គម្រោង៖ គោលការណ៍ភាពឯកជន

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 100% complete.


សញ្ញាណទូទៅ

គោលការណ៍នេះគ្របដណ្ដប់លើព័ត៌មានទាក់ទិននឹងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំឬស្តុកទុកដោយ translatewiki.net នៅក្នុងម៉ាស៊ីនបម្រើការ​ដែលទាក់ទិននឹងគម្រោងនិងសហគមន៍របស់វា។ Translatewiki.net ប្រមូលផ្ដុំនិងរក្សាទុកព័ត៌មានទាក់ទិននឹង​អត្តសញ្ញាណបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនជាអប្បបរមា​ដែលចាំបាច់ក្នុងការដំណើរការគម្រោងទាំងនោះ។

ធម្មជាតិសាធារណៈនិងប្រកបដោយសហប្រតិបត្តិការរបស់គម្រោងនានា

Translatewiki.net ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយមានការរួមដៃគ្នាពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់សូហ្វវែរ MediaWiki។ នរណាដែលមានការអនុញ្ញាត មានសិទ្ធិ​កែប្រែទំព័រដែលអាចកែប្រែបាននៅលើវិបសាយនេះ ខណៈដែលបានកត់ឈ្មោះចូលជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះរួច។ បែបនេះ អ្នកកែប្រែនឹងបង្កើតឯកសារបោះផ្សាយ និងកំណត់ត្រាជាសាធារណៈ​នូវរាល់ពាក្យដែលបានបន្ថែម លុបចោលឬផ្លាស់ប្ដូរ។ នេះជាទង្វើសាធារណៈ ហើយអ្នកកែប្រែនឹងត្រូវគេចំណាំបានជាសាធារណៈ​ថាជាម្ចាស់បន្លាស់ប្ដូរនោះ។ រាល់ការរួមចំណែកទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើង​លើគម្រោងនេះ ក៏ដូចជារាល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈទាំងអស់អំពី​ការរួមចំណែក នឹងត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ឌដែលមិនអាចដកហូតវិញបាន និងអាចត្រូវគេចម្លង ដកស្រង់ ប្រើឡើងវិញ និង កែច្នៃដោយជនទី៣ ដោយសេរីដោយមានកំហិតតិចតួច។

សកម្មភាពនៅក្នុង translatewiki.net

ជាទូទៅ គោលការណ៍នេះអនុវត្តបានតែចំពោះព័ត៌មានឯកជន​ដែលស្តុកទុក​ឬប្រើប្រាស់ដោយ translatewiki.net ហើយដែលសាធារណជនទូទៅមិនអាចប្រើបាន។

ការឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយ translatewiki.net មានដូចជាទ្រង់ទ្រាយនៃការរុករកនិងកែប្រែទំព័រ និងការប្រើមុខងារ «ផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកប្រើប្រាស់»ជាដើម មិនស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌរបស់គោលការណ៍នេះទេ។ ការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទាំងនេះ​អាចលាតត្រដាងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នករួមចំណែក និងប្រហែលជាមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ដែលអាចធ្លាយដល់សាធារណជន​ទូទៅមិនចំពោះ ឬដល់​ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ណាមួយ​ដែលធ្វើការឯករាជ្យពី translatewiki.net។

អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្រៅ translatewiki.net ផងដែរ តាមរយៈ​អ៊ីមែល កម្មវិធីIRC ឬកម្មវិធីជជែកគ្នា ឬវិបសាយឯករាជ្យផងដែរ។ តែសូមថ្លឹងថ្លែងរវាងគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកើតមាន មុនពេលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាក់ទងទាំងនេះ។

គណនីអ្នកប្រើប្រាស់និងភាពជាម្ចាស់និពន្ធ

Translatewiki.net តម្រូវអោយអ្នកកែប្រែចុះឈ្មោះក្នុងវិបសាយយើងខ្ញុំ ទោះបីជាទំព័រខ្លះអាចកែប្រែបានដោយមិនកត់ឈ្មោះចូលដោយប្រើអត្តនាមក៏ដោយ។ ករណីនេះពួកគេនឹងត្រូវសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយអាសយដ្ឋាន IP របស់បណ្ដាញ។​ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចនឹង​ត្រូវសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយអត្តនាមដែលគេបានជ្រើសរើស។ អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់មួយ​ដែលគ្មានអ្នកផ្សេងដឹង សម្រាប់ប្រើបញ្ជាក់ពីភាពត្រូវគ្នា​របស់គណនី។

លើកលែងតែក្នុងកម្រិតមួយដែលតម្រូវដោយនីតិបញ្ញត្តិ គ្មាននរណាម្នាក់គួរបញ្ចេញអោយគេដឹងនូវពាក្យសម្ងាត់ ឬ សតិភ្ជាប់បង្កើតសម្រាប់សម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។ ពេលដែលបង្កើតហើយ គណនីអ្នកប្រើប្រាស់និងមិនគេលុបចោលទេ លើកលែងតែបុគ្គលិក translatewiki.net វិនិច្ឆ័យថាវាមានចេតនាព្យាបាទច្បាស់នឹងភ្នែក។ អត្តនាមអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែ Translatewiki.net មិនអាចធានាថាអត្តនាមនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតាមការស្នើ១០០%ទេ។

វត្ថុបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានឯកជន

Translatewiki.net ដាក់កំហិតវត្ថុបំណងក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់បម្រើអោយតែសុខុមាលភាពគម្រោងនានារបស់ខ្លួន ដែលមានជាឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោម ៖

  • ដើម្បីពង្រឹងទំនួលខុសត្រូវសាធារណៈរបស់គម្រោង។ Translatewiki.net ទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធដែលបើកទូលាយ​អោយមានការចូលរួមពីសំណាក់​សាធារណជន​យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ នឹងងាយរងនូវការបំពានច្បាប់និង​ទង្វើផ្ទុយនឹង​ការស្ថាបនា។ Translatewiki.net បានបង្កើតចលនកម្មមួយចំនួនដើម្បីការពារឬដោះស្រាយជាមួយ​ការប្រព្រឹត្តបំពាននានា។ ឧទាហរណ៍ ពេលដែលស៊ើបអង្កេតការបំពាននៅក្នុង​គម្រោងមួយ រួមមានការសង្ស័យថាមានការប្រើ«អាយ៉ង» (គណនីឌុប) ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រពសម្បត្តិសាធារណៈ​ ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ និងទង្វើឆាឆៅអ្នកដទៃជាដើម ពេលនោះអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ទាញបានពីកំណត់ហេតុឬកំណត់ត្រានៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ) អាចប្រើសំរាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រភពរបស់ទង្វើបំពានទាំងនោះ។ ព័ត៌មាននេះ​អាចចែកចាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់​ដែលមានអាជ្ញាភាពជាអភិបាល ដែលមាននាទីថែរក្សាការពារគម្រោងទាំងនេះ។
  • ដើម្បីផ្ដល់ជូនស្ថិតិអំពីវិបសាយ។ Translatewiki.net ធ្វើសំណាកបែប​ស្ថិតិនូវរាល់​ទិន្នន័យកំណត់ហេតុឆៅ​ដែលបានពីការចូលទស្សនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ កំណត់ហេតុទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតទំព័រស្ថិតិវិបសាយ ចំណែកឯទិន្នន័យកំណត់ហេតុឆៅនឹងមិនត្រូវបើកបង្ហាញជាសាធារណៈទេ។
  • ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។ ទិន្នន័យកំណត់ហេតុ​អាចត្រូវបាន​ត្រួតពិនិត្យ​ដោយអ្នកសរសេរកម្មវិធី ក្នុងមាគ៌ាដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស និងតាមវែកមុខកម្មវិធីspiderដែលមានចេតនាអាក្រក់លើវិបសាយ។

Translatewiki.net អាចផ្ទុកប្រភពធនធានដូចជា JavaScript ជាដើមពីម៉ាស៊ីនបម្រើការខាងក្រៅ ដែលអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់​ភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ឧទាហរណ៍ Google Adwords ឬ ពាក្យព្រលយសម្រាប់ជួយការបកប្រែ)។ យើងខ្ញុំសូមទុកការសម្រេចចិត្តអោយអ្នកប្រើប្រាស់អំពី ការកាត់បន្ថយការលាតត្រដាងជាសាធារណៈ​នូវព័ត៌មានពិស្ដារ​ដែលមិនចង់អោយគេឃើញ ដែលបណ្ដាលពីការផ្ទុកប្រភពធនធានពីម៉ាស៊ីនបម្រើការខាងក្រៅ។

ព័ត៌មានពិស្ដារពីការថែរក្សាទិន្នន័យ

គោលការណ៍ទូទៅ

អាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត

នៅពេលដែលអ្នកទស្សនាម្នាក់ស្នើឬអានទំព័រមួយ យើងខ្ញុំមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងលើសពីអ្វីដែលវិបសាយបានប្រមូលទេ។ Translatewiki.net អាចរក្សាកំណត់ហេតុឆៅពីការធ្វើអន្តរកម្មបែបនេះ ប៉ុន្តែវានឹងមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយចេញក្រៅទេ។
នៅពេលដែលទំព័រមួយត្រូវបានកែប្រែដោយអ្នកកែប្រែដែលបានកត់ឈ្មោះចូលហើយ នោះម៉ាស៊ីនបម្រើការនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានអាសយដ្ឋានIPពាក់ព័ន្ធ ជាសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ។ ព័ត៌មានទាំងនោះនឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលដល់វេលានោះ។ សម្រាប់អ្នកកែប្រែដែលមិនបានកត់ឈ្មោះចូលវិញ​ អាសយដ្ឋានIP នឹងត្រូវប្រើដើម្បីបង្ហាញថាជាម្ចាស់ការកែប្រែនោះ​ជាសាធារណៈនិង​ជារៀងរហូត។ វាអាចអោយអ្នកទី៣រកអត្តសញ្ញាណម្ចាស់​ពីអាសយដ្ឋានIP នោះ ដោយភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានទាំងឡាយណា​ដែលអាចរកបាន។ ការកត់ឈ្មោះចូលដោយប្រើអត្តនាមដែលចុះឈ្មោះរួច​អាចអោយអ្នករក្សាភាពឯកជន​បានល្អប្រសើរជាង។

សតិភ្ជាប់

វិបសាយនឹងបង្កើតផ្នែកចងចាំជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសតិភ្ជាប់​របស់កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកទស្សនា​នៅរាល់ពេលដែលចូលមើលទំព័រមួយ។ អ្នកអានដែលគ្មានបំណង​នឹងកត់ឈ្មោះចូល​ឬកែប្រែ អាចបដិសេដការធ្វើបែបនេះបាន ហើយវានឹងជំរះសតិភ្ជាប់ពេលដែលអ្នកបិទកម្មវិធីរាវរក។ សតិភ្ជាប់​ច្រើនអាចបង្កើតឡើង​ពេលដែលអ្នកកត់ឈ្មោះចូល​ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពនោះ។ ប្រសិនបើអ្នករក្សាទុក​អត្តនាមឬពាក្យសម្ងាត់​នៅក្នុងកម្មវិធីរាវរកមួយ ព័ត៌មាននោះនឹងត្រូវរក្សាទុក​ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ហើយព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវផ្ញើទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបម្រើការ​រាល់លើកពេលដែលអ្នកទស្សនាគម្រោងនេះ។ អ្នករួមចំណែកដែលប្រើម៉ាស៊ីនសាធារណៈ​ដែលមិនប្រាថ្នាអោយ​អ្នកប្រើបន្ទាប់ឃើញ​អត្តនាមខ្លួន សូមជំរះសតិភ្ជាប់បន្ទាប់ពីប្រើហើយ។

ប្រវត្តិទំព័រ

ការកែប្រែឬការរួមចំណែកផ្សេងទៀត​ទៅលើការបកប្រែ ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ ទំព័រពិភាក្សា និងទំព័រផ្សេងទៀត​ជាទូទៅ​នឹងត្រូវរក្សាទុកជារៀងរហូត។ ការលុបអត្ថបទចោលពីគម្រោងមួយ​មិនអាចលុបជំរះវាចោលជារៀងរហូតទេ។ ជាធម្មតា​នរណាក៏ដោយក៏អាចមើលឃើញអ្វីដែលសរសេរក្នុង​កំណែចាស់របស់ទំព័រនោះ។ ទោះបីជាអត្ថបទមួយត្រូវបាន«លុបចោល» ក៏ដោយ ក៏អ្នកប្រើប្រាស់​ដែលបានទទួលសេចក្ដីទុកចិត្ត​និងអភ័យឯកសិទ្ធិថ្នាក់ខ្ពស់​នៅតែអាចមើលអ្វីដែលលុបចោល​មិនអោយមើលជាសាធារណៈបានដែរ។ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានលុបចោលជានិរន្តន៍​ដោយបុគ្គលនីមួយៗ​ដែលមានសិទ្ធិចូលទៅម៉ាស៊ីនបម្រើការរបស់ translatewiki.net។ នឹងគ្មានការធានាថាការលុបចោលមានសុពលភាពជារៀងរហូតទេ លើកលែងតែក្នុងករណីយ៉ាងកម្រមាន ដូចជាពេលដែល translatewiki.net ត្រូវលុបចោលធនធានប្រវត្តិកែប្រែ តាមបទបញ្ជាពីដីការតុលាការឬ​នីតិវធីមានតម្លៃស្មើគ្នា។

ការរួមចំណែក​របស់អ្នកប្រើប្រាស់

ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវគរផ្ដុំគ្នា​ហើយសាធារណៈជន​អាចប្រើវាបាន។ ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវគរផ្ដុំ​ទៅតាមស្ថានភាពចុះឈ្មោះនិងកត់ឈ្មោះចូលរបស់ពួកគេ។ ទិន្នន័យស្ដីពី​ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាពេលម៉ោងដែលអ្នកប្រើប្រាស់​បានកែប្រែ​និងចំនួនការរួមចំណែក នឹងអាចមើលបានជាសាធារណៈតាម​រយៈ​បញ្ជីនៃការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងក្នុងទម្រង់គរផ្ដុំគ្នាដែល​ផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់​ដទៃ។
ការអានក្នុងគម្រោង
យើងខ្ញុំនឹងមិនប្រមូលយកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់​និងអ្នកកំពុងទស្សនា​គម្រោងមួយ លើសពី​អ្វី​ដែលប្រមូលជាធម្មតា​ក្នុងកំណត់ត្រាម៉ាស៊ីនបម្រើការរបស់វិបសាយទេ។ ខុសពី​ទិន្នន័យ​កំណត់ហេតុឆៅខាងលើ​ដែលត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់​វត្ថុបំណង​ទូទៅ ការគ្រាន់តែចូលទស្សនាទំព័រមួយ​មិនធ្វើអោយអត្តសញ្ញាណអ្នកទស្សនា​លាតត្រដាងចេញជាសាធារណៈទេ។ ទិន្នន័យកំណត់ត្រាឆៅដែលបានធ្វើសំណាករួច អាចមានបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ ប៉ុន្តែវានឹងមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេ។
ការកែប្រែគម្រោង
ការកែប្រែទំព័រនានាត្រូវបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយអត្តនាមឬអាសយដ្ឋាន IP បណ្ដាញរបស់អ្នកកែប្រែ ហើយប្រវត្តិកែប្រែនឹងគរផ្ដុំគ្នាតាម​ឈ្មោះម្ចាស់កំណែ​​នៅក្នុងបញ្ជីរួមចំណែក។ ព័ត៌មានទាំងនេះ​នឹងនៅជារៀងរហូត។
អ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះហើយដែលបានកត់ឈ្មោះចូល៖
អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានកត់ឈ្មោះចូល​នឹងមិនបង្ហាញអាសយដ្ឋាន IP ជាសាធារណៈទេ លើកលែងតែក្នុងករណី​មានការបំពានច្បាប់ ដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញទំព័រវិគី ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់​ឬអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀត​ដែលប្រើអាសយដ្ឋាន IP ដូចគ្នា។ ម៉ាស៊ីនបម្រើការ translatewiki.net នឹងរក្សាទុកព័ត៌មានអាសយដ្ឋាន IP ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ ហើយអភិបាលម៉ាស៊ីនបម្រើការ​និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិ CheckUser មានលទ្ធភាពមើលបាន។
ព័ត៌មានអាសយដ្ឋាន IP និងការភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តនាមដែលប្រើវារួមគ្នា អាចត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន (ដូចខាងក្រោម)។
អ្នកកែប្រែដែលប្រើម៉ាស៊ីនបម្រើការអ៊ីមែលក្រុមហ៊ុន ចេញពីផ្ទះឬធ្វើទូរគមនាគមន៍​តាមតំណភ្ជាប់ខ្សែDSL ឬខ្សែកាបអ៊ីនធើណិត អាចនឹងងាយត្រូវគេដឹងអត្តសញ្ញាណដោយសារអាសយដ្ឋាន IP ។ ក្នុងករណីនេះ វាអាចធ្វើអោយ​គេងាយស្រួល​ឈ្លេចរកឃើញការរូមចំណែកទាំងអស់ដែលធ្វើដោយអាសយដ្ឋាន IP នោះ។ ការប្រើប្រាស់អត្តនាមជាវិធីល្អប្រសើរជាង​ក្នុងការការពារភាពឯកជន​ក្នុងករណីនេះ។
អ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះរួចតែមិនបានកត់ឈ្មោះចូល និងអ្នកប្រើប្រាស់មិនទាន់ចុះឈ្មោះរួច៖
អ្នកកែប្រែដែលមិនបានកត់ឈ្មោះចូល​នឹងត្រូវសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយ​អាសយដ្ឋានIPបណ្ដាញ។ អាសយដ្ឋានIPអាចអោយគេតាមដានបានដល់​ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធើណិត​ឬអាចច្បាស់ដល់ឈ្មោះសាលា កន្លែងធ្វើការឬផ្ទះរស់នៅតែម្ដង អាស្រ័យលើប្រភេទបណ្ដាញ។ គេអាចប្រើព័ត៌មានទាំងនេះ​គួបផ្សំ​ជាមួយព័ត៌មានដទៃទៀត​ ដូចជាស្ទីលកែប្រែ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត ដើម្បីរកអត្តសញ្ញាណម្ចាស់និពន្ធ​ទាំងស្រុងតែម្ដង។
ការពិភាក្សា
លើទំព័រពិភាក្សាវិគី៖
តាមទ្រឹស្ដី ជាទូទៅទំព័រដែលអាចកែប្រែបាន​ជាទីតាំងសម្រាប់ការពិភាក្សា។ ជាទូទៅ ការពិភាក្សានៅលើ translatewiki.net អាចធ្វើឡើងលើ​ទំព័រពិភាក្សា​របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (មានជាប់ទាក់ទិននឹង​ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់​ណាមួយជាពិសេស) ឬលើទំព័រពិភាក្សាគម្រោង​ដែលបានគាំទ្រ (មានជាប់ទាក់ទិននឹងគម្រោងណាមួយជាពិសេស) ឬក៏នៅលើ​ទំព័រដែលមាន​ផ្តល់មុខងារជាពិសេស​ថាជាវេទិកា (តួយ៉ាង ទំព័រជំនួយ) ជាដើម។ គោលការណ៍​ភាពឯកជន​អនុវត្តចំពោះទំព័រ​ពិភាក្សាដូចគ្នានឹងទំព័រផ្សេងៗទៀតដែរ។
តាមរយៈអ៊ីមែល៖
អ្នកប្រើប្រាស់មិនតម្រូវអោយដាក់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលទេពេល​ចុះឈ្មោះ។ អ្នកប្រើប្រាស់​ដែលបានផ្ដល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលមានសុពលភាព អាចអោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានកត់ឈ្មោះចូល​ដទៃ​ផ្ញើអ៊ីមែលទៅពួកគេតាមរយៈវិគី។ ពេលទទួលបាន​អ៊ីមែលពីអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ​តាមប្រព័ន្ធនេះ អ៊ីមែលរបស់អ្នកមិនត្រូវបង្ហាញអោយអ្នកផ្ញើឃើញទេ។ តែពេលដែលអ្នកជ្រើសយក​ការផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកប្រើប្រាស់​ដទៃទៀត អ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមានបង្ហាញថាជាអ្នកផ្ញើអ៊ីមែល។
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល​ដែលសរសេរក្នុង​​ចំណង់ចំណូលចិត្ត​របស់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ អាចត្រូវ translatewiki.net ប្រើសម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនង។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែល​គណនីគ្មានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល​មានសុពលភាពមួយទេ នឹងមិនអាចស្ដារពាក្យសម្ងាត់​ក្នុងករណីភ្លេចបាត់ទេ។ ទោះជាបែបនេះក៏ដោយ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ​ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាក់ទងទៅ​អភិបាលម៉ាស៊ីនបម្រើការ translatewiki.net ដើម្បីបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលថ្មីមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់​អាចលុបអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលចេញពីចំណង់ចំណូលចិត្ត​បានគ្រប់ពេល ដើម្បីកុំអោយអ្នកផ្សេងប្រើវា។ ការឆ្លើយឆ្លងជាឯកជន​រវាង​អ្នកប្រើប្រាស់នានា អាចរក្សាទុកស្របតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់ translatewiki.net ទេ។
តាមរយៈ IRC៖
ប៉ុស្ដិ៍ IRC មិនមែនជាផ្នែកផ្លូវការរបស់ translatewiki.net ហើយក៏មិនដំណើរការ​ដោយម៉ាស៊ីនបម្រើការរបស់ translatewiki.net ដែរ។ អាសយដ្ឋានIPរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​ដែលជជែកគ្នាតាមរយៈសេវាកម្មបែបនេះ នឹងត្រូវលាតត្រដាងអោយអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតមើលឃើញ។ ភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់IRC នៅតាមប៉ុស្ដិ៍នីមួយៗ អាចការពារបានតាមគោលការណ៍​រៀងៗខ្លួន​របស់សេវាកម្ម​និងប៉ុស្ដិ៍ទាំងនោះ។​ ប៉ុស្តិ៍ផ្សេងគ្នា​មានគោលការណ៍ផ្សេងគ្នា​ស្ដីពីការគួរឬមិនគួរផ្សព្វផ្សាយ​កំណត់ហេតុ។

ការចូលមើលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទិននឹងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

ការចូលមើល៖

គម្រោងនេះដំណើរការជាបឋមដោយអ្នករួមចំណែកស្ម័គ្រចិត្ត។ អភ័យឯកសិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ពិសេសត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីចិត្តមួយចំនួន។ ឧទាហរណ៍ កម្រិតនៃការចូលទៅមើលក្នុង translatewiki.net ត្រូវបានកំណត់ដោយ​វត្តមានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​នៅក្នុង «គម្រោងដែលគាំទ្រ» ច្រើនប៉ុណ្ណា។ សិទ្ធិក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់និងសមាជិកក្រុម​ត្រូវបង្ហាញ ជាសាធារណៈ

អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត​ដែលអាចមានសិទ្ធិចូលមើល​ព័ត៌មានទាក់ទិននឹង​អត្តសញ្ញាណ​ឯកជនរួមមានជាអាទិ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចប្រើមុខងារ CheckUser បុគ្គលិកtranslatewiki.net បេក្ខជនដែលគេតែងតាំង អ្នកម៉ៅការ​និងភ្នាក់ងារដែលជួលដោយប្រតិបត្តិករ translatewiki.net អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នក​មានសិទ្ធិថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងការចូលមើលម៉ាស៊ីនបម្រើការ។

ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់មានអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេស មិនចាត់ទុកជា «ការរួមចំណែក»ទេ។

ការផ្សព្វផ្សាយ៖​ គោលការស្ដីការផ្សាព្វផ្សាយទិន្នន័យ

គោលការណ៍របស់ translatewiki.net កំណត់ថា​ទិន្នន័យទាក់ទិន​នឹងអត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលប្រមូលដោយកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនបម្រើការ ឬតាមរយៈកំណត់ត្រានៅក្នុងទិន្នន័យតាមរយៈមុខងារ CheckUser ឬក៏តាមវិធីមិនអាចប្រើជាសាធារណៈណាមួយ អាចនឹងត្រូវអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ឬបុគ្គលិក translatewiki.net ផ្សព្វផ្សាយ​នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. ដើម្បីឆ្លើយតបតាមដីការច្បាប់មានសុពលភាព ឬការស្នើសុំបែបកាតព្វកិច្ច ធ្វើឡើងដោយការអនុវត្តន៍នីតិវិធី។
  2. ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានផលប៉ះពាល់។
  3. នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការប្ដឹងពីការបំពានច្បាប់។
  4. ពេលដែលព័ត៌មានទាក់ទិននឹងការបើកមើល​ទំព័រ​ដោយកម្មវិធីspiderឬរូបយន្ត ហើយការផ្សព្វផ្សាយអោយគេឯងដឹងលឺ​ ជាការចាំបាច់​ដើម្បីរកអោយឃើញ​រួចដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនានា។
  5. នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បំផ្លិចបំផ្លាញទំព័រ​ឬធ្វើទង្វើរំខានគេជាប្រចាំ នោះ​ទិន្នន័យ​នឹងត្រូវផ្សាយទៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្ម ឬអង្គភាពទី៣​ដើម្បីជួយ​ដាក់​ការរាំងខ្ទប់IPអោយចំគោលដៅ ឬជួយសម្រាប់រៀបពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់សេវាអ៊ីនធើណិតដែលពាក់ព័ន្ធ។
  6. នៅពេលដែលចាំបាច់សមហេតុផល ក្នុងការការពារសិទ្ធិ ទ្រពសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់ translatewiki.net ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននិងសាធារណជនទាំងមូល។

លើកលែងតែករណីដូចមានចែងខាងលើ គោលការណ៍របស់ translatewiki.net នឹងមិនអនុញ្ញាតអោយមានការចែកចាយ​ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងអត្តសញ្ញាណផ្តាល់ខ្លួនទេ ទោះក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

ការចូលមើលដោយអ្នកទី៣ និងការផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះហើយ ពេលមានការបង្គាប់តាមនីតិវិធី៖

ក្នុងគោលការណ៍ជាទូទៅ ការចូលមើលនិងការថែរក្សាទុក​ទិន្នន័យទាក់ទិន​នឹងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន​នៅក្នុងគម្រោងទាំងអស់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងជាអប្បបរមា ហើយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបម្រើដល់​សុខុមាលភាពរបស់គម្រោង។ ទោះជាបែបនេះក៏ដោយ ជាយថាហេតុ translatewiki.net អាចទទួលបានដីការ​ឬសំណើបែបកាតព្វកិច្ច​ពីភ្នាក់ងារអនុវត្តនីតិវិធី តុលាការ ឬអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល​ដែលមានឋានៈស្មើ ដែលតម្រូវអោយបង្ហាញព័ត៌មាន​អំពី​អ្នកប្រើប្រាស់​ចុះឈ្មោះហើយ និងត្រូវបង្ខំតាមច្បាប់អោយអនុវត្តតាម។ ក្នុងហេតុការ​មានការស្នើ​តាមច្បាប់បែបនេះ translatewiki.netនឹងប្រឹងប្រែង​ផ្ដល់ដំណឹងជូនអ្នកប្រើប្រាស់​ប៉ះពាល់ ក្នុងរវាង៣ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបានទទួលដីការបង្គាប់​ ដោយផ្ញើអ៊ីមែលប្រាប់ដំណឹងនេះ​តាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល (បើមាន) ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ះពាល់​បានដាក់​ក្នុងទំព័រចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន។

Translatewiki.net មិនអាចផ្ដល់ដំបូន្មានទាក់ទិន​នឹងច្បាប់ឬការឆ្លើយតបដ៏សមស្របទៅនឹងដីការនោះ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានទទួល​ការផ្ដល់ព័ត៌មាន​បែបនេះទេ។ ទោះជាបែបនេះក៏ដោយ Translatewiki.net កត់សម្គាល់ថា​អ្នកប្រើប្រាស់​មានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់​ក្នុងការតវ៉ាឬដាក់កំហិត​ព័ត៌មាននេះ​នៅក្នុងតុលាការ ដោយការដាក់ញត្តិធ្វើនិរាករណ៍ដីការនោះ។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រាថ្នា​ប្រឆាំងនឹងដីការ​ឬសំណើបែបកាតព្វកិច្ចនោះ គួរតែស្វែងរកភ្នាក់ងារ​ផ្ដល់ដំបូន្មាន​ផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិន​នឹងសិទ្ធិនិងនីតិវិធីដែលអនុវត្តបាន​។

បើសិនជា translatewiki.net ទទួលបានញត្តិដាក់នៅតុលាការ​អោយធ្វើនិរាករណ៍ ឬក៏ដាក់កំហិត​ដល់ដីការ ស្របតាមការទាមទារ​របស់មេធាវីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នោះ translatewiki.net នឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានដែលគេស្នើនោះទេរហូតដល់ translatewiki.net បានទទួលបទបញ្ជាមួយទៀតអោយធ្វើបែបនោះ។

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ​មិនតម្រូវអោយផ្ដល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនោះទេ។ តែពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ះពាល់ មិនបានផ្ដល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលទេនោះ translatewiki.net នឹងមិនអាចផ្ដល់ដំណឹងជូនតាមរយៈសារជាឯកជនដែរ ពេលដែលយើងខ្ញុំបានទទួលការស្នើសុំពីការអនុវត្តន៍នីតិវិធី​អោយ​បង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទិននឹងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះ។

ការបដិសេធ

Translatewiki.net ជឿថាការថែរក្សានិងអភិរក្សភាពឯកជន​របស់ទិន្នន័យ​អ្នកប្រើប្រាស់ មានតម្លៃខ្លាំងណាស់។ គោលការណ៍ស្ដីពីភាពឯកជននេះ និងសកម្មភាពរបស់ translatewiki.net មានជំហរប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុត​ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព​ដល់ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាចំពោះ ដែលបានប្រមូលនិងថែរក្សាទុកដោយ​ម៉ាស៊ីនបម្រើការ​របស់យើងខ្ញុំ។​ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ translatewiki.net មិនអាចធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​នឹងនៅជាសម្ងាត់១០០%ទេ។ យើងខ្ញុំដឹងថា ទោះជាយើងខ្ញុំមានកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុត​ដើម្បីការពារ​ព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែអាចមាន​បុគ្គលដែលមានចេតនា​បង្កើតកម្មវិធីឈ្លេចរកទិន្នន័យ​ឬប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រ​ដើម្បីជីករកព័ត៌មានទាំងនោះ​រួចផ្សព្វផ្សាយទាល់តែបាន។ ហេតុនេះ translatewiki.net គ្មានលទ្ធភាពធានាចំពោះការចូលមើលមិនស្របច្បាប់​នូវព័ត៌មាន​ដែលទទួលបាន​ពេលចូលរួម​ក្នុងគម្រោង translatewiki.net ក៏ដូចជាសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទេ។

In cases of conflicting information between a translated version of this page and the original version in the English language, the English version will take precedence over the translated version.