Project:Integritetspolicy

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 100% complete.


Allmän omfattning

Denna policy omfattar personlig identifierbar information som samlas in eller lagras av translatewiki.net på sina servrar i förhållande till projektet och dess gemenskap. Translatewiki.net samlar in och behåller den minsta mängden av personlig identifierbar information som behövs för att uppfylla projektens operativa behov.

Den offentliga och samverkande karaktären inom projekten

Translatewiki.net är utvecklat tillsammans med sina användare som använder programvaran MediaWiki. Alla som har beviljats redigeringsbehörigheter kan redigera redigerbara sidor på denna webbplats när man är inloggad som en registrerad användare. Genom att göra detta skapar redigerare ett publicerat dokument, och en allmän dokumentation av varje ord läggs till, tas bort eller ändras. Detta är en offentlig handling, och redigerarna identifieras offentligt som författare av dessa ändringar. Alla bidrag som görs till detta projekt, och all tillgänglig information om dessa bidrag, är oåterkalleligt licensierade och kan kopieras, citeras, återanvändas och anpassas fritt av tredje parter med en del begränsningar.

Aktiviteter på translatewiki.net

I allmänhet gäller denna policy bara för att privat information som lagras eller hålls av translatewiki.net som inte är tillgänglig för allmänheten.

Samspel med translatewiki.net som inte omfattas av denna policy inkluderar, men är inte begränsad till, aspekter av att bläddra och redigera sidor, användning av wikifunktionen "Skicka e-post till den här användaren". Dessa samspel kan avslöja en bidragsgivares IP-adress, och eventuellt andra personuppgifter, godtyckligt till allmänheten, eller till särskilda grupper av volontärer som är oberoende av translatewiki.net.

Användare kan också interagera med varandra utanför translatewiki.net, via e-post, IRC eller någon annan chatt, eller oberoende webbsidor. Riskerna som finns borde fastställas, samt dess personliga behov av sekretess, innan dessa metoder används för kommunikation.

Användarkonton och författarskap

Translatewiki.net kräver att användare på webbplatsen registrerar sig, även om vissa sidor kan redigeras utan att logga in med ett användarnamn i vilket fall de kommer att identifieras med IP-adressen. Användare som registrerar sig identifieras via deras valda användarnamn. Användare väljer ett hemligt lösenord som används för att verifiera kontots integritet. Förutom i de fall där det krävs av lagen bör ingen användare avslöja eller medvetet exponera vare sig användarlösenord och/eller kakor genererade för att identifiera en användare. När ett konto väl har skapats kommer det inte att tas bort om det inte av translatewiki.nets personal bedömer att det var uppenbart illvilligt uppsåt. Det kan vara möjligt att byta användarnamn. Translatewiki.net garanterar inte att ett användarnamn kommer att ändras på begäran.

Syftet med insamlingen av privata uppgifter

Translatewiki.net begränsar insamlingen av personlig identifierbar användardata till ändamål som tjänar välbefinnandet av dess projekt, inklusive men inte begränsat till följande:

  • För att förbättra den offentliga ansvarsskyldigheten för projektet. Translatewiki.net inser att alla system som är öppna nog att tillåta störta möjliga deltagande kommer också att sårbara för visst sorts missbruk och kontraproduktivt beteende. Translatewiki.net har antagit ett antal mekanismer för att förhindra eller lindra missbruk. Till exempel under utredning av missbruk av projektet, inklusive misstänkt användande illvilliga "marionetter" (multipla konton), vandalism, trakasseri av andra användare eller störande beteende, kan IP-adresser av användare (hämtat från antingen från loggar eller direkt från databasen) användas för att att identifiera ursprunget av det missbrukande beteendet. Denna information kan delas med användare med administrativa rättigheter som är satta att skydda projekten.
  • Tillhandahålla statistik. Translatewiki.net gör statistiska stickprov av loggdata från användarnas besök. Dess loggar används för att tillhandahålla sidstatistik; data från råloggar visas inte offentligt.
  • Lösa tekniska problem. Loggdata kan undersökas av utvecklarna för att lösa tekniska problem och för att spåra ohyfsade spindlar som överlastar sidan.

Translatewiki.net kan läsa in resurser som JavaScript från externa servrar, som kan påverka användarens integritet (t.ex. Google Adwords eller översättningstips). Det är upp till användaren att stilla avslöjande oönskade detaljer på grund av inlästa resurser från externa servrar.

Detaljer om lagring av uppgifter

Allmänna förväntningar

IP-adress och annan teknisk information

När en besökare begär eller läser en sida, samlas ingen mer information än vad som normalt samlas av webbplatser. Translatewiki.net kan hålla en råloggar för sådana transaktioner, men dessa kommer inte att publiceras.
När en sida redigeras av en inloggade redaktörer lagrar servern relaterade IP-adresser konfidentiellt under en begränsad tid. Denna information raderas automatiskt efter en viss tid. För de redaktörer som inte loggar in är den IP-adress som de använt offentligt och permanent det som anges som författare av redigeringen. Det kan vara möjligt för en tredjepart att identifiera författaren utifrån denna IP-adress tillsammans med annan tillgänglig information. Inloggning med ett registrerat användarnamn möjliggör bättre skyddande av ens integritet.

Kakor

Webbplatsen sätter en temporär sessionskaka på besökarens dator närhelst en sida besöks. Läsare som inte avser att logga in eller redigera kan neka denna kaka, den kommer att raderas när webbläsarens session slutar. Fler kakor kan sättas när man loggar in för att bibehålla statusen som inloggad. Användare användandes en offentlig dator och som inte vill visa sitt användarnamn för framtida användare av datorn bör ta bort dessa kakor efter användning.

Sidhistorik

Redigeringar eller andra bidrag till projektet på översättningar, användarsidor, diskussionssidor och andra sidor behålls generellt sett för evigt. Att ta bort text från projektet raderar den inte permanent. Normalt sett kan vem som helst fortfarande se en tidigare version av en sida och vad som var där. Även om en sida "raderas" kan en användare betrodd med högre åtkomsträttigheter fortfarande se vad som tagits bort från offentlig åtkomst. Information kan raderas permanent av personer med tillgång till translatewiki.net ,en bortsett från sällsynta omständigheter när translatewiki.net är tvingad att raderad redigeringshistorik genom ett domstolsföreläggande eller liknande rättslig process finns det ingen garanti att en permanent radering kommer att göras.

Användarbidrag

Användarbidrag är också aggregerade och publikt tillgängliga. Användarbidrag aggregeras i enlighet med registrerings- och inloggningsstatus. Data om användarbidrag som till exempel vilka tider en viss användare redigerar och hur många redigeringar de har gjort är publikt tillgängliga via användarbidragslistor och i aggregerad form publicerat av andra användare.
Läsa projekt
Ingen ytterligare information om vilka sidor användare och andra besökare läser samlas in än vad som vanligtvis samlas i serverloggar av webbplatser. Endast ovanstående rådata loggas för allmänna ändamål och en sidas besök exponerar inte besökarens identitet offentligt. Insamlad råloggdata kan innehålla IP-adressen för alla användare, men det återges inte offentligt.
Redigera projekt
Redigeringar av sidor identifieras med redigerarens användarnamn eller IP-adress, och redigeringshistoriken sparar författarens bidrag i listan. Sådan information kommer att finnas tillgänglig permanent.
Inloggade registrerade användare:
Inloggade användare avslöjar inte sin IP-adress offentligt utom i vissa fall av missbruk, inklusive vandalisering av en wikisida av användaren eller av en annan användare med samma IP-adress. En användares IP-adress lagras på translatewiki.net:s servrar under en tid, och kan ses av serveradministratörer och användare som har beviljats tillgång till funktionen CheckUser.
Information om IP-adress och dess anslutning till alla användarnamn som delar den, kan lämnas ut under vissa omständigheter (se nedan).
Användare som använder en företagsserver för e-post hemifrån eller DSL eller bredbandsanslutning kan troligtvis identifieras med deras IP-adress, i vilket fall det blir lätt att korsreferera alla bidrag till projektet gjort från den IP-adressen. Att använda ett användarnamn är ett bättre sätt att bevara integriteten i denna situation.
Icke-inloggade registrerade användare och oregistrerade användare:
Bidragsgivare som inte har loggat in kan identifieras av nätverkets IP-adress. Beroende på ens anslutning kan denna IP-adress spåras till en större internetleverantör eller mer specifikt till en skola, en arbetsplats eller ett hem. Det kan vara möjligt att använda denna information i kombination med annan information, så som redigeringsstil eller inställningar, för att helt identifiera en författare.
Diskussioner
På wiki-diskussionssidor:
Alla redigerbara sidor kan teoretiskt sett vara platsen för en diskussion. I allmänhet sker diskussioner på translatewiki.net på användardiskussionssidor (förknippade med vissa användare), eller på stödda projektetdiskussionssidor (förknippade med särskilda stödda projekt) eller på sidor särskilt utsedda att fungera som forum (t.ex. Support-sidan). Integritetsförväntningar gäller på diskussionssidor på samma sätt som de gör på andra ställen.
Via e-post:
Användarna behöver inte ange en e-postadress vid registreringen. Användare som anger en giltig e-postadress kan tillåta andra inloggade användare att skicka e-post till dem via wikin. När du tar emot e-post från andra användare genom detta system, avslöjas din e-postadress inte för dem. När du väljer att skicka ett e-post till andra användare, visas din e-post som avsändare.
E-postadressen som anges i användarens inställningar kan användas av translatewiki.net för kommunikation. Användare vars konton inte har en giltig e-postadress kommer inte att kunna återställa sitt lösenord om det glömts bort. I en sådan situation, kan användare ha möjlighet att kontakta någon av de translatewiki.net server-administratörer för att ange en ny e-postadress. En användare kan när som helst ta bort e-postadressen från sina inställningar för att förhindra att den används. Privat korrespondens mellan användare kan sparas om dessa användare så önskar och är inte föremål för translatewiki.nets policy.
På IRC:
IRC-kanaler är inte officiellt en del av translatewiki.net och sker inte på av translatewiki.net kontrollerade servrar. IP-adressen för användare som chattar över en sådan tjänst kan vara synliga för andra deltagare. IRC-användarnas integritet på varje kanal kan endast skyddas i enlighet med policyn för respektive tjänst och kanal. Olika kanaler har olika policy på om loggarna kan publiceras.

Tillgång och utgivning av personlig identifierbar information

Tillgång:

Projektet drivs främst av frivilliga bidragsgivare. Vissa hängivna användare ges privilegierad tillgång. Till exempel bestäms åtkomstnivåer till translatewiki.net genom användarens närvaro i diverse "stödprojekt". Användargruppbehörighet och gruppmedlemmar är publika.

Andra användare som kan få tillgång till personligt identifierbar information inkluderar, men är inte begränsat till: användare som har åtkomst till CheckUser-funktionen, anställda på translatewiki.net, utnämnda, och entreprenörer och agenter anställda av translatewiki.nets operatörer samt utvecklare och andra med höga nivåer av åtkomst till servern.

Att dela information med andra privilegierade användare anses inte vara "distribution."

Utgivning: Policy för utgivande av uppgifter

Det är translatewiki.nets policy att personligt identifierbar information som samlats in i serverloggarna, eller genom poster i databasen via CheckUser-funktionen, eller genom andra icke-allmänt-tillgängliga metoder, kan göras tillgängliga av translatewiki.nets volontärer eller anställda i någon av de följande situationerna:

  1. Som svar på en giltig kallelse från rätten eller annan tvingande begäran från de som uppehåller lag och ordning,
  2. Med tillstånd av den drabbade användaren,
  3. Vid behov för utredning av klagomål om missbruk,
  4. Där informationen tillhör sidvisningar som har genererats av en spindel eller bot och dess spridning är nödvändig för att illustrera eller lösa tekniska problem,
  5. Om användaren har vandaliserar sidor eller envist beter sig på ett störande sätt kan data lämnas ut till en tjänsteleverantör, operatör eller annan tredje part

för att hjälpa till med IP-blockering, eller för att hjälpa till vid utformningen av ett klagomål till relevanta internetleverantörer,

  1. Om det är nödvändigt att skydda rättigheterna, egendom eller säkerhet för translatewiki.net, dess användare eller allmänheten.

Utom det som beskrivs ovan, tillåter inte translatewiki.net:s policy distribution av personligt identifierbar information under några omständigheter.

Tillgång av tredje part och meddela registrerade användare när juridisk process tas emot:

Som en allmän princip, bör tillgång till och lagring av, personligt identifierbar information i alla projekt vara minimal och bör endast användas internt för tjäna projektens välbefinnande. Ibland får translatewiki.net dock en stämning eller annan obligatorisk begäran från en brottsbekämpande myndighet, domstol eller motsvarande myndighet som begär utlämnande av uppgifter om en registrerad användare och kan enligt lag tvingas att tillmötesgå begäran. I händelse av en sådan juridiskt tvingande händelse kommer translatewiki.net att försöka meddela den påverkade användaren inom tre arbetsdagar efter ankommen begäran genom att sända ett meddelande via e-post till den e-postadress (om någon) som den drabbade användaren har anget i sina inställningar.

Translatewiki.net kan inte ge en användare som tar emot sådan anmälan råd angående lagen eller ett lämpligt svar på stämningen. Translatewiki.net vill dock notera att sådana användare kan ha laglig rätt att motstå eller begränsa informationen i domstol genom att lämna in en begäran om att upphäva stämningen. Användare som vill motsätta sig en stämning eller annan obligatorisk begäran bör söka juridisk rådgivning om gällande rättigheter och förfaranden som kan finnas tillgängliga.

Om translatewiki.net får en, till rätten inlämnad, begäran att stoppa eller begränsa en stämning från en användare eller deras advokat kommer translatewiki.net inte att lämna ut den begärda informationen förrän rätten ger ett föreläggande om att göra det.

Det krävs inte att registrerade användare tillhandahåller en e-postadress. Däremot, när en berörd registrerad användare inte tillhandahållit en e-postadress kan translatewiki.net inte underrätta den berörda användaren i privata e-postmeddelanden om det mottagits förfrågningar från polisen om att lämna ut personligt identifierbart material om användaren.

Ansvarsfriskrivning

Translatewiki.net anser att upprätthålla och bevara integriteten för användardata är viktigt. Denna integritetsspolicy och åtgärder av translatewiki.net, representerar en engagerad insats för att skydda säkerheten för den begränsade användarinformation som samlas in och lagras på våra servrar. Translatewiki.net kan dock inte garantera att användarinformation kommer att förbli privat. Vi medger att, trots våra engagerade arbete med att skydda privat användarinformation, beslutsamma individer fortfarande kan utveckla datautvinning och andra metoder för att avslöja sådan information och avslöja den. Av denna anledning kan translatewiki.net inte garantera att obehörig får åtkomst till information som anges genom att delta i translatewiki.net-projekt eller relaterade gemenskaper.

In cases of conflicting information between a translated version of this page and the original version in the English language, the English version will take precedence over the translated version.