Project:An Mapanungod

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:About and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.

An translatewiki.net sarong plataporma nin lokalisasyon para sa mga komunidad nin dakit-taramon, komunidad nin mga lengguwahe, asin libre asin bukas-gikanan nin mga proyekto. Ini nagpoon sa lokalisasyon para sa MediaWiki. Kahurihurihi an suporta pinagdagdag para sa MediaWiki na mga ekstensyon, FreeCol asin ibang libre asin bukas-gikanan na mga proyekto. Hilngon sa kumpletong listahan kan suportadong mga proyekto.

An translatewiki.net bakong parte kan Wikimedia Foundation projects, ni kan arinman na foundation o bukas-gikanan na proyekto. Ini pinapadalagan ninda Nike and Siebrand, na parehong mga paragibo asin igwa nin konsiderableng eksperiyensiya sa i18n asin L10n, siring man an iba na staff members. An punksyunalidad kan dakit-taramon pinagtatao sa paagi kan MediaWiki extension Translate. Ining wiki pirmeng naglalaman nin pan-eksperimentong koda, asin mapuwedeng pasaon paminsan. Lugod magin mapasensiya po, an mga problema pirme man na inaasikasong hidali. An mga isyu mapuwedeng maipaabot sa support page.

Tadaw ta gumamit nin translatewiki.net

 • An pinakamarhayon na gamit sa pagdakit-taramon na yaon na sa web. An gabos na mga lokalisasyong panumpay sayon na nangyayari interface, asin igwa nin mga tawong yaon na makakahelp sa mga paradakit-taramon. Kunsoarin maghihimo nin sarong dakit-taramon,hints sa pagsabot kaining tamang kahulugan asin paggamit an itinatao, siring man mga suhestiyon gikan sa memorya kan dakit-taramon/mga serbisyo kan makina nin dakit-taramon.
 • Daeng partikular na mga pribilihiyong pinagkakaipo, an lambang saro makakaambag. An lambang saro puwedeng makakaambag sa sarong lengguwahe (hilngon sa ibaba) iyo an pinagtutugutan na makakatabang sa lokalisasyon kan lengguwaheng iyan.
 • An pag-aantabay kan mga kaliwatan masayunon. An mga dae pa pinagdadakit-taramon na mga mensahe bako sanang sayon na mananagboan: kunsoarin baya na an pinaggigikanang teksto minaliwat, an apektadong mga dakit-taramon iyo an pinagtatakan para sa masayon na pagbibisto. An mga paradakit-taramon dae na magastos nin oras sa pag-aaram kun ano pa an dapat na gigibohon.

Pananawon kan translatewiki.org na kapaagihan

 • Sa translatewiki.net na mga paradakit-taramon ipagdakit-taramon an olay-panlaog kan panuklob para sa mga produkto kun saen an mga kapisian sa tekstong Ingles pinagpalaen gikan sa koda asin pinag-organisa na magin indibidwal na mga "mensahe".
 • Kunsoarin na igwang maglaog na baguhong proyekto, an gikanang Ingles na mensahe pinag-iimporta. Sa pagpalawig, an mga baguhong mensahe sa Ingles pana-panahong pinag-iimporta.
 • An mga sub-pahinang pinagngaranan na /qqq pinaggagamit para sa dokumentasyon kan mensahe. An dokumentasyon isinusurat sa manwal na paagi asin ini pirmehan nang yaon sa marhayong kalidad na kun saen an marhay na komunikasyon yaon kaiba an orihinal na grupo nin paragibo kan panuklob. Kun an mga komento sa gikanang koda kaparte kan sarong proyekto nin panuklob, an mga ini man ibinubuyagyag sa olay-panlaog kan dakit-taramong.
 • An mga paradakit-taramon minahimo nin mga suhestiyon tanganing mapagayon or korehiran an orihinal na mensaheng Ingles, o adaptaron ini sa pagsuporta kan lokalisasyon. Kun nag-uyon, an mga ini pagpipilian na implementaron kan mga miyembro sa translatewiki.net na mga paragibo man sa relebanteng proyekto, o baya ipagpaaram sa mga paragibo kan proyekto.
 • An mga pinagkumpleto nang mga dakit-taramon para sa lambang lengguwahe iyo an "komitido na" sa mga proyekto kan istap kan translatewiki.net, habang an kabilogang numero kan mga dakit-taramon para sa sarong proyekto sa lengguwaheng yan pasado na sa kalunyukan na pinagka-uruyunan para sa proyektong yan. Para sa gurit kan nagkokomiter asin mga kalunyukan hilngon an mga pahina nin proyekto.
 • An panuklob na binuhian sa dakit-taramon na pinagkomiter sa sarong proyekto iyo an kontrolado asin pinagpapadalagan kan mga administrator nin proyekto asin ini luwas sa mga kamot kan translatewiki.net.

Katanosan nin pagsadiri asin mga pangindahan

TRANSLATEWIKI.NET DAE MINAHIMONG GARANTIYA SA PAGIGIN BALIDO

Gamiton an mga dakit-taramon sa translatewiki.net sa saimong pansadiring agyat. Sinda ipinapanungod na magagamit alagad an translatewiki.net dae makakagarantiya sa pagigin balido nin kalamanan na mananagboan digde.

An translatewiki.net asin an mga paraliwat kaini dae minatao nin anuman na warantiya sa ano pa man na mga kalamanan, maski ini ipinagpahayag, ipinagpanungod, o uyon sa ley, kabali, alagad bakong limitado sa, anuman na warantiya na an mga kalamanan kaini magigin libre sa kasalaan.

An mga dakit-taramon kan mga paradakit-taramon lisensiyado saCC-BY 3.0, asin an deribatibong mga kaggibohan lisensiyado man sa irarom kan mga lisensiya sa pag-iriba kan Libre asin Bukas-Gikanang mga proyekto na an mga dakit-taramon pinapangyari o pagdudugangan pa. An kalamnan kan mga pahina nin paragamit pinagkonsidera na "Gabos na katanosan reserbado" sa paagi kan awtor. An gabos na ibang mga kalamnan lisensiyado sa CC-BY 3.0 apuwera lang sa laen na lisensiya o katanosan nin pagsasadiri na lantadan na ipinagpapahayag.

Historiya

An translatewiki.net nagpoon kaidtong 2006 bilang sarong prubar na wiki, na pinaggibo ni Nike, sa kolaborasyon ni Gangleri, bilang sarong internasyonalisasyong gamit para sa lokalisasyon kan MediaWiking panuklob. Ini nagpoon na yaon sa pangaran na Betawiki, na nagin translatewiki.net sa pagpoon kan 2009, kasunod na an sityo pinaghimo nang bitwal na serbidor na nagbubunyog sa irarom kan sadiring kinasakupan na pangaran kan ika-9 nin Nobyembre 2007. Kan Oktubre 2007, an translatewiki.net nag-aambag na sa lokalisasyon sa maabot na 70 mga lengguwahe, na sa pag-abot kan Hunyo 2010 duminakula sa 329 mga lengguwahe. Paano na an numero kan mga lengguwahe duminakula mahihiling sa table of translation milestones na pinagpasa para sa MediaWiki. Pag-abot kan Enero 2010 an upgrade ipinagkaipo sa kapasidad kan serbidor, tanganing maisunson sa nagdadakulang aktibidad. AnNetcup bukas-palad na pinagbunyugan an translatewiki.net poon pa kan Nobyembre 2007.

An ibang libre asin bukas-gikanan na mga proyekto paluhay-luhay na pinagdudugang sa translatewiki.net, nagpopoon sa FreeCol kan Agosto 2007. Pag-abot nin Hunyo 2010 an numero kan projects supported duminakula nin 16.

An mga paraambag sa translatewiki.net gabos mga boluntaryo, apuwera lan sa sarong miyembro kan istap na nagreresibe nin pundo para sa parte kan saiyang oras (hilngon sa funding sa ibaba). An mga Paragibo, Mga Administrador asin mga Paradakit-taramon inisyal na pinag-agyat gikan sa mga proyekto kan MediaWiki, lalo na sa Wikimedia. Haros gabos kan samuyang mga paraambag minalaog sa paagi kan MediaWiki, alagad sa kadakulon na mga proyekto na minaabot sa bilog na panahon, an MediaWiki bako na sana an gikanan kan mga paraambag. Sa pag-abot kan Hunyo 2010, an numero kan mga rehistradong paradakit-taramon nag-abot na sa 1,860.

Sa kolaborasyon kan Stichting Open Progress asin FUDforum, an translatewiki.net pinaghuhusay an nagkapirang mga rali nin pagdakit-taramon na igwang dunsay para sa na mga paradakit-taramon na yaon, tanganing mapagayon an lokalisasyon kan MediaWiki asin FUDforum.

An mga kaabtan kan translatewiki.net pinagladawan sa Introduksyon. An teknolohikal na mga katabangan sa mga paradakit-taramon pinagladawan sa pahina nin Teknolohiya. Ining mga katabangan padagos na pinagpapahiwas asin pinagpapagayon tanganing himoon an trabaho nin dakit-taramon bilang posibleng masayunon. An mga pangangaipo kan presenteng sityo asin kauswagan pinaglaladawan sa mga Isyu asin mga hitsurahon.

Kapunduhang-kuwarta

 • An "Translatewiki.net" karahayang boot na pinagbunyugan kan Netcup-webspace and vServer, sa sadire nindang gastos poon pa kan Nobyembre 2007, na igwa na nin mga kasugpunan kan Pebrero 2008 asin Enero 2010.
 • An Stichting Open Progress igwa paminsan-minsan nin pinag-oorganisang pundo para sa mga rali nin pagdadakit-taramon tanganing mapakarhay an lokalisasyon kan MediaWiki, siring sa ipinagpapaliwanag sa itaas.
 • In 2012 the Wikimedia Foundation Language team worked on a project called Translation UX in which the translatewiki.net main page and our translation interface were replaced by modern, professionally designed and user tested versions.
 • Niklas Laxström and Siebrand Mazeland are or have been working for the Wikimedia Foundation and have contributed to translatewiki.net during their work time.

Mga tawo sa likod kan translatewiki.net

Sentrong Grupo

An mga miyembro kan sentrong grupo imbuwelto sa haros aro-aldaw na pagpapadalagan kan translatewiki.net. Sinda igwa man nin kalangkayan sa mga serbidor asin responsable para sa paghihimo nin mga bagay sa dalagan na igwa lang nin kadikit na mga problema. Para sa kadagdagan na impormasyon pakikonsulta an saindang indibidwal na pahina nin paragamit.

We thank the following individuals for their significant contributions:

Niklas Laxström
Kagmukna, haros gabos na pampaurog na gibo
Siebrand Mazeland
Tagapagmaneho nin Komunidad, koordinador nin proyekto, paragibo
Raimond Spekking
Komitidor sa dakit-taramon para sa MediaWiki, paragibo

Kami man minadepende sa trabaho na naginibohan sa paagi kan ibang mga miyembro nin satuyang komunidad:

 • Gangleriamay na bisyonaryo, bako nang aktibo
 • GerardMAmbassador, publisidad na ginagamit an direktang kontak, blogs, StatusNet, Twitter
 • Gabos na kontak sa lambang mga proyekto
 • Gabos na mga paradakit-taramon asin iba pang mga miyembro kaining proyekto

Hadoyon kami

Ika puwedeng magwalat nin sarong mensahe sa satuyang bungad na pahina nin diskusyon sa Support. Kun muya mo nin buhay na diskusyunan baya prubaran an satuyang tsanel sa IRC mediawiki-i18n sa libreng tagapagsumpay. Bako ining paurog, alagad kun kinakaipuahan para sa seguridad o pampribadong mga rason, ika makakagamit kan e-surat bilang sarong paagi nin pagkontak sa "translatewiki AT translatewiki DOT net" - ribayan an "AT" nin "@" asin "DOT" nin ".", asin haleon an mga espasyo man gikan sa address kan e-surat.

 • Ika makakatukar kan mga isyu manunungod sa sarong partikular na lengguwahe kaiba an mga paradakit-taramon sa pahina nin orolay sa portal kan lengguwahe.
 • Ika makakatukar kan mga isyu manunungod sa sarong partikular na proyekto kaiba an mga suportador asin mga tagapagpaisi kan paragibo sa pahina nin orolay kan pahina nin proyekto.
 • Ika makakatukar kan mga isyu kaiba an indibidwal na mga paragamit sa saindang mga pahina nin orolay, o sa paagi kan e-surat (i-klik an kilyaw kan e-surat na yaon sa gilid kan bara sa sarong pahina nin paragamit), kun sinda nagpili na magtugot sa e-surat.