases (if applicable).
  • Completion percentage for any day in the history.
  • Graph of recent translation activity.
  • Map of translators who have translated that project and provided their location.

For a list of project pages see project list, or the category of supported projects.

ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಬಗೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲು

translatewiki.net ಬಗೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲು