Jump to content

Teknologi

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 13% complete.
Outdated translations are marked like this.


Translatewiki.net bruger flere teknologiske hjælpemidler til at fremskynde oversættelsesarbejdet, samtidig med at det giver bedre resultater; se oversættelsesøvelserne og den generelle dokumentation for flere oplysninger om oversættelsesmotoren, som ikke specifikt vedrører denne wiki.

Translation aids

Det enkleste oversættelsesværktøj er blot en samling af potentielt nyttige oplysninger.

; Oversættelser til andre sprog
Du kan vælge ethvert sprog du ønsker at se, når du oversætter. Oversættelser til valgte sprog vises, hvis de allerede eksisterer. Oversættelser til et beslægtet sprog giver dig ideer om ord og grammatikstrukturer. Eller du kan bare bruge den til at lære om et andet sprog!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Beskeddokumentation
Al software indeholder de der vanskelige beskeder, som er svære at forstå, selv med kontekst. Der er en chance for, at beskederne allerede indeholder nyttig dokumentation hos translatewiki.net. Selv hvis det ikke er tilfældet, vil vi hjælpe dig med at få oplysningerne. Du skal blot lægge en forespørgsel på vores supportside. Dokumentation fortæller om baggrunden (knap, titel), indholdet af variablerne og alt andet du skal være opmærksom på, når du oversætter.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Syntaktisk kontrol
Vi har implementeret simple kontroller, der gør dig opmærksom på simple fejl, så som ubrugte og ukendte variabler, dårlig HTML-mark-up og ubalancerede parenteser. Disse simple fejl kan ofte medføre forkert eller ikke-fungerende visning, så det er vigtigt at finde dem tidligt.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Disse teknologier er mere avancerede, og de drager nytte af fremskridtene på de datalogiske og sprogteknologiske områder.

; Oversættelseshukommelse
Vi bruger oversættelseshukommelses-software fra Translate Toolkit. Oversættelseshukommelse hjælper dig med at lave mere sammenhængende oversættelser, og øger hastigheden på oversættelse af lignende og gentagne beskeder.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.