Tecnoloxía

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 13% complete.
Outdated translations are marked like this.


Translatewiki.net emprega varias técnicas de asistencia que farán que o traballo de tradución sexa máis rápido e se obteñan mellores resultados; consulte a gruía de tradución e a documentación xeral para atopar máis información sobre o motor de tradución, que non é específico deste wiki.

Translation aids

A máis simple axuda de tradución é unha colección de información potencialmente útil.

; Traducións noutras linguas
Pode elixir que linguas quere ver ao traducir. As traducións feitas nas linguas seleccionadas móstranse se xa existise algunha. As traducións feitas noutras linguas relacionadas dan unha idea sobre as palabras e mais a estrutura gramatical. Ou tamén pode velas para aprender outra lingua!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Documentación das mensaxes
Calquera software contén mensaxes complicadas de entender, mesmo no seu contexto. É posible que este tipo de mensaxes conte cunha documentación de axuda en translatewiki.net. E aínda que non a haxa, axudaremos no que poidamos. Soamente ten que facer a pregunta na nosa páxina de axuda. A documentación achega información sobre o contexto (se é o texto dun botón, un título), os contidos das variables e calquera outra cousa que se necesite para estar certo sobre a correcta tradución.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Comprobacións sintácticas
Tamén introducimos simples comprobacións que alertan de pequenos erros como variables non usadas ou descoñecidas, formato de HTML incorrecto e cantidades irregulares de parénteses. Estas simples equivocacións poden causar problemas, polo que é importante atopalas axiña.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Estas son tecnoloxías máis avanzadas que axudan nos campos das ciencias informáticas e a tecnoloxía das linguas.

; Memoria de tradución
Estamos a utilizar un software de memoria de tradución da caixa de ferramentas de tradución. A memoria de tradución axuda a conseguir unha maior coherencia nas traducións, ademais de facer máis rápida a tradución de termos similares e mensaxes repetitivas.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.