ಭಾಷಾಂತರ:ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆ

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:Statistics and the translation is 47% complete.

ಇದು translatewiki.net ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಭಾಷೆಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

On portal pages we have:

  • ಅನುವಾದಕರ ಪಟ್ಟಿ.
  • ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಅನುವಾದಕರ ನಕ್ಷೆ.
  • ಇತ್ತಿಚೆಗಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೊಂಡಿ.
  • ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು.

For list of portal pages see category Languages.

ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

Project translation statistics are updated real time at Special:MessageGroupStats. On that page you can see the completion percentage of translations into each language for a chosen project. On each project page you can find:

  • Link to view recent translations for that project.
  • Completion percentage statistics for past product releases (if applicable).
  • Completion percentage for any day in the history.
  • Graph of recent translation activity.
  • Map of translators who have translated that project and provided their location.

For a list of project pages see project list, or the category of supported projects.

ಬಳಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

translatewiki.net ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು