Jump to content

Technologie

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 17% complete.
Outdated translations are marked like this.


translatewiki.net používá několik pomocných technologií, aby práce na překladu byla rychlejší a kvalitnější; další obecně platné informace o překladovém softwaru najdete v průvodci překládáním a obecné dokumentaci.

Translation aids

Nejjednodušší překladatelské pomůcky sestávají z pouhé sbírky potenciálně užitečných informací.

; Překlady do dalších jazyků
Můžete si zvolit libovolné jazyky, které chcete při překládání vidět. Překlady do zvolených jazyků jsou zobrazeny, pokud už existují. Překlady do příbuzných jazyků vás mohou inspirovat ohledně termínů a gramatických struktur. Nebo je můžete používat, abyste se naučili jiný jazyk!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Dokumentace hlášení
Každý software obsahuje ty zákeřné zprávy, kterým je těžko rozumět i se znalostí kontextu. Ale je možné, že tyto zprávy již mají na translatewiki.net užitečnou dokumentaci. I pokud ji zatím nemají, pomůžeme vám ji získat. Stačí požádat na stránce Support. Dokumentace informuje o kontextu (tlačítko, nadpis), obsahu proměnných a čemkoli dalším, o čem potřebujete při překladu vědět.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Kontrola syntaxe
Připravili jsme jednoduché kontroly, které vás upozorní na jednoduché chyby jako nepoužité nebo neznámé proměnné, chybná syntaxe HTML a neuzavřené závorky. Takové jednoduché chyby mohou vést k rozbitému či nefunkčnímu zobrazení, takže je důležité odhalit je včas.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Existují pokročilejší technologie, které využívají pokroků v informatice a lingvistice.

; Překladová paměť
Používáme software pro překladovou paměť z balíčku translate. Překladová paměť vám pomáhá tvořit konzistentnější překlady a zrychluje překlad podobných a opakovaných hlášení.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.