అనువాదము:గణాంకాలు

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:Statistics and the translation is 88% complete.


ఇది translatewiki.net గురించిన సమాచారం, గణాంకాల లంకెల సేకరణ

గణాంకాల ప్రాథమికమూలాలు అనువాదం పొడిగింపులో మూడు ప్రత్యేక పుటలలో ఇవ్వబడ్డాయి

 • అనువాదాల ప్రగతి - భాషల పరంగా Special:LanguageStats, ప్రాజెక్టుల పరంగా Special:MessageGroupStats,
 • Special:TranslationStats అనువాదాలకు, అనువాదకులకు, కొత్త వాడుకరులకూ సంబంధించిన గణాంకాల గ్రాఫులను చూపిస్తుంది. ఇది కింద చూపిన పేజీల్లో ఇమిడ్చి చూపబడటం కద్దు.

భాషా పరంగా గణాంకాలు

పోర్టలు పేజీల్లో ఇవి ఉంటాయి:

 • అనువాదకుల జాబితా.
 • ఆ భాష మాట్లాడే అనువాదకుల మ్యాపు.
 • ఇటీవలి అనువాద కార్యకలాపాల గ్రాఫు.
 • ఆ భాషలో ఇటీవల జరిగిన అనువాదాలను చూసేందుకు లింకు.
 • ఆ భాషకు సంబంధించిన ఇతర సమాచారం, అనువాదకులకు వనరులు.

పోర్టలు పేజీల జాబితా కోసం భాషల వర్గం చూడండి.

ప్రాజెక్టుల గణాంకాలు

Project translation statistics are updated real time at Special:MessageGroupStats. On that page you can see the completion percentage of translations into each language for a chosen project. On each project page you can find:

 • ఆ ప్రాజెక్టులో ఇటీవల జరిగిన అనువాదాలను చూసేందుకు లింకు.
 • ఉత్పత్తుల గత విడుదలల/కూర్పుల అనువాద ప్రగతి శాతం (సంబంధిచిన చోట్ల).
 • చరిత్రలో ఫలానా రోజునాటి ప్రగతి శాతం.
 • ఇటీవలి అనువాద కార్యకలాపాల గ్రాఫు.
 • ఆ ప్రాజెక్టును అనువదించిన, తమ స్థలాలను తెలిపిన అనువాదకుల మ్యాపు

ప్రాజెక్టు పేజీల జాబితా కోసం project list లేదా అనుకూలత కలిగిన ప్రాజెక్టుల వర్గం చూడండి.

వాడుకరుల గణాంకాలు

translatewiki.net గణాంకాలు