چاوواشه زوون:آماره ل

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:Statistics and the translation is 76% complete.

این صفحه شامل مجموعه‌ای از پیوندها به اطلاعات و آماروارقام پیرامون translatewiki.net است.

منابع اولیهٔ آمار از سه صفحهٔ ویژه از افزونهٔ ترجمه فراهم شده‌اند:

 • درصد پایان‌یافتن برای زبان‌ها در Special:LanguageStats و برای پروژه‌ها Special:MessageGroupStats،
 • Special:TranslationStats یک نمودارساز همه‌کاره برای ویرایش‌ها، مترجمان فعال یا کاربران تازه است. این صفحه در صفحه‌های مختلف ذکرشده در پایین جاسازی شده‌است.

آمارەل دەربارە زوونەل

أڕ وەڵگەل دەرووازە(درگاه)دِریم:

 • لیست چاوواشە کرەل زوون.
 • لیست چاوواشە کرەلێ گإ وە زوونە گەپە مەن(قسە مەکەن).
 • نمودار کارەل چاوواشەکردن زوون ایسگە.
 • پیوەند وە زوونەل چاوواشآبی ایسگە أڕا أ زوونه.
 • زانستەنیەلێ تر دەربارە أ زوونە ؤ بنچەک زوون چاوواشآکرەل.

لیست وەڵگەل دەرووازە(دەرگاه) أڕ ڕزگ(ردە)«زوونەل» بۆین.

آمارۀل دۀربارۀ پروژۀل

Project translation statistics are updated real time at Special:MessageGroupStats. On that page you can see the completion percentage of translations into each language for a chosen project. On each project page you can find:

 • Link to view recent translations for that project.
 • Completion percentage statistics for past product releases (if applicable).
 • Completion percentage for any day in the history.
 • Graph of recent translation activity.
 • Map of translators who have translated that project and provided their location.
 یا لیست پروژل ,ئۀرا سئرکردن لیست وۀلگۀ پرووژۀل ردهٔ پروژۀل پشتیبانی بی.

آمارۀل دۀربارۀ کاربرۀل

translatewiki.net آمارۀل دۀربارۀ