Project:Om

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:About and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Translatewiki.net är en översättningsgemenskap och en lokaliseringsplattform för fria och öppna projekt. Det började med lokalisering för MediaWiki. Sedan lades stöd till för MediaWiki-tillägg, FreeCol och andra fria och öppna källkodsprojekt. Se den fullständiga listan över stödjande projekt.

Translatewiki.net är ett oberoende projekt med öppen källkod. Översättningsfunktionaliteten tillhandahålla av MediaWiki-tillägget Translate. Denna wiki innerhåller alltid experimentell kod, och kan gå sönder ibland. Var god ha tålamod, problem åtgärdas vanligtvis snabbt. Fel kan rapporteras på supportsidan.

Varför använda translatewiki.net

 • Det bästa översättningsverktyget som finns tillgängligt på webben. Alla lokaliseringsuppdateringar sker på ett enkelt gränssnitt och det finns folk som kan hjälpa översättare. När man skapar en översättning används tips för att förstå dess rätta innebörd och betydelse, liksom förslag från översättningsminnen/maskinöversättningstjänster.
 • Ingen särskild behörighet krävs, alla kan bidra. Alla som kan bidra på ett språk (se nedan) får hjälpa till med lokaliseringen av språket.
 • Hålla reda på ändringar är enkelt. Oöversatta meddelanden är inte det enda som hittas enkelt: När källtexten ändras kommer de påverkade översättningarna taggas för att enkelt kunna identifieras. Översättare behöver inte ödsla tid på att gräva runt efter saker att göra.

Aktivera ditt mjukvaruprojekt på translatewiki.net om det inte redan är gjort.

Översikt över metoden på translatewiki.net

 • På translatewiki.net översätter översättare programvarans gränssnitt för produkter där de engelska textsträngar har separerats från koden och arrangerats till individuella "meddelanden".
 • När ett nytt projekt registrerar sig importeras källmeddelanden på engelska. Flera nya meddelanden på engelska importeras allt emellanåt.
 • Undersidor med namnen /qqq används för meddelandedokumentation. Dokumentationen skrivs för hand och är i regel av bättre kvalitet där god kommunikation finns med det ursprungliga programutvecklingsteamet. Om källkodskommentarer är en del av programvaruprojektet, visas dessa även i översättningsgränssnittet.
 • Översättare gör förslag för att förbättra eller korrigera ett originalmeddelande på engelska eller anpassar det för att stödja lokalisering. Om man är överens kan dessa meddelanden genomföras av medlemmarna på translatewiki.net som också är utvecklare på det relevanta projektet eller rapporteras till projektutvecklarna.
 • Slutförda översättningar för varje språk "skickas" till projekten av personalen på translatewiki.net så fort det totala antalet översättningar för ett projekt på det språket har passerat den överenskomna tröskeln för projektet. För sändningsfrekvensen och trösklarna, se projektsidan för projektet i fråga.
 • Programvaruutgivningen av översättningar som har varit gjorts i ett projekt kontrolleras och avrättas av projektadministratörerna och är ur händerna på translatewiki.net.

Upphovsrätt och friskrivningar

TRANSLATEWIKI.NET GER INGEN GARANTI FÖR GILTIGHET

Använd översättningarna i translatewiki.net på egen risk. De är avsedda att vara användbara, men translatewiki.net kan inte garantera giltigheten av innehållet som finns här.

Translatewiki.net och dess redigerare ger inte någon garanti på innehållet, vare sig uttryckt, underförstått eller lagstadgat, inklusive, men inte begränsat till, någon garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål eller någon garanti att innehållet kommer att vara felfritt.

Översättningar av översättare är licensierade under CC BY 3.0 och bearbetningar kan också vara licensierade under licenser av de respektive projekten med fri och öppen källa där översättningar har funnits eller kommer att läggas till. Innehållet på användarsidor anses vara under "Alla rättigheter reserverade" av författaren. Allt annat innehåll är licensierat under CC BY 3.0 om inte en annan licens eller upphovsrätt anges uttryckligen.

Historia

Translatewiki.net startade i 2006 som en testwiki, utvecklad av Niklas Laxström, tillsammans med Gangleri, som ett internationaliseringsverktyg för lokalisering av MediaWikis mjukvara. Den började under namnet Betawiki, som blev translatewiki.net i början av 2009, följt efter att platsen flyttades till en virtuell server under eget domännamn den 9 november 2007. Oktober 2007 bidrog translatewiki.net med lokalisering på omkring 70 språk, som i juni 2010 hade vuxit till 329 språk. Hur antalet språk har vuxit syns i tabellen över passerade översättningsmilstolpar för MediaWiki. Januari 2010 behövdes serverkapaciteten uppgraderas för att kunna hantera den ökade aktiviteten. Netcup har generöst underhållit translatewiki.net sedan november 2007.

Andra fria och öppna källprojekt har gradvis lagts till på translatewiki.net, där FreeCol var först ute i augusti 2007. I juni 2010 hade antalet projekt som stöds växt till 16, och i december 2019 hade denna siffra växt till 46.

De flesta bidragsgivarna på translatewiki.net är volontärer. Utvecklare, administratörer och översättare rekryterades ursprungligen från MediaWiki-projekt, särskilt Wikimedia. De flesta av våra bidragsgivare kommer fortfarande hit via MediaWiki, men med fler projekt som dyker upp hela tiden är MediaWiki inte längre den enda källan till bidragsgivare. Från och med juni 2010 är antalet registrerade översättare 1 860. Juni 2018 var antalet registrerade översättare 19 000.

I samarbete med Stichting Open Progress och FUDforum har translatewiki.net arrangerat flera översättningsrallyn med belöningar till översättare för att förbättra lokaliseringen av MediaWiki och FUDforum.

Translatewiki.net:s mål beskrivs i introduktionen. Tekniska hjälpmedel för översättare beskrivs på sidan Technology. Dessa hjälpmedel är ständigt under utbyggnad och förbättring för att göra översättningsarbetet så effektivt som möjligt. För tillfället beskrivs webbplatsens behov och utveckling på Phabricator.

Finansiering

 • Translatewiki.net underhålls av Netcup – webbrum och vServer, på deras bekostnad sedan november 2007, med uppgraderingar i februari 2008, januari 2010, oktober 2013, juli 2015 och december 2019.
 • Stichting Open Progress och andra har då och då organiserat finansiering till översättningsrallyn för att förbättra lokaliseringen av MediaWiki och andra, som förklarades ovan.
 • 2012 arbetade Wikimedia Foundations språkteam på ett projekt som hette Translation UX där huvudsidan och översättningsgränssnittet på translatewiki.net ersättes av moderna, proffsdesignade och användartestade motsvarigheter.
 • Niklas Laxström och Siebrand Mazeland är eller har arbetar för Wikimedia Foundation och har bidragit till translatewiki.net under sin arbetstid.

Personerna bakom translatewiki.net

Kärngruppen

Kärngruppsmedlemmar är engagerade nästan dagligen med att driva translatewiki.net. De har även tillgång till servrarna och är ansvariga för att hålla saker och ting igång med så lite problem som möjligt. För mer information, var god se successionsplanen.

Vi tackar följande individer för deras betydande bidrag:

Niklas Laxström
Grundare, allt slags arbete
Siebrand Mazeland
Gemenskapsdirektör, projektkoordinatör, utvecklare
Raimond Spekking
Översättningkommitté för MediaWiki, utvecklare

Vi är också beroende av det arbete som utförts av andra medlemmar i vår gemenskap:

 • Gangleri – Tidig visionär. Inte längre aktiv.
 • GerardM – Ambassadör, publicitet via direkt kontakt, bloggar, StatusNet, Twitter. Inte längre aktiv.
 • Alla kontakter i individuella projekt
 • Alla översättare och andra medlemmar av detta projekt

Kontakta oss

Du kan lämna ett meddelande på vår huvuddiskussionssida på Support. Om du föredrar att diskutera i realtid kan du prova vår IRC-kanal #translatewiki på Libera.Chat. Det föredras inte, men om det behövs för säkerhets- och integritetsskäl kan du använda e-postadressen translatewiki(_AT_)translatewiki(_DOT_)net.

 • Du kan diskutera problem som rör ett visst språk med dess översättare på diskussionssidan i språkportalen.
 • Du kan diskutera problem som rör ett speciellt projekt med sina supportrar och utvecklingskontaktpersoner på diskussionssidan för projektsidan.
 • Du kan diskutera problem med enskilda användare på deras användardiskussionssida, eller via e-post (klicka på e-postlänken i sidofältet på användarsidan), om de har valt att tillåta e-post.