Ochrona prywatności

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 100% complete.


Ogólnie

Zasada ta obejmuje dane osobowe gromadzone lub przechowywane przez translatewiki.net na jego serwerach w odniesieniu do projektu i jego społeczności. Translatewiki.net zbiera i przechowuje minimalną ilość identyfikowalnych informacji potrzebnych do wypełnienia wymagań operacyjnych projektu.

Publiczny i wspierający współpracę charakter projektów

Translatewiki.NET jest wspólnie rozwijane przez użytkowników przy użyciu oprogramowania MediaWiki. Każdemu z przyznanym prawem edycji wolno zmieniać edytowalne strony tej witryny, gdy użytkownik jest zalogowany jako zarejestrowany użytkownik. Dzięki temu edytorzy tworzą upubliczniony dokument i publiczny zapis każdego wyrazu dodanego, usuwanego lub zmienionego. To jest akt publiczny i edytorzy identyfikowani są publicznie jako autorzy takich zmian. Cały wkład do tego projektu i wszystkie publicznie dostępne informacje o tych przyczynkach, są nieodwołalnie licencjonowane może być swobodnie kopiowane, cytowane, ponownie użyte i dostosowane przez strony trzecie z nielicznymi ograniczeniami.

Działania na translatewiki.net

Ogólnie zasada ta dotyczy tylko prywatnych informacji przechowywanych lub posiadanych przez translatewiki.net, które nie są publicznie dostępne.

Interakcje z translatewiki.net nie objęte tą zasadą obejmujące, ale nie ograniczone do aspektów przeglądania i edytowania stron, wymagają użycia funkcji wiki "e-mail do użytkownika". Interakcje te mogą ujawniać adres IP współautora i ewentualnie innych informacji osobistych dla ogółu społeczeństwa, lub szczególnych grup wolontariuszy działających niezależnie od translatewiki.net.

Użytkownicy mogą również współpracować z innymi poza translatewiki.net, za pośrednictwem poczty e-mail, IRC, czatu lub niezależnych stron internetowych i powinni ocenić potencjalne ryzyko oraz swoje osobiste wymagania prywatności przed użyciem tych metod komunikacji.

Konta użytkowników i autorstwo

Translatewiki.net wymaga od edytorów zarejestrowania się w swojej witrynie internetowej, chociaż niektóre strony mogą być edytowane bez rejestracji pod nazwą użytkownika, w którym to przypadku będą oni identyfikowani przez adres IP sieci. Użytkownicy, którzy się zarejestrowali są identyfikowani przez ich nazwę użytkownika. Użytkownicy wybierają hasła, które są poufne i wykorzystywane do sprawdzenia integralności ich kont. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, żadna osoba nie powinna ujawniać lub świadomie upubliczniać, haseł użytkowników ani plików cookie generowanych w celu identyfikacji użytkownika. Po utworzeniu konta użytkowników nie będą usuwane, chyba że zaistnieją oczywiste złe zamiary w ocenie pracowników translatewiki.net. Istnieje możliwość zmiany nazwy użytkownika. Translatewiki.NET nie gwarantuje, że nazwa użytkownika zostanie zmieniona na żądanie.

Cel przechowywania prywatnych informacji

Translatewiki.net ogranicza zbieranie danych personalnych użytkownika do celów, które służą dobru swoich projektów, włączając, lecz nie ograniczając do następujące:

  • Aby rozszerzyć odpowiedzialność publiczną projektu. Translatewiki.NET przyznaje, że każdy system, który jest wystarczająco otwarty, aby umożliwić jak najszerszy udział społeczeństwa, będzie również podatny na niektóre rodzaje nadużyć i niewłaściwych zachowań. Translatewiki.net ustanowiła szereg mechanizmów mających na celu zapobieżenie lub naprawę różnych działań. Na przykład badając nadużycia w projekcie, włączając w to domniemane wykorzystanie złośliwych "pacynek" (zduplikowanych kont), wandalizm, nękanie innych użytkowników lub zachowania destrukcyjne, adresy IP użytkowników (pochodzące z tych dzienników albo z zapisów w bazie danych) mogą służyć do identyfikowania źródła/źródeł agresji. Informacje te mogą być udostępnione przez użytkowników organom administracyjnym odpowiedzialnym za ochronę projektów.
  • W celu zapewnienia statystyki witryny. Translatewiki.net statystycznie próbkuje nieprzetworzone dane dziennika z wizyt użytkowników. Dzienniki te są wykorzystywane do wytwarzania stron statystyki witryny; nieprzetworzone dane dziennika nie są upubliczniane.
  • Aby rozwiązać problemy techniczne. Dane dziennika mogą być zbadane przez programistów w trakcie wykonywania rozwiązywania problemów technicznych oraz podczas śledzenia źle zachowujących się automatów sieciowych, które przeciążają witrynę.

Translatewiki.net mogą ładować zasoby takie jak JavaScript z zewnętrznych serwerów, co może mieć wpływ na prywatność użytkownika (na przykład wskazówek Google Adwords lub wskazówki tłumaczenia). Do użytkownika należy minimalizacja wystawiania na widok niepożądanych szczegółów ze względu na ładowanie zasobów z zewnętrznych serwerów.

Szczegóły przechowywania danych

Ogólne oczekiwania

Adres IP i inne informacje techniczne

Gdy osoba odwiedzająca wywołuje lub odczytuje stronę, zbierane jest tylko tylko tyle informacji ile zazwyczaj jest zbierane przez witryny sieci web. Translatewiki.NET mogą przechowywać surowe dzienniki takich transakcji, ale nie będą one upublicznione.
Podczas edycji strony przez zalogowanego edytora, serwer jako poufne przechowuje powiązane informacje o adresie IP, przez ograniczony okres czasu. Informacja ta jest automatycznie usuwana po wyznaczonym terminie. Dla edytorów, którzy się nie logują adres używany jest publicznie i trwale odnotowany jako autor edycji. Dla strony trzeciej jest potencjalnie możliwa identyfikacja autora z tego adresu IP w połączeniu z innymi dostępnymi informacjami. Logowanie się przy użyciu zarejestrowanej nazwy użytkownika umożliwia lepsze zachowanie prywatności.

Ciasteczka

Witryna ustawia tymczasowy plik cookie na komputerze odwiedzającego, gdy ten przegląda stronę. Czytelnicy, którzy nie zamierzają się zalogować lub edytować mogą odrzucić to ciasteczko; zostanie ono usunięte na końcu sesji przeglądarki. Więcej plików cookie może być ustawione podczas logowania by utrzymać stan uwierzytelnienia. Jeśli ktoś zapisuje nazwę użytkownika lub hasło w przeglądarce, informacje te będą przechowywane przez okres do 30 dni, a informacja ta będzie ponownie przesyłana na serwer podczas każdej wizyty w tym projekcie. Współautorzy korzystający z publicznego komputera, którzy nie chcą, aby wyświetlić ich nazwę kolejnym użytkownikom komputera, powinni wyczyścić te pliki cookie po użyciu.

Historia strony

Edycje lub inne wkłady do projektu tłumaczeń, strony użytkowniów, strony rozmów i innych stron są ogólnie zachowywane na zawsze. Usunięcie tekstu z projektu nie usuwa go trwale. Normalnie każdy może zajrzeć na poprzednią wersję strony i zobaczyć, co na niej było. Nawet jeżeli artykuł jest "usunięty", zaufany użytkownik z wyższym poziomem dostępu może nadal zobaczyć, co zostało usunięte z widoku publicznego. Informacje mogą być trwale usunięte przez osoby posiadające dostęp do translatewiki.net, ale pomijając rzadkie okoliczności, gdy translatewiki.net jest wymagane usunięcie historii edycji materiału w odpowiedzi na nakaz sądowy lub równoważny proces prawny, nie ma żadnej gwarancji, że nastąpi trwałe usunięcie.

Wkład użytkownika

Prace użytkownika są również zagregowane i publicznie dostępne. Wkłady użytkownika są agregowane zależnie od ich statusu rejestracji i zalogowania. Dane dotyczące wkładu użytkownika, takie jak czas, w których użytkownicy edytowali i liczba wprowadzonych edycji, są publicznie dostępne za pośrednictwem list wkładu użytkowników i zagregowanej formie publikowane przez innych użytkowników.
Czytanie projektów
Żadne więcej informacje na temat użytkowników i innych osób odwiedzających odczytu stron nie są zbierane, niż zazwyczaj zbierane w dziennikach serwera witryn sieci web. Oprócz powyższego dziennika nieprzetworzonych danych zbieranych do celów ogólnych, wejścia na stronę nie będą uwidaczniać tożsamości osoby odwiedzającej publicznie. Próbkowane nieprzetworzone dane dziennika mogą zawierać adres IP każdego użytkownika, ale nie jest to wyświetlane publicznie.
Edycja projektów
Edycje stron są identyfikowane za pomocą użytkownika lub adresu IP edytora, a historia edycji jest agregowana przez autora na liście wkładu. Informacje te będą trwale dostępne.
Zalogowani użytkownicy zarejestrowani:
Zalogowany użytkownicy nie uwidaczniają swoich adresów IP publicznie z wyjątkiem przypadków nadużyć, w tym wandalizmu strony wiki przez użytkownika lub przez innego użytkownika z tego samego adresu IP. Adres IP użytkownika jest przechowywany na serwerach translatewiki.net przez pewien czas i mogą być przeglądane przez administratorów serwerów oraz użytkowników, którzy mają udzielony dostęp do CheckUser.
Informacje o adresie IP i jego powiązania z użytkownikami dzielącymi go, mogą być udostępnione pod pewnymi warunkami (patrz poniżej).
Edytorów korzystających z firmowych serwerów poczty z domu, pracujących zdalnie po DSL lub kablowym połączeniu z Internetem, prawdopodobnie łatwo zidentyfikować po ich adresach IP; w takim przypadku można łatwo zidentyfikować pośrednio analizując wszystkie wkłady do projektu z danego adresu IP. Użycie nazwy użytkownika jest w tej sytuacji lepszym sposobem na zachowanie prywatności.
Niezalogowani zarejestrowani użytkownicy i niezarejestrowani użytkownicy:
Edytorzy, którzy nie zalogowali się, mogą być zidentyfikowani przy użyciu sieciowego adresu IP. W zależności od połączenia ten adres może być wyśledzony dla dużego usługodawcy internetowego, lub bardziej szczegółowo: szkoły, miejsca prowadzenia działalności lub domu. Może być możliwe wykorzystanie tych informacji, do pełnej identyfikacji autora, w połączeniu z innymi informacjami, w tym stylu jego edycji i preferencji.
Dyskusje
Na stronach dyskusji wiki:
Dowolna strona z możliwością edycji teoretycznie może być miejscem dyskusji. Ogólnie, dyskusje na translatewiki.net prowadzone są na stronach dyskusji użytkownika (skojarzonych z określonym użytkownikiem), stronach dyskusji wspieranego projektu (skojarzonych z określonym obsługiwanym projektem) lub na stronach specjalnie wyznaczonych do pracy w formie forum (np. strony pomocy technicznej). Oczekiwania prywatności dotyczą stron dyskusji w taki sam sposób, jak każdej innej strony.
Poprzez e‐mail:
Użytkownicy nie są zobowiązani do wskazania adresu e-mail przy rejestracji. Użytkownicy, którzy dostarczają prawidłowy adres e-mail, mogą zezwolić innym zarejestrowanym użytkownikom na wysyłanie do nich wiadomości e-mail za pośrednictwem wiki. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od innych użytkowników za pośrednictwem tego systemu, docelowy adres e-mail jest nie ujawniony. Przy wyborze wysłania wiadomości e-mail do innych użytkowników, e-mail wysyłającego jest wyświetlany jako nadawcy.
Adres e-mail z preferencji użytkownika może być wykorzystana przez translatewiki.net komunikacji z nim. Użytkownicy, których konta nie mają prawidłowego adresu e-mail nie będą mogli zresetować hasła, w przypadku jego utraty. W takiej sytuacji użytkownicy mają jednak możliwość kontaktu z jednym z administratorów serwerów translatewiki.net by wprowadzić nowy adres e-mail. Użytkownik może usunąć adres e-mail z preferencje swojego konta w dowolnym czasie, aby zapobiec jego użyciu. Korespondencja prywatna między użytkownikami może być zapisana wedle uznania tych użytkowników i nie podlega polityce translatewiki.net.
Na IRC:
Kanały IRC nie są oficjalnie częścią translatewiki.net i nie są obsługiwane ani kontrolowane przez serwery translatewiki.net. Adresy IP użytkowników, którzy prowadzą rozmowy w tej usłudze mogą być wystawione na widok pozostałych uczestników. Prywatność użytkowników IRC na kanał może być chroniona tylko zgodnie z polityką odpowiednich usług i kanałów. Różne kanały mają różne polityki wedle których publikowane są dzienniki.

Dostęp do danych osobowych i ich ujawnianie

Dostęp:

Projekt jest prowadzony przede wszystkim przez współpracujących wolontariuszy. Niektórzy dedykowani użytkownicy posiadają dodatkowe uprawnienia. Na przykład poziomy dostępu użytkownika do translatewiki.net są określane przez obecność użytkownika w różnych „wspieranych projektach”. Uprawnienia grup użytkowników i członków grup są widoczne dla wszystkich.

Inni użytkownicy, którzy mogą mieć dostęp do prywatnych informacji obejmują, ale nie są ograniczeni do użytkowników, którzy mają dostęp do funkcji CheckUser, pracowników translatewiki.net, osób wyznaczonych, wykonawców i pracowników zatrudnionych przez podmioty translatewiki.net a także deweloperów i inne osoby z wysokim poziomem dostępu do serwera.

Udostępnianie informacji innym użytkownikom uprzywilejowanym nie jest uznawane za "dystrybucję."

Ujawnianie: Polityka dotycząca ujawniania danych

Polityką translatewiki.net jest, że dane identyfikujące osobę zebrane w dziennikach serwera lub zapisy bazy danych za pomocą funkcji CheckUser, lub za pomocą innej niż publicznie dostępnych metod, mogą zostać ujawnione przez wolontariuszy translatewiki.net lub pracowników w każdej z następujących sytuacji:

  1. W odpowiedzi na prawidłowe wezwania sądowe lub inne obowiązujące żądania od organów ścigania,
  2. Z pozwoleniem użytkownika, którego dotyczy problem,
  3. Gdy jest to niezbędne do zbadania skarg nadużycia,
  4. Jeżeli informacje dotyczące podglądów stron generowanych przez pająki internetowe lub roboty oraz ich rozpowszechniania są niezbędne do zilustrowania lub rozwiązania problemów technicznych,
  5. W przypadku gdy użytkownik dewastował strony lub uporczywie postępują w sposób destrukcyjny, dane mogą zostać ujawnione usługodawcy, dostawcy usług transferu danych lub innemu powiązanemu podmiotowi w celu pomocy w namierzeniu bloków IP lub pomocy w sformułowaniu skargi do odpowiednich dostawców usług internetowych,
  6. W przypadku gdy jest rzeczywiście niezbędne do ochrony praw, właściwości lub bezpieczeństwa translatewiki.net, jej użytkowników lub społeczeństwa.

Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, polityka translatewiki.net nie pozwala na rozpowszechnianie danych osobowych w żadnych innych okolicznościach.

Dostęp stron trzecich oraz powiadamianie zarejestrowanych użytkowników podczas odbierania procedur prawnych:

Jako ogólna zasada, dostęp i przechowywanie danych osobowych we wszystkich projektach powinny być minimalne i powinno być używane tylko wewnętrznie w służbie doba projektu. Czasami jednak translatewiki.net może otrzymać nakaz sądowy lub inne obowiązujące żądanie od agencji ścigania lub sądu lub równoważnego organu administracji z wnioskiem o ujawnienie informacji na temat zarejestrowanego użytkownika i może być zmuszona przez prawo do wykonania wniosku. W przypadku wystąpienia takich wiążących żądań prawnych, translatewiki.net będzie próbowała powiadomić danego użytkownika w ciągu trzech dni roboczych po dostarczeniu takiego nakazu przez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na adresy e-mail (jeśli jest), jakie dany użytkownik wymienił w swoich preferencjach użytkownika.

Translatewiki.net nie może doradzać użytkownikowi otrzymującemu takie powiadomienie, odnośnie prawa lub właściwej odpowiedzi na wezwanie. Translatewiki.net zaznacza jednak, że tacy użytkownicy mogą mieć prawo do odparcia lub ograniczenia tych informacji w sądzie przez złożenie wniosku do uchylenia wezwanie do sądu. Użytkownicy, którzy chcą opierać się się wezwaniu sądowemu lub innemu obowiązującemu żądaniu powinien szukać porady prawnej dotyczącej stosowalnego prawa i procedur, które mogą być dostępne.

Jeśli translatewiki.net otrzyma złożony wniosek lub wezwanie sądowe o uchylenie lub ograniczenie w inny sposób wezwania sądowego w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika lub jego prawnika, translatewiki.net nie ujawni żądanej informacji dopóki translatewiki.net otrzyma polecenia od sądu, aby tak zrobić.

Zarejestrowani użytkownicy nie są zobowiązani do podania adresu e-mail. Jednakże jeżeli uwikłany w sprawę zarejestrowany użytkownika nie poda adres e-mail, translatewiki.net nie będzie mogła powiadomić danego użytkownika w prywatnej wiadomości e-mail po odebraniu żądania od organów ścigania by ujawnić informacje osobiste użytkownika.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Translatewiki.NET uważa, że utrzymanie i zachowania prywatności danych użytkownika jest ważną wartością. Niniejsza polityka prywatności oraz działania podejmowane przez translatewiki.net, reprezentuje wysiłki włożone w zapewnienie bezpieczeństwa informacji użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, które są zbierane i trzymane na naszych serwerach. Jednak translatewiki.net nie może zagwarantować, że informacje użytkownika pozostaną prywatne. Zdajemy sobie sprawę, że pomimo naszych wysiłków włożonych w ochronę informacji prywatnych, określone osoby mogą opracować metody eksploracji danych czy inne w celu odkrycia takich informacji i ujawnienia ich. Z tego powodu translatewiki.net nie może dać żadnej gwarancji przeciw nieautoryzowanemu dostępowi do informacji dostarczonych w trakcie uczestnictwa w projektach translatewiki.net lub związanych z nimi społeczności.

In cases of conflicting information between a translated version of this page and the original version in the English language, the English version will take precedence over the translated version.