Project:Privacybeleid

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 100% complete.


Algemene reikwijdte

Dit beleid dekt persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld of opgeslagen door translatewiki.net op haar servers in relatie tot het project en de gemeenschap. Translatewiki.net verzamelt en behoudt de kleinst mogelijke hoeveelheid persoonlijk identificeerbare informatie die nodig is om de operationele behoeften van het project te vervullen.

De openbare en de collaboratieve aard van de projecten

Translatewiki.net is gezamenlijk ontwikkeld door de gebruikers met behulp van de MediaWiki-software. Iedereen die rechten heeft verkregen om te mogen bewerken kan de bewerkbare pagina's van deze site bewerken nadat is aangemeld als een geregistreerde gebruiker. Door dit te doen creëren medewerkers gepubliceerde documenten en een openbaar logboek elk teken dat wordt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Dit is een openbare daad en de medewerker wordt in het openbaar aangemerkt als de auteur van dergelijke wijzigingen. Alle bijdragen aan dit project en alle publiek beschikbare informatie over deze bijdragen, vallen onherroepelijk onder een licentie en mogen vrij worden gekopieerd, geciteerd, hergebruikt en aangepast door derde partijen met weinig beperkingen.

Activiteiten in translatewiki.net

In het algemeen is dit beleid alleen van toepassing op persoonlijke informatie opgeslagen of in bezit van translatewiki.net die niet publiekelijk beschikbaar is.

Interacties met translatewiki.net die niet onder dit beleid vallen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aspecten van het browsen en bewerken van pagina's, het gebruik van de wikifunctie "gebruiker e-mailen". Deze interacties kunnen het IP-adres van een gebruiker onthullen en mogelijk andere persoonlijke informatie, zonder onderscheid te maken tussen het algemene publiek of specifieke groepen van vrijwilligers die onafhankelijk van translatewiki.net activiteiten uitvoeren.

Gebruikers kunnen ook contact hebben met elkaar buiten translatewiki.net om, via e-mail, IRC of andere, niet-gerelateerde websites of chat. Gebruikers moeten zelf de daarmee gepaard gaande risico's en hun persoonlijke behoefte aan privacy inschatten alvorens andere methoden van communicatie te gebruiken.

Gebruikers en auteurschap

Translatewiki.net vereist dat medewerkers zich bij de website geregistreerd hebben, hoewel sommige pagina's zonder aanmelden bewerkt, kunnen worden, in welk geval zij identificeerbaar zijn via het IP-adres. Geregistreerde gebruikers worden geïdentificeerd via hun gekozen gebruikersnaam. Gebruikers selecteren een wachtwoord, dat vertrouwelijk is en wordt gebruikt om de integriteit van hun gebruiker te controleren. Behalve voor zover kan worden verlangd door de wet, mag niemand gebruikerswachtwoorden of cookies die een gebruiker kunnen identificeren openbaar te maken of blootgeven. Als een gebruiker eenmaal is aangemaakt, wordt een gebruiker niet verwijderd, tenzij er sprake is van de intentie kwaad te doen, dit ter beoordeling door stafleden van translatewiki.net. Het is mogelijk om een gebruikersnaam te wijzigen. Translatewiki.net garandeert niet dat een gebruikersnaam op verzoek wordt gewijzigd.

Doel van het verzamelen van persoonlijke informatie

Translatewiki.net beperkt het verzamelen van persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers tot doeleinden die het welzijn van haar projecten dienen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende punten:

  • Ter vergroting van de publieke verantwoording van het project. Translatewiki.net erkent dat elk systeem dat open genoeg is om een zo groot mogelijke deelname van het algemene publiek mogelijk te maken ook kwetsbaar is voor bepaalde vormen van misbruik en contraproductief gedrag. Translatewiki.net heeft aantal mechanismen ingericht om misbruik te voorkomen of te verhelpen. Als bijvoorbeeld misbruik van het project wordt onderzocht, met inbegrip van het vermoedelijke gebruik van kwaadwillende sockpuppets (meerdere gebruikersnamen), vandalisme, intimidatie van andere gebruikers of storend gedrag, kunnen de IP-adressen van de gebruikers worden gebruikt (afgeleid uit de logboeken of archieven in de database) om de bron van het misbruik te identificeren. Deze informatie kan door gebruikers met administratieve bevoegdheden die de taak hebben de projecten te beschermen worden gedeeld.
  • Om sitestatistieken beschikbaar te maken. Translatewiki.net verzamelt ruwe logboeken over gebruik door bezoekers. Deze logboekbestanden worden gebruikt om websitestatistieken te produceren; de ruwe gegevens worden niet openbaar gemaakt.
  • Voor het oplossen van technische problemen. Gegevens uit logboeken mogen door ontwikkelaars onderzocht worden voor het oplossen van technische problemen en het opsporen van zich slecht gedragende spiders die de site onnodig zwaar belasten.

Translatewiki.net kan bronnen zoals JavaScript van externe servers laden, die de privacy van gebruikers kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld Google Adwords of vertalingssuggesties). Het is aan de gebruiker om zich tegen het vrijgeven van ongewenste details als gevolg van het laden van bronnen uit externe servers te beschermen.

Details met betrekking tot bewaarplicht

Algemene verwachtingen

IP-adressen en andere technische informatie

Wanneer een bezoeker een pagina opvraagt of leest, wordt er niet meer informatie verzameld dan wat gebruikelijk verzameld wordt door websites. Translatewiki.net kan logboekbestanden van dergelijke overdrachten bijhouden, maar deze worden nooit gepubliceerd.
Wanneer een pagina wordt bewerkt door een aangemelde gebruiker, slaat de server vertrouwelijke, gerelateerde IP-adresinformatie voor een beperkte periode op. Deze informatie wordt automatisch verwijderd na een bepaalde periode. Voor gebruikers die niet aanmelden wordt het IP-adres openbaar gemaakt en het IP-adres wordt permanent aangemerkt als de bewerker. Het kan mogelijk zijn voor een derde partij om de auteur te identificeren vanaf dit IP-adres in combinatie met andere beschikbare informatie. Aanmelden met een geregistreerde gebruikersnaam zorgt voor een betere bescherming van de privacy.

Cookies

Deze site zet een tijdelijke sessiecookie op de computer van een bezoeker wanneer een pagina bezocht wordt. Lezers die niet van plan zijn aan te melden of te bewerken kunnen dit cookie weigeren; het wordt verwijderd aan het einde van de browsersessie. Meer cookies kunnen ingesteld worden wanneer iemand aanmeldt en aangeeft de aangemelde status te willen behouden. Als iemand een gebruikersnaam of wachtwoord in de browser opslaat, wordt deze informatie gedurende maximaal 30 dagen opgeslagen en deze informatie wordt bij elk bezoek aan dit project opnieuw naar de server verzonden. Gebruikers die een publieke machine gebruiken en hun gebruikersnaam niet aan toekomstige gebruikers van die machine willen laten zien, moeten deze cookies verwijderen na gebruik.

Paginageschiedenis

Bewerkingen of andere bijdragen aan het project aan vertalingen, gebruikerspagina's, overlegpagina's en andere pagina's worden over het algemeen voor onbeperkte duur bewaard. Het verwijderen van tekst van het project is geen permanente verwijdering. Normaal gesproken kan iedereen de vorige versie van een pagina bekijken en zien wat er stond. Zelfs als een pagina verwijderd is, kan een gebruiker met meer toegangsrechten nog steeds zien wat verwijderd is voor gebruikers met minder toegangsrechten. Informatie kan permanent verwijderd worden door personen met toegang tot translatewiki.net, maar afgezien van het zeldzame geval dat translatewiki.net gedwongen wordt om bewerkingen te verwijderen van rechtswege of door een andere juridische procedure, is er geen garantie dat er permanente verwijdering kan plaatsvinden.

Gebruikersbijdragen

Gebruikersbijdragen worden ook samengevoegd en zijn openbaar. Gebruikersbijdragen worden samengevoegd op basis van hun registratie en aanmeldstatus. Gegevens over gebruikersbijdragen zoals de tijd waarop welke gebruikers een bewerking hebben gemaakt en het aantal bewerkingen van een gebruiker zijn openbaar via de lijst met gebruikersbijdragen en en in samengevoegde vorm kunnen deze door anderen gepubliceerd worden.
Leestoegang tot projecten
Er wordt niet meer informatie verzameld over gebruikers en andere bezoekers die pagina's bekijken dan gebruikelijk wordt verzameld in de serverlogboeken door websites. Los van de bovenstaande ruwe logboekgegevens die worden verzameld voor algemeen gebruik, geeft het bezoeken van pagina's niet de identiteit van een bezoeker bloot. De ruwe logboeken kunnen het IP-adres van een gebruiker bevatten, maar deze zijn niet publiekelijk beschikbaar.
Bewerkingen aan projecten
Bewerkingen aan pagina's worden geïdentificeerd met de gebruikersnaam of het IP-adres van de auteur en bewerkingsgeschiedenis wordt gebundeld per auteur in een bijdragenlijst. Deze informatie is permanent beschikbaar.
Aangemelde en geregistreerde gebruikers:
Het IP-adres van aangemelde gebruikers is niet publiekelijk zichtbaar, behalve in het geval van misbruik, inclusief het vandaliseren van wikipagina's door de gebruiker of door een gebruiker met hetzelfde IP-adres. Het IP-adres van een gebruiker wordt gedurende een bepaalde periode opgeslagen op de translatewiki.net server(s)s en kan ingezien worden door serverbeheerders en door gebruikers aan wie CheckUser-toegang is verleend.
IP-adresinformatie en de relatie tot gebruikersnamen kan worden vrijgegeven onder bepaalde omstandigheden (zie hieronder).
Redacteuren die vanuit huis een de e-mailserver van hun bedrijf gebruiken of telewerken via een DSL- of kabelinternetverbinding zijn waarschijnlijk eenvoudig te identificeren op basis van hun IP-adres. In dat geval het is waarschijnlijk relatief eenvoudig om alle via dat IP-adres gemaakte bijdragen aan het project in kaart te brengen. Het bewerken als aangemelde gebruiker is in deze situatie een betere manier om de privacy in stand te houden.
Geregistreerde gebruikers die niet zijn aangemeld en ongeregistreerde gebruikers:
Gebruikers die niet zijn aangemeld kunnen geïdentificeerd worden via hun IP-adres. Afhankelijk van de verbinding, kan dit IP-adres worden herleid naar een grote Internet Service Provider of meer specifiek naar een school, bedrijf of huis. Het is mogelijk om deze informatie te gebruiken in combinatie met andere informatie, waaronder stijl van bewerken en voorkeuren, om een gebruiker geheel te identificeren.
Overleg
Op overlegpagina's van de wiki:
Elke bewerkbare pagina kan theoretisch de locatie van een overleg zijn. In het algemeen vindt overleg op translatewiki.net plaats op overlegpagina's van gebruikers (verbonden aan gebruikers), op overlegpagina's van ondersteunde projecten (verbonden aan bepaalde projecten) of op pagina's die speciaal ingesteld zijn als forum (bijvoorbeeld de pagina Support). Privacyverwachtingen zijn net zo goed van toepassing op van toepassing op overlegpagina's als op andere pagina's.
Via e-mail:
Gebruikers zijn niet verplicht een e-mailadres op te geven bij de registratie. Gebruikers die een geldig e-mailadres opgeven zijn in staat andere aangemelde gebruikers een e-mail te sturen met via de wiki. Bij ontvangst van een e-mail van andere gebruikers via dit systeem, wordt het e-mailadres van de ontvanger niet bekend gemaakt. Bij het verzenden van e-mail naar een andere gebruiker wordt het voor de gebruiker geregistreerde e-mailadres gebruikt als afzender van de e-mail.
Het e-mailadres dat een gebruiker opgeeft kan door translatewiki.net gebruikt worden voor communicatie. Gebruikers die geen geldig e-mailadres hebben opgegeven hebben geen mogelijkheid om hun wachtwoord te wijzigen als dat verloren is gegaan. In een degelijke situatie kunnen gebruikers contact opnemen met één van de serverbeheerders van translatewiki.net om een nieuw e-mailadres op te geven. Een gebruiker kan zijn e-mailadres op elk moment uit zijn voorkeuren verwijderen om te voorkomen dat het wordt gebruikt. Privécorrespondentie tussen gebruikers kan opgeslagen worden door de geadresseerde gebruikers en is niet onderhevig aan het beleid van translatewiki.net.
Op IRC:
IRC-kanalen zijn geen officieel onderdeel van translatewiki.net en zijn ook niet actief op door translatewiki.net gecontroleerde servers. Het IP-adres van de gebruikers die via een dergelijke dienst chatten, kan worden gezien door andere deelnemers. De privacy van gebruikers op een kanaal kan alleen worden beschermd volgens het beleid van de desbetreffende dienst en kanaal. Verschillende kanalen hebben verschillend beleid over de publicatie van logboeken.

Toegang tot en de vrijgave van persoonlijk identificeerbare informatie

Toegang:

Het project wordt voornamelijk draaiende gehouden door vrijwilligers. Sommige toegewijde gebruikers krijgen extra toegang. Het toegangsniveau van gebruikers wordt bijvoorbeeld bepaald door de aanwezigheid van de gebruikers in verscheidene ondersteunde projecten. Rechten voor gebruikersgroepen en leden van de groep zijn openbaar.

Andere gebruikers die toegang kunnen hebben tot identificeerbare private informatie zijn, maar zien niet beperkt tot, gebruikers die toegang hebben tot de CheckUser-functie, medewerkers van translatewiki.net, personen die door translatewiki.net zijn ingehuurd, mensen die met goedvinden van translatewiki.net namens translatewiki.net handelen, ontwikkelaars en anderen met toegang tot de server(s).

Informatie delen met andere gebruikers wordt niet gezien als "verspreiding".

Vrijgave: beleid voor vrijgave van gegevens

Het is het beleid van translatewiki.net dat persoonlijk identificeerbare gegevens die zijn verzameld in de logboeken van de server of door archieven in de database, via de CheckUser-functie of door andere niet openbaar beschikbare methodes, vrijgegeven kunnen worden door vrijwilligers of medewerkers van translatewiki.net, in een van de volgende situaties:

  1. In antwoord op een dwangbevel of een ander verplicht verzoek van justitie;
  2. Met toestemming van de betrokken gebruiker;
  3. Als nodig, voor het onderzoeken van klachten over misbruik;
  4. Wanneer de informatie betrekking heeft op pageviews gegenereerd door een spider of bot en de verspreiding ervan noodzakelijk om technische problemen aan te geven of op te lossen;
  5. Wanneer de gebruiker pagina's heeft gevandaliseerd of zich aanhoudens op een storende manier heeft gedragen kunnen gegevens worden vrijgegeven aan een leverancier van diensten, een carrier of een andere derde partij om te helpen bij het onderzoeken van een reeks IP-adressen of om te helpen bij het formuleren van een klacht bij desbetreffende Internet Service Providers;
  6. Wanneer het redelijkerwijs nodig is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van translatewiki.net, haar gebruikers of het publiek te beschermen.

Behalve zoals hierboven beschreven, staat het beleid van translatewiki.net de verspreiding van persoonlijke identificeerbare informatie onder geen enkele omstandigheid toe.

Toegang door derden en kennisgeving van geregistreerde gebruikers bij de inkennisstelling van juridische procedures:

Als een algemeen principe hoort de toegang tot en de bewaartermijn van persoonlijk identificeerbare informatie in alle projecten minimaal te zijn en hoort deze alleen voor intern gebruik aangewend te worden om het welzijn van het project te dienen. Soms, echter, kan translatewiki.net een dagvaarding of een ander dwingend verzoek van een gerechtelijke instelling ontvangen waarin gevraagd wordt om de vrijgave van informatie over een geregistreerde gebruiker, en translatewiki.net zou door de wet gedwongen kunnen worden hieraan gehoor te geven. In het geval van zo'n wettelijk dwingend verzoek, probeert translatewiki.net om de desbetreffende gebruiker hiervan in kennis te stellen binnen drie werkdagen na ontvangst van zo'n verzoek door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres (indien aanwezig) dat de desbetreffende gebruiker heeft opgegeven in zijn/haar voorkeuren.

Translatewiki.net kan een gebruiker die een dergelijke wettelijke kennisgeving of dagvaarding ontvangt niet adviseren of voorzien van een passend antwoord. Translatewiki.net merkt desalniettemin op, dat dergelijke gebruikers het wettelijke recht kunnen hebben om zich in de rechtbank tegen die informatie te verzetten of die informatie te beperken door het indienen van een motie om de dagvaarding te vernietigen. Gebruikers die zich tegen een dagvaarding of een ander dwingend verzoek wensen te verzetten, horen juridisch advies in te winnen met betrekking tot toepasselijke rechten en procedures die beschikbaar kunnen zijn.

Als translatewiki.net een juridisch schrijven ontvangt met eisen naar aanleiding van een handeling van een gebruiker of de vertegenwoordiger van een gebruiker, dan geeft translatewiki.net geen informatie vrij zonder een gerechtelijk bevel.

Geregistreerde gebruikers zijn niet verplicht om een e-mailadres op te geven. Echter, wanneer een geregistreerde gebruiker geen e-mailadres opgeeft, is translatewiki.net niet in staat om de betrokken gebruiker middels persoonlijke e-mailberichten te melden wanneer zij verzoeken van de wetshandhaving ontvangt om persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruiker vrij te geven.

Voorbehoud

Translatewiki.net is van mening dat onderhoud en behoud van de bescherming van gebruikersgegevens een belangrijke waarde is. Dit privacybeleid en deze acties door translatewiki.net, vertegenwoordigen een toegewijde inspanning om de veiligheid van de beperkte gebruikersinformatie die wordt verzameld en bewaard op onze servers te beschermen. Toch kan translatewiki.net niet garanderen dat de gebruikersinformatie beschermd blijft. Wij erkennen dat, ondanks onze inspanningen om de gebruikersinformatie te beschermen, toegewijde individuen nog steeds datamining en andere methodes kunnen ontwikkelen om zulke informatie te ontdekken en bekend te maken. Om deze reden kan translatewiki.net geen garantie geven tegen ongeoorloofde toegang tot informatie die wordt gegeven in de loop van deelname in projecten van translatewiki.net of gerelateerde gemeenschappen.

In cases of conflicting information between a translated version of this page and the original version in the English language, the English version will take precedence over the translated version.