Biên dịch:Thống kê

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:Statistics and the translation is 59% complete.

Đây là một tập hợp các liên kết chứa thông tin và số liệu thống kê về translatewiki.net.

Các nguồn chính của số liệu thống kê được cung cấp bởi ba trang đặc biệt ở phần mở rộng Translation:

Thống kê ngôn ngữ

Ở các Cổng ta có:

  • Danh sách các thông dịch viên
  • Bản đồ của các thông dịch viên nói tiếng đó
  • Biểu đồ của các hoạt động dịch gần đây
  • Liên kết tới các bản dịch gần đây trong ngôn ngữ đó
  • Các thông tin khác về ngôn ngữ đó và tài nguyên thông dịch viên

Để biết danh sách các Cổng xem category Languages.

Thống kê dự án

Project translation statistics are updated real time at Special:MessageGroupStats. On that page you can see the completion percentage of translations into each language for a chosen project. On each project page you can find:

  • Link to view recent translations for that project.
  • Completion percentage statistics for past product releases (if applicable).
  • Completion percentage for any day in the history.
  • Graph of recent translation activity.
  • Map of translators who have translated that project and provided their location.

For a list of project pages see project list, or the category of supported projects.

Thống kê người dùng

Thống kê translatewiki.net