Technologija

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 13% complete.
Outdated translations are marked like this.


Translatewiki.net wužiwa wjacore pomocne technologije, zo by přełožowanske dźěło pospěšił, zo bychu so lěpše wuslědki docpěli; hlej přełožowanski nawod a dokumentaciju powšitkownje za dalše informacije wo přełožowanskim nastroju, kotrež za tutón wiki specifiski njeje.

Translation aids

Najjednoriše přełožowanske pomocki su jenož zběrka potencielnje wužitnych informacijow.

; Přełožki do druhich rěčow
Móžeš někajke rěče wubrać, kotrež chceš widźeć, hdyž přełožuješ. Přełožki do wubranych rěčow so zwobraznjeja, jeli hižo eksistuja. Přełožki do přiwuzneje rěče dadźa ći ideje wo słowach a gramatiskich strukturach. Abo móžeš ju wužiwać, zo by prosće něšto wo druhej rěči zhonił!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Dokumentacija zdźělenkow
Wša softwara wobsahuje zašmjatane zdźělenki, kotrež móžeš ćežko rozumić, samo z kontekstom. Su šansy, zo te zdźělenki hižo maja pomocliwu dokumentaciju na translatewiki.net. Samo jeli tajka njeje, budźemy ći pomhać ju dóstać. Zawostaj jenož swoje naprašowanje na našej podpěranskej stronje. Dokumentaciju informuje će wo konteksće (tłóčatko, titul), wobsah wariablow a druhe, štož dyrbiš wědźeć, hdyž přełožuješ.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Syntaktiske kontrole
Smy jednore kontrole implementowali, kotrež će na jednore zmylki skedźbnjeja, kaž nejwužiwane a njeznate wariable, špatny HTML a falowace spinki. Tute jednore zmólki často wjedu k wobškodźenemu zwobraznjenju, tohodla je wažnje je sčasom namakać.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Su dalše rozšěrjene technologije, kotrež wudobytki na polomaj informatiki a rěčneje technologije zwužitkuja.

; Přełožowanski składowak
Wužiwamy softwaru přełožowanskeho składowaka wot translate toolkit. Přełožowanski składowak pomha ći bóle konsistentne přełožki stworić a pospěšuje přełožowanje podobnych a wospjetowacych so zdźělenkow.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.