Technologija

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 100% complete.


Translatewiki.net wužiwa wjacore pomocne technologije, zo by přełožowanske dźěło pospěšił, zo bychu so lěpše wuslědki docpěli; hlej přełožowanski nawod a dokumentaciju powšitkownje za dalše informacije wo přełožowanskim nastroju, kotrež za tutón wiki specifiski njeje.

Přełožowanske pomocki

Najjednoriše přełožowanske pomocki su jenož zběrka potencielnje wužitnych informacijow.

Přełožki do druhich rěčow
Móžeš někajke rěče wubrać, kotrež chceš widźeć, hdyž přełožuješ. Přełožki do wubranych rěčow so zwobraznjeja, jeli hižo eksistuja. Přełožki do přiwuzneje rěče dadźa ći ideje wo słowach a gramatiskich strukturach. Abo móžeš ju wužiwać, zo by prosće něšto wo druhej rěči zhonił!
Dokumentacija zdźělenkow
Wša softwara wobsahuje zašmjatane zdźělenki, kotrež móžeš ćežko rozumić, samo z kontekstom. Su šansy, zo te zdźělenki hižo maja pomocliwu dokumentaciju na translatewiki.net. Samo jeli tajka njeje, budźemy ći pomhać ju dóstać. Zawostaj jenož swoje naprašowanje na našej podpěranskej stronje. Dokumentaciju informuje će wo konteksće (tłóčatko, titul), wobsah wariablow a druhe, štož dyrbiš wědźeć, hdyž přełožuješ.
Syntaktiske kontrole
Smy jednore kontrole implementowali, kotrež će na jednore zmylki skedźbnjeja, kaž nejwužiwane a njeznate wariable, špatny HTML a falowace spinki. Tute jednore zmólki často wjedu k wobškodźenemu zwobraznjenju, tohodla je wažnje je sčasom namakać.

Přełožowanske technologije

Su dalše rozšěrjene technologije, kotrež wudobytki na polomaj informatiki a rěčneje technologije zwužitkuja.

Přełožowanski składowak
Wužiwamy softwaru přełožowanskeho składowaka wot translate toolkit. Přełožowanski składowak pomha ći bóle konsistentne přełožki stworić a pospěšuje přełožowanje podobnych a wospjetowacych so zdźělenkow.

Přełožowanje z pomocu Yandex a Microsoft

Móžeš tež lěpšiny namjetow činjenych wot Yandex Translate abo Microsoft Translatorwužiwać, jeli twoja rěč so podpěruje. Njetrjebaš manuelnje kopěrować, namjet je hižo tam, hdyž započnješ přełožować!