ಗುಂಪುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Group descriptions and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.

Translation groups for currently supported projects

 • No description is available for this message group.

MediaWiki

 • An aggregate message group containing everything related to MediaWiki: core platform, Installer, API help, all the extensions, and other related components.
  • Message group containing about 500 most often used messages in MediaWiki.
  • The core of MediaWiki, the collaborative website editing platform used on translatewiki itself, as well as on Wikipedia and thousands of other wiki websites. These are the messages as they are in the latest development version.
  • Meta message group containing all messages for the MediaWiki extension VisualEditor and related software packages.
  • Meta message group containing all messages for the MediaWiki extension UniversalLanguageSelector (ULS); the jquery.uls library must be translated separately.
   • jquery.uls is a JavaScript library that allows easy selection of a language out of a long list.
  • Meta message group containing messages for all supported skins for MediaWiki.
   • Citizen Skin is a responsive skin for MediaWiki built by the Star Citizen Wiki team.
  • Meta message group containing the messages for all supported extensions for MediaWiki.
  • Message group containing the messages used in the Exif tags that appear on image file description pages in MediaWiki.
  • Message group containing the messages used in the Action API for the current alpha version of MediaWiki (1.43.0-alpha).
  • Message group containing the messages used in the Rest API for the current alpha version of MediaWiki (1.43.0-alpha).
  • A library that is used in MediaWiki for processing and validating parameters to an API from data like that in PHP's $_GET, $_POST, and $_FILES arrays.

MediaWiki extensions used on Wikimedia sites

 • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions used by the Wikimedia Foundation wikis.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are used on most Wikimedia Foundation wikis and seen by most readers and editors.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are used on some Wikimedia Foundation wikis and provide advanced editing and administration functionality.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation wikis for advanced media handling.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are installed on Wikivoyage sites.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation for fundraising.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation wikis, but which are not likely to be updated significantly or to be deployed to new sites.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation wikis and provide advanced functionality for software developers and server operations engineers.
  • Meta message group containing all the messages for MediaWiki extensions that are installed on some Wikimedia Foundation wikis for early testing, and which may be installed on more wikis in the future.

Translation extensions and content editing tools

Wikimedia wikis integration and portals

 • Localisation of the Wikimedia portal pages (https://www.wikipedia.org/, https://www.wiktionary.org/, etc.).
 • Wikimedia Developer Portal is single entry point to find Wikimedia technical documentation, and connect with the developer community behind Wikimedia projects.
 • Aggregate message group containing mobile applications for Wikimedia projects.
  • Page Content Service is an API for Wikipedia page content. Its messages are shown in Wikipedia mobile apps.
  • Wikimedia Mobile is a cross-platform mobile and tablet application for reading and contributing to Wikipedia.
  • Wikipedia iOS is the iOS-specific version of the Wikipedia mobile app.
  • Wikipedia Android is the Android-specific version of the Wikipedia mobile app.
  • Commons Mobile is an app for Android for browsing and uploading to Wikimedia Commons.
 • Wikipedia Preview is a JavaScript component that allows you to provide context from Wikipedia about words or phrases on any website. It lets you show a popup card with a short summary from Wikipedia when a reader hovers over a link.
 • Global Search is a tool to do keyword and source regex searches across all WMF wikis.
 • Wikimedia Incubator is a multilingual wiki where potential Wikimedia project wikis in new-language versions can be tested and proven worthy of being hosted in their own wiki.

MediaWiki extensions used outside Wikimedia

Wikimedia contents search and retrieval tools

 • Map of Monuments is a tool allowing you to view monuments with no article on Wikipedia.
 • ISA helps to describe the images contributed to Wiki Loves competitions.
 • Commons Mass Description is a tool allowing you to add descriptions to Commons images en masse.
 • Wikinity is a tool for searching geolocalized entities in Wikidata that are linked to contents in various Wikimedia projects.

Wikimedia multimedia conversion tools

 • Ajapaik is an app for making rephotographs of historic images.
 • VicuñaUploader is a tool to upload files to Wikimedia Commons and other Wikimedia projects.
 • video2commons is a tool to transfer video and audio from external sites to Wikimedia Commons.
 • VideoCutTool provides various different types of editing processes on videos that are currently in Wikimedia Commons. Cropping, Trimming, Audio Disabling, and Rotating videos are the features of the tool.
 • SVG Translate is a tool for translating messages in SVG files on Wikimedia Commons.

Wikidata-related tools

 • Wikidata Query Service is the official query tool for Wikidata.
  • Weapon of Mass Description is a tool allowing you to add Wikidata labels and descriptions en masse.
  • Wikidata Image Positions is a tool that shows relative position within image qualifiers on depicts or named place on map statements as areas on the relevant image, and also allows users to add new such qualifiers and statements.
  • Wikidata Lexeme Forms is a tool to create and edit the Forms of Wikidata Lexemes, based on templates that define what different kind of Lexemes look like – for instance, there are forms for English nouns, German verbs, Bengali nouns (animate), etc.
  • The Wikidata Query Builder provides a visual interface for building a simple Wikidata query. It is ideal for users with little or no experience in SPARQL, the powerful query language.
 • Anvesha lets the user drill down through the data of any Wikibase installation, including Wikidata.
 • QRmedia is a QR code generator to Wikidata items, that redirects to a portal in the visitor's language. The portal displays content from all the relevant Wikimedia projects on the topic, with a visual style similar to the Wikipedia mobile app.
 • Wikidata Mismatch Finder is a tool to review mismatches between Wikidata and External Databases.
 • Luthor helps you add example sentences to Wikidata Lexeme. It is hosted on Toolforge.
 • Wikidata Locator tool displays a map of OpenStreetMap features that are linked to Wikidata, with a sidebar that shows details of any selected feature.

Wikisource-related tools

 • Wikimedia OCR is a Wikimedia tool providing an API wrapper for Tesseract and Google OCR, enabling Wikisources to submit images for optical character recognition.
 • Wikisource Contest Tool is a tool to help calculate scores of proofreading contests on Wikisources.
 • Wikisource Export is a tool for exporting Wikisource books in EPUB, PDF, and other file formats.
 • ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಟಾ ಸಂದೇಶದ ಗುಂಪು MediaWiki ವಿಸ್ತರಣೆ Collection

Quality assessment and referencing tools

 • Cita is a Wikidata addon for Zotero that adds citations metadata (i.e., what other items an item cites) support to this open source reference management software.
 • ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬೇಟೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ
 • ಪ್ರೊವೆಲ್ಟ್ ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.
 • GapFinder ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ
 • ReaderFeedback is a meta message group containing all messages for the extension of MediaWiki.
 • Revision scoring is collection of tools for using AI in Wikipedia.
 • WPCleaner is a tool designed to help with various maintenance tasks on MediaWiki wikis, especially repairing links to disambiguation pages, checking Wikipedia, fixing spelling and typography, and helping with translation of articles coming from other wikis.

Anti-abuse tools

 • FlaggedRevs is a meta message group containing all messages for the FlaggedRevs extension of MediaWiki.
 • XTools is a suite of tools to analyze pages, users and projects of a single MediaWiki installation or wiki farm.
 • Twinkle is a popular JavaScript Wikipedia gadget that gives users many extra options to assist them in common Wikipedia maintenance tasks.
 • ನಕಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
 • Huggle is a fast diff browser application for dealing with vandalism on Wikimedia projects.
 • Interaction Timeline is a tool that displays a chronologic history for two wiki users on pages where they have both made edits.
 • SWViewer is a user-friendly webapp that is used to detect and revert vandalism, spam, and other types of unconstructive edits made at various Wikimedia projects.
 • WhoWroteThat? is a Wikipedia gadget and browser extension to display article contribution information. Powered by WikiWho.
 • WikiBlame ವು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ವಿಕಿಯ ಒಂದು ಪುಟದ, ಒಂದು ಭಾಗದ ಲೇಖಕರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ

 • Adiutor is a gadget that provides users with a variety of editing tools to assist with maintenance tasks on Wikipedia.

Wikimedia analytics tools

Wikimedia movement collaboration tools

 • Grant Metrics is a simple, easy to use interface for reporting shared metrics on WMF wikis.
 • Tracker is an expense tracking app used by Wikimedia Czech Republic.
 • WMCZ Web is Wikimedia Czech Republic's website (as of November 2020, preview is available at https://test.wikimedia.cz).

Emailing tools

 • MassMailer is a tool which allows you to do Special:EmailUser en masse.
 • Wikimedia Mailman Templates provide customized email templates for Mailman 3. These templates improve upon the upstream ones by providing links to the web interface where appropriate.
 • NOCC is a webmail client.

Social tools

 • Meta message group containing the messages for all social tools MediaWiki extensions.
 • WikiAuthBot is a Discord bot that OAuth authenticates Discord users to their Wikimedia or Miraheze accounts.
 • Discord bot for Wikimedia projects and wiki sites.
 • Convenient Discussions is a JavaScript tool providing a shell over the existing MediaWiki discussion system that allows the user to post and edit comments without switching to a separate page.
 • Gravatar is an extension for MediaWiki used to display avatars (i.e. square images representing individual users, teams, organizations or their projects) on social medias, according to their preferences.
 • FUDforum is web-based discussion forum software.
 • WikiScore is a tool used to manage contests created and managed by Wiki Movimento Brasil. It allows evaluators to validate edits made to articles participating in said contests and adds up the points earned by participants.

Open geographic databases and maps

Educational projects

 • Encyclopedia of Lifeನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಗುಂಪು
 • Oppia is a tool to collaboratively build interactive lessons.
 • Wikicurricula is a curricula digitisation project aiming to align Wikimedia projects with school curricula with the help of Wikidata. It is an interactive and engaging way to visualize curriculum-structured data on Wikidata.
 • The Education Program Dashboard is a web application for Wikipedia classroom assignments and other group editing projects on Wikipedia.
 • WikiLearn is an online learning pilot by the Community Development team to support volunteers with programming year round.

Conservation and archiving tools

 • The Wikipedia Library Card platform (website) is a tool for signing up to paywalled resources for free using your Wikipedia login. The Wikipedia Library provides free access to research materials to improve Wikimedians' ability to contribute content to Wikimedia projects.
 • Dissemin is a website to help researchers detect paywalled papers and make them available in an open archive.
 • IA Upload is a tool that uploads DjVu files from the Internet Archive to Commons.
 • Internet Archive bot is a tool to update broken links.
 • Wikidocumentaries microhistory wiki lets you research, remix and enrich historical records.
 • Kiwix is an offline reader for files in the ZIM format.
 • MWoffliner MediaWiki scraper is a tool for making a local offline HTML snapshot of any online MediaWiki instance.
 • Kiwix Apple is Kiwix apps for Apple iOS and macOS.

Collaborational projects

 • lib.reviews is an open source, nonprofit platform for reviewing absolutely anything.
 • Mifos is a management information system for microfinance.

General software development frameworks

 • Phabricator is a complete set of tools for developing software.
 • MantisBTವು ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಡುಹಿಡಿಯುವ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ
  • A core plugin for MantisBT.
  • CodevTT, MantisBT ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

Technical and developer tools for Wikimedia projects

 • Pywikibot is a collection of command line tools to edit Wikipedia via its API.
 • Toolhub is an authoritative and well promoted catalog of Wikimedia tools. This web-based application is developed as a free and open source project under the umbrella of the Wikimedia Foundation for the benefit of the Wikimedia movement. The software project consists of a Django backend application, a Vue.js frontend application, and a web API to allow creation of additional tools to assist in registering tools with the catalog as well as displaying information from the catalog.

Independent development components and tools

 • MathJax is a cross-browser JavaScript library that displays mathematical notation in web browsers.
 • The Colorless echo JavaScript kit aims to develop a JavaScript module framework that is simple to use with some interesting features.
 • Etherpad lite is a really-real time collaborative editor.
 • Blocklyದ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಗುಂಪು

Other technical projects

 • LibreMesh is an international community developing tools for wireless community networks.
 • NFC Ring Control is a mobile app to interact with NFC devices.

Games

 • FreeCol is a turn-based strategy game.