Τεχνολογία

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.


Το Translatewiki.net χρησιμοποιεί πολλαπλές υποστηρικτικές τεχνολογίες για να επιταχύνει τη μεταφραστική εργασία ενώ παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Δείτε τον μεταφραστικό οδηγό και τη γενική τεκμηρίωση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μηχανική μετάφραση όχι ειδικά για το παρόν wiki.

Βοηθήματα μετάφρασης

Το απλούστερα μεταφραστικά βοηθήματα είναι απλά μια συλλογή από ενδεχομένως χρήσιμες πληροφορίες.

; Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Μπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε για να βλέπετε όταν μεταφράζετε. Μεταφράσεις σε επιλεγμένες γλώσσες εμφανίζονται εφόσον υπάρχουν ήδη. Η μετάφραση σε μια σχετική γλώσσα σου δίνει ιδέες σχετικά με τις λέξεις και τις γραμματικές δομές. Ή μπορείτε απλά να τη χρησιμοποιήσετε για να μάθετε για μια άλλη γλώσσα!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Τεκμηρίωση μηνυμάτων
Όλο το λογισμικό περιέχει αυτά τα περίπλοκα μηνύματα που που είναι δύσκολο να καταλάβεις, ακόμα και μέσα στα πλαίσιό του. Υπάρχουν πιθανότητες ότι αυτά τα μηνύματα έχουν ήδη μια βοηθητική τεκμηρίωση μέσα στο translatewiki.net. Ακόμα όμως και αν δεν υπάρχει, θα σε βοηθήσουμε να τη βρείτε. Απλά βάλτε το αίτημά σας στη σελίδα υποστήριξής μας. Η τεκμηρίωση σου λέει σχετικά με το πλαίσιο (κουμπί, τίτλος), τα περιεχόμενα των παραμέτρων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για να είστε ενήμερος την ώρα που μεταφράζετε.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
Συντακτικοί έλεγχοι
Έχουμε εφαρμόσει απλούς ελέγχους που σας προειδοποιούν για απλά λάθη όπως ασυνήθιστες και άγνωστες παραμέτρους, κακή επισήμανση HTML και μη ισορροπημένα στηρίγματα (braces). Αυτά τα απλά λάθη μπορούν συχνά να έχουν ως αποτέλεσμα μια αλλοιωμένη ή σπασμένη εμφάνιση, κι έτσι είναι σημαντικό να τα βρείτε έγκαιρα.
Γλωσσάρι
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Τεχνολογίες μετάφρασης

Αυτές είναι περισσότερο προηγμένες τεχνολογίες που επωφελούνται από τα επιτεύγματα στους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών και της γλωσσικής τεχνολογίας.

Μεταφραστική μνήμη
Η μεταφραστική μνήμη σας βοηθά να κάνετε πιο συνεκτικές μεταφράσεις, και επιταχύνει τη μετάφραση παρόμοιων και επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων. Η μεταφραστική μνήμη μοιράζεται μεταξύ όλων των υποστηριζόμενων έργων.
Μηχανική μετάφραση
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.