Teknolohiya

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 13% complete.
Outdated translations are marked like this.


An translatewiki.net naggagamit nin pankadaklang pantabang na mga teknolohiya tanganing parikason an trabaho habang minaprodyuser nin marhayon na mga resulta; hilngon sa Pandakit-taramon na pantukdo asin pankagabsan na dokumentasyon para sa kadagdagan na impormasyon sa makina nin pagdakit-taramon na bakong espesipiko sa wiking ini.

Translation aids

An pinakasayon na tabang sa dakit-taramon iyo sana an sarong koleksyon nin impormasyon na may potensyal na kapakinabangan.

; Mga dakit-taramon sa ibang mga lengguwahe
Ika makakapili nin arinman na mga lengguwahe na boot mong mahing kunsoarin na pinagdadakit-taramon. Mga dakit-taramon sa mga piniling mga lengguwahe ipinagpapahiling kun sinda nanggad eksistido na. Mga dakit-taramon pasiring sa sarong kaakibay na lengguwahe makakapagtao saimo nin mga ideya manunungod sa mga tataramon asin grammar na mga estruktura. O ika basta makakagamit kaini tanganing manudan an manunungod sa ibang lengguwahe!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Dokumentasyon sa mensahe
An gabos na software may laog kaining maikhay na mga mensahe na masakiton na maintindihan, maski na ngani sa konteksto. An mga tsansa iyo na ining mga mensahe igwa na nin nakakatabang na dokumentasyon sa translatewiki.net. Dawa na ngani kun ini mayo, kami makakatabang saimo na makakua kaini. Ipagkaag sana an saimong kahagadan sa samuyang pahina nin suporta. An dokumentasyon minasabi saimo manunungod sa konteksto (pindutan, titulo), mga laog kan mga kapilyangan asin anuman na mga bagay kun laen ika kaipuhan na mapagmansay kunsoarin na nagdadakit-taramon.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Mga Sintaktikong Kamansayanan
Kami naimplementar nin simplehong kamansayanan na mina-alerto saimo sa mga simpleng kasalaan arog kan dae naggagamit asin bakong bistadong mga kapilyangan, maraot na HTML mark-up asin bakong balansiyadong mga kakudalan. Ining mga simplehong mga kasalaan minsan minaresulta sa korapto asin pasang patanaw, kaya ini important na managboan sindang amay.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Ini an mas labi ka-abanteng mga teknolohiya na nagkakakua nin abantehong mga kaabtan sa erya nin siyensiya sa kompyuter asin teknolohiya sa lengguwahe.

; Memorya sa dakit-taramon
Kami naggagamit nin software para sa memorya nin dakit-taramon gikan sa translate toolkit. An memorya sa dakit-taramon makakatabang saimo tanganing mahimo nin kadagdagan an konsistidong mga dakit-taramon, asin parikason an dakit-taramon sa kapareho asin paoro-otro an mga mensahe.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.