Teknologjia

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 64% complete.


Translatewiki.net është duke përdorur teknologji të shumta ndihmëse për të shpejtuar punën e përkthimit, ndërsa njëkohësisht prodhon rezultate më të mira; shih tutorialin e përkthimitl dhe dokumantacionin e përgjithshëm për më shumë informacione mbi motorin epërkthimit i cili nuk është specifik për këtë wiki.

Ndihma përkthimi

Ndihmat më të thjeshta të përkthimit janë vetëm një koleksion i informacioneve potencialisht të dobishme.

Translations to other languages
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
Message documentation
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
Syntactic checks
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.

Teknologjitë e përkthimit

Këto janë teknologjitë më të avancuara që të shfrytëzojnë të arriturat në fushat e shkencave kompjuterike dhe të teknologjisë gjuhësore.

Translation memory
We are using translation memory software from the translate toolkit. Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages.
Shërbimet e përkthimit Yandex dhe Microsoft
Ti mund të përfitosh gjithashtu edhe nga sugjerimet e bëra nga Yandex ose Microsoft nëse mbështetet gjuha përkatës. Me këtë rast një veprim manual i llojit kopjo/ngjitnuk është i nevojshëm, pasi që sugjerimi tashmë ekziston me rastin e fillimit të përkthimit!