Teknologi

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 13% complete.
Outdated translations are marked like this.


Translatewiki.net använder sig av flera tekniska hjälpmedel för att påskynda översättningsarbetet samtidigt som det producerar bättre resultat; se översättningsguiden och allmän dokumentation för mer information om översättningsmotorn som inte är specifik för denna wiki.

Translation aids

Det enklaste översättningshjälpmedlet är bara en samling potentiell användbar information.

; Översättningar till andra språk
Du kan välja det språk du vill se när du översätter. Översättningar till valt språk visas om de redan finns. Översättningar till ett relaterat språk ger dig idéer om ord och grammatikstrukturer. Eller så du kan bara använda den för att ta reda på mer om ett annat språk!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Meddelandedokumentation
Alla programvaror innehåller de knepiga meddelanden som är svåra att förstå, även med sammanhang. Chanserna är stor att dessa meddelanden redan har hjälpsam dokumentation i translatewiki.net. Även om det inte finns hjälper vi dig att få det. Placera bara din förfrågan på vår supportsida. Dokumentation berättar om sammanhangen (knappar, rubriker), innehållet i variablerna och allt annat du behöver vara medveten om när du översätter.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Syntaktiska kontroller
Vi har infört enkla kontroller som varnar dig för enkla misstag, som oanvända och okända variabler, dåliga HTML-pålägg och obalanserade klammerparenteser. Dessa enkla misstag kan ofta resultera i en skadad eller förstörd visning, så det är viktigt att hitta dem tidigt.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Dessa är mer avancerade teknologier som drar nytta av resultat på områden i datavetenskap och språkteknologi.

; Översättningsminne
Vi använder översättningsminnesprogram från Translate toolkit. Översättningsminne hjälper dig att göra mer konsekventa översättningar och snabbar på översättningen av liknande och upprepade meddelanden.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.