Къауумну ачыкълаулары

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Group descriptions and the translation is 100% complete.

Бусагъатда дагъан болгъан проектлени кёчюрюу къауумлары

 • Бу билдириу къауумгъа айгъакълау джокъду.

МедиаВики

 • MediaWiki бла байламлы болгъанны ичинде тутхан билдириулени бирикген къаууму: баш платформа, салыучу API бла болушлукъ, «бютеу» кенгериуле эмда башха байламлы компонентле.
  • МедиаВикиде эм кёб тюбеген 500 билдириуу болгъан билдириу къауум.
  • Веб-сайтланы орталыкъда тюзетиу ючюн платформаланы, вики-тылмачны кесинде, аны бла къалмай мингле бла башха вики-сайтлада хайырланнган, MediaWiki ёзек. Бу билдириулени ахыр джаратылгъан версиясындагъыча шекиллери барды.
  • МедиаВикини кенгертиуне «VisualEditor» эмда аны бла байламлы программа пакетлеге бютеу билдириулени тутхан мета-билдириу къауум.
  • МедиаВики кенгертиуге UniversalLanguageSelector (ULS) билдириулени тутхан мета-билдириу къауум. jquery.uls библиотека айры кёчюрлюрге керекди.
   • jquery.uls — узун тил тизмеден, тилни сайлагъанны тынчыракъ этген JavaScript-библиотекады.
  • МедиаВикини бютеу джасагъан темаларына дагъан билдириулени тутхан билдириу мета-къауум.
   • Citizen Skin — Star Citizen Wiki команда джаратхан, МедиаВикини джасаргъа джораланнган адаптив темады.
  • МедиаВикини бютеу кенгериулерине дагъан билдириулени тутхан мета-билдириу къауум.
  • MediaWiki-ни сурат файлларыны суратлаууларында хайырландырылгъан Exif теглерини билдириулерин тутхан билдириу къауум.
  • MediaWiki-ни баргъан альфа-версиясыны "Action API"-де хайырланнган (1.43.0-alpha) билдириулери болгъан билдириу къауум .
  • MediaWiki-ни баргъан альфа-версиясыны "Rest API"-де хайырланнган (1.43.0-alpha) билдириулери болгъан билдириу къауум .
  • MediaWiki ичинде API параметрлени PHP $_GET, $_POST, эмда $_FILES массивлени тамалында джарашдырыргъа эмда тинтерге джоралгъан китабхана.

MediaWiki кенгериуле Wikimwdia сайтлада хайырланадыла

 • Викимедиа Фондну викилеринде хайырланнган MediaWiki кенгериулени бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Викимедиа Фондну викилерини асламысында хайырланнган эмда окъуучула бла къараучуланы кёбюсюне кёрюннген MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, Мета-билдириу къаууму.
  • Викимедиа Фондну викилерини бир къауумунда хайырланнган эмда кенгерген тюзетиуле бла админлик этиуню баджаргъан MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Викимедиа Фондну викилеринде медиа-контент бла терен хайырланыуда хайырланнган MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Wikivoyage сайтлада къурулгъан MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Викимедиа Фонд ачха джыяр ючюн хайырланнган MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Джангы сайтлада джангыртыулары эмда хайырланыулары эшта болмазлыкъ, Википедианы Фондларында хайырланнган, MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Викимедиа Фондну викилеринде хайырланнган эмда программа баджарыуну къурагъанла бла серверлени ишлетген инженерлеге кенгерген функционаллыгъын баджаргъан MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.
  • Викимедиа Фондну бир къауум викилеринде ал тестлеринде хайырланнган эмда келликде кёб викиде къуруллукъ MediaWiki-ни кенгериулерини бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къаууму.

Кёчюрюуню кенгериулери эмда ичиндегини тюзетиуню адырлары

 • MediaWiki-де ContentTranslation ючюн кенгертиулеге билдириуле тутхан, мета-билдиру къауум.
 • MediaWiki-деContentTranslation ючюн кенгертиулеге билдириуле тутхан, мета-билдиру къауум; къыйын тюл эсе, аны термин сёзлюгю танышыгъыз.
 • Браузерге кенгериу Lingua Libre SignIt сёзню къол силкиу (француз) тилге сайтланы къайсысында да кёчюрюрге мадар береди.
 • MiniEdit - бетден чыкъмагъанлай, терк халда ичиндегин тюзетиу адырды.

Викимедианы вики интеграциясы эмда портлалла

 • Викимедиа порталны бетлерини локализациясы (https://www.wikipedia.org/, https://www.wiktionary.org/ э. б.).
 • Wikimedia Developer Portal — Викимедианы техника документациясы орналыр ючю эмда Викимедиа проектни тышында къурашдырыучуланы арасында байлам ючюн бирикген джериди.
 • Викимедиа проектлеге мобил къошакълагъа билдириулени тутхан, бирлешген къауум.
  • Бетни Контент Къуллугъу, Википедияны бет контенти ючюн API-ди. Билдириулери мобил къошакълада кёрюнюр.
  • Wikimedia Mobile — мобил адырла бла планшетлге кёбплатформалы къошакъды, Википедияны окъуууну эмда тюзетиуюню баджарады.
  • iOS ючюн Википедия — IOS ючюн Википедия къошакъны версиясы.
  • Андроид ючюн Википедия — Андроид ючюн Википедия къошакъны версиясы.
  • Commons Mobile — Викигёзенни бетлерине эмда суратланы джюклерге джораланнган къошакъны Андроид версиясыды.
 • Ал Къарау, веб сайтланы къайсысында да болсун сёзле бла айтымланы юсюнден Википедиядан байлам къурургъа мадар берген JavaScript компонентди. Окъуучу байламлы джибериуню юсюне келсе, Википедиядан къысха ачыкълау тутхан картчыкъ ачылырына амал береди.
 • Глобал Излеу, бютеу ВМФ викиледе ачхыч сёзле эмда регулар айтыула бла излерге амал берген адырды.
 • Викимедиа Инкубатор — Викимедианы джангы тилледе потенциал вики-проектлери, тест этилиб энчи вики къураргъа мадар берген, кёб тилли викиди.

Викимедиа тышында хайырланнган MediaWiki кенгериуле

 • MediaWiki-ге Semantic MediaWiki кенгертиулени бютеу билдириулерин тутхан Мета билдириу къауумду.
 • MediaWiki-ге BlueSpice кенгертиулени бютеу билдириулерин тутхан мета билдириу къауум. (дагъыда къарагъыз BlueSpice).
 • MediaWiki-ге Miraheze кенгертиулени бютеу билдириулерин тутхан къауум (дагъыда къарагъыз Miraheze).

Викимедианы контентин излеу эмда чыгъарыу адырла

 • Эскертмелени Картасы - Википедияда чырт бир статьясы болмагъан эскертмелени кёргюзтюрге амал берген адырды.
 • ISA, Вики Сюеди эришиулеге къошуму болгъан кёрюнюмлени таныргъа болушады.
 • Commons Mass Description — Викигёзенде файллагъа кёбчюлюк халда суратлау этерге мадар берген адырды.
 • Wikinity — Викимедианы тюрлю-тюрлю проектлерини ичериклери бла байламлы Викибилгиледе геолокацияланнган барлыкъланы излерге джораланнган адырды.

Викимедианы мультимедиясын тюрлендирген адырла

 • Ajapaik — тарих суратланы джангыдан картха алыргъа (рефото) джораланнган къошакъды.
 • VicuñaUploader — Викигёзен бла башха Викимедиа проектлеге файлланы джюклерге джораланнган адырды.
 • video2commons — Викигёзеннге тыш сайтладан видео бла аудиону кёчюрюрге джораланнган адырды.
 • VideoCutTool, бу сагъатда Викигёзенде болгъан видеоланы тюрлю-тюрлю тюзетиу ишлеулени тутар. Кадролашдырыу, Тауушну чыгъарыу эмда видеону буруу бу адырны энчиликлеринденди.
 • SVG Translate, Викигёзендеги SVG-файлланы билдириулерин кёчюрюр ючюн адырды.

Викибилгиле бла байламлы адырла

 • Wikidata Query Service — Викибилгиледе излем ючюн официал адырды.
  • Weapon of Mass Description — Викибилгиледе кёбдчюлюк халда белгиле къошаргъа амал берген адырды.
  • Wikidata Lexeme Forms — Шаблонланы тамалында, тюрлю-тюрлю лексемаланы къалай кёрюннгенин белгилеген, сёз ючюн, ингилиз атлагъа, немец этимлеге, бенгал джанлы атлагъа эмда башхалагъа Wikidata Lexeme Forms къураргъа эмда тюзетирге джораланнган адырды.
  • Викибилгилеге Излем Къурулушчу, бош Викибилги излемни этер ючюн къурулгъан кёрмдю интерфейсди. Кючлю излем тили болгъан SPARQL бла бек аз сынамы болгъан неда чыртданда сынамы болмагъан хайырланыучула ючюн аламат келишеди.
 • Anvesha, хайырланыучуну Викибилгиле да кошулуб, къайсы да болсун Wikibase къурулууланы билгилерини джигинден къараргъа мадар береди.
 • QRmedia, киргенни тилиндеги порталгъа джолландыргъан Викибилгилени элементлерине джораланнган QR-код генераторду. Портал, тема бла байламлы бютеу Викимедиа проектлени ичерген, Википедия мобил къошакъларына ушаш кёрюмдю стилде кёргюзюлюр.
 • Wikidata Mismatch Finder - Викибилгиле бла Тыш Билги Базаланы арасында келишмезликлени табаргъа джораланнган адырды.
 • Luthor юлгюлени Викибилгилени лексемасына къошаргъа болушады. Toolforge орналыбды.
 • Wikidata Locator, Викибилгиле бла, сайланнган къайсы болса да объектни юсюнден толу билги кёргюзюлген къабыргъа панель бла байламлы болгъан объектлени картасы OpenStreetMap кёргюзстген адырды.

Викикъайнакъ бла байламлы адырла

 • Wikimedia OCR, Tesseract эмда Google OCR ючюн API къабукъ бла баджаргъан Викимедиа адырды эмда Викикъайнакъны оптика белги танымасы ючюн кёрюнюулени джиберир амала береди.
 • Wikisource Contest Tool — Викитекада текстлени окъуу эришиуледе балланы санаргъа болушхан адырды.
 • Викикъайнакъ Экспорт — Викикъайнайкъны китабларыны EPUB, PDFэмда башха файл форматлагъа экспорт этген адырды.
 • PDF, ODF неда DocBook форматда энчи бет джыйымын къураргъа, тюзетирге, сакъларгъа, излемине кёре чыгъарыргъа мадар берген MediaWiki-ге Collection кенгертиулерин бютеу билдириулерин тутхан мета-билдириу къауум.

Агъачына эмда джибериулеге багъа бичген адырла

 • Cita — джибериулеге оноу этер ючюн ачыкъ кодлу бу программа баджарыугъа цитата этиуню метабилгилерине дагъанны къошхан (элемент энтда къаллай элементлеге джибериу береди) Zotero ючюн Викибилгилени къошакъ джарашдырыууду.
 • CitationHunt — тюрлю-тюрлю тилледе къайнагъы болмагъан айтыуланы Википедияда излерге онлайн-адырды.
 • ProveIt — Википедия ючюн белгилени менеджериди.
 • GapFinder — Википедияда къаллай статьяла къураргъа керек болгъанын теджеген адырды.
 • ReaderFeedbackMediaWiki кенгертиуге бютеу билдириулерин тутхан мета-билдириу къауумду.
 • Revision scoring — джасалгъан ангыны (AI) хайырланыр ючюн джораланнган адырла джыйымыды.
 • WPCleaner — MediaWiki викилериндеги тюрлю-тюрлю эс бёлюу къуллукълада болушуучу болур ючюн джораланнган адырды, артыкъсыз да белгисизлигин кетериу бетлеге болгъан джибериулени тюзетиу, Википедияны контроль этиу, орфография бла типографияны тюзетиу, эмда башха викиледен статьяланы кёчюрюуде болушлукъ этген адырды.

Аманнга хайырланыудан джакълагъан адырла

 • FlaggedRevsMediaWiki «FlaggedRevs» кенгертиуюн бютеу билдириулерин тутхан, мета-билгиле къауумду.
 • XTools — MediaWiki инсталляцияда болсун, вики-фермада болсун, къошулуучула бла проектлени бетлерин анализ этген адырланы джыйымыды.
 • Twinkle — хайырланыучулагъа Википедияны баджарыу къуллукъда болушлукъчу болур ючюн аслам къошакъ мадарла берген белгили JavaScript-гаджетди.
 • CopyPatrol — Википедияны джангы тюзетиулерини ичинде автор хакъланы бузгъан болса чертген Викимедиа адырды.
 • Huggle — Викимедианы проектлеринде вандализм бла кюреширге болушхан, тенглешдириу ючюн джораланнган дженгил браузер къошакъды.
 • Interaction Timeline — эки вики-къошулуучуну этген тюзетиулерини, этген джерлеринде тюзетиулерини хронология тарихин кёргюзген адырды.
 • SWViewer — Викимедианы тюрлю-тюрлю проектлеринде этилген вандализмни, изленмеген спамала эмда башха джарамагъан тюзетиулени табар эмда ызына тюзетир ючюн хайырланнган къошулуучугъа шох веб-къошакъды.
 • WhoWroteThat? — Къошулуучуланы статьягъа къошумларын кёргюзген Википедия гаджет эмда браузерге кенгертиу. WikiWho къурагъанды.
 • WikiBlame — Викимедиа проектледе бетни (неда бетни кесегини) авторун дженгир табаргъа мадар береди.
 • Adiutor - Википедияны кереклилерин баджарырыргъа болушхан, тюрлю-тюрлю тюзетиу адырланы теджеген гаджетди.

Викимедианы анаталитикасыны адырлары

 • Wikistats 2 — бютеу Викимедиа проектле ючюн статистика порталды.
 • Pageviews Analysis Викимедиа проектлени бетлерине къарар ючюн статистиканы кёрюмдюсюн баджарады.

Викимедиа джамагъатны иш бирлиги ючюн джораланнган адырла

 • Grant Metrics — Викимедиа Фондну вики-проектлеринде бютеулей кёргюзюмлерин ачыкъларгъа джораланнган, хайырланыуда тынч интерфейсди.
 • Tracker — Викимедиа Чех Республика джанындан хайырланнган джоюмланы хыйсаблагъан къошакъды.
 • WMCZ Web — Викимедианы Чех Республикада веб-сайтыды (2020-чы джылны ноябрына ал къарау https://test.wikimedia.cz адресден ачыкъды).

Электрон почтаны адырлары

 • MassMailer — Special:EmailUser юсю бла кёбчюлюк халда электрон мектубла джиберир мадар берген адырды.
 • Wikimedia Mailman шаблонла Mailman 3 ючюн джарашдырылыргъа болгъан электрон почта шаблонланы теджейди. Бу шаблонла, керек джерде веб-интерфейсге джибериу бериб аллындагъыланы маджаллашдырадыла.
 • NOCC — почта веб-клиентди.

Социал адырла

 • MediaWiki кенгертиулеге социал адырланы бютеу билдириулерин тутхан, мета-билдириу къауумду.
 • WikiAuthBot — Викимедиада неда Miraheze-де Discord-хайырланыучуланы авторизация этген Discord-ботду.
 • Викимедиа проектле эмда вики сайтла ючюн Discord-бот.
 • Convenient Discussions — къошулуучуну айры бетге кёчмегенлей, сюзюулерин джиберирге эмда тюзетирге амал берген, болгъан MediaWiki сюзюу системасыны юсюнде къабукъ баджаргъан JavaScript адырды.
 • Gravatar — джарашдырыулагъа кёре, социал аулада аватарланы (къошулуучуланы, командаланы, проектлени къураучуланы эмда проектлени кеслерин кёргюзтген тёртгюл суратланы) кёргюзюрге джораланнган MediaWiki кенгериудю.
 • FUDforum сюзюу веб-форумлагъа программа баджарыуду.
 • WikiScore — Wiki Movimento Brasil къургъан эмда джюрютген эришиулени джюрютюрге джораланнган адырды. Эришиулеге къошулгъанланы статья тюзетиулерини багъа бериучюле джанындан тинтерге эмда къошулгъанла алгъан балланы эсеблерге болушады.

Ачыкъ география билги базала бла картала

 • OpenStreetMap бла бютеу билгилери байланнганды.
  • Open Street Map — тюзетилирге болгъан дуния карта.
  • Waymarked Trails — джаяу джюрюрге, велоспортха, тау велосипедде джолоучулукъгъа эмда скейтледе айланыргъа келишген бютеу дунияда маршрутла бла джерлени кёргюзген сервисди.
  • Waymarked Trails веб-сайтланы болушлукъчу бетлери.
 • OpenHistoricalMap — бютеу дуния тарихни узунлугъунда картография билгилени сакълаугъа эмда кёргюзтюуге джораланнган проектди.

Билим алыу проектле

 • Encyclopedia of Life ючюн билдириу къауум.
 • Oppia — иш бирлиги бла интерактив дерсле къурар ючюн адырды.
 • Wikicurricula — Викибилгилени болушлугъу бла, нюзюрю Викимедиа проектле бла келишимли этер амаллы школ программаланы дигиталлашдырыу проектди.
 • Education Program Dashboard Википедияны классларына эмда башха Википедия къауум тюзетиу проектле ючюн джораланнган къошакъды.
 • Викиюретиу — волонтерланы программаланыуыда дагъан болур ючюн, джамагъатны айныууну командасы бла къуралгъан онлайн-юретиу пилот проектди.

Сакълауну эмда архивлеуню адырлары

 • Википедия Китабхана Карт Платформа (веб сайт) Википедия кириу информациягъызны хайырланыб, тёлемей, тёлеу керек болгъан къайнакълагъа кирирге болушхан адырды. Википедия Китабхана, Викимедианы проектлерине контент къошаргъа баджарыуну айнытыр ючюн тинтиу материалларына тёлеусюз ачыкъ джол берир.
 • Dissemin — тинтиучюлеге, урунуу ючюн тёлеу документлени табаргъа эмда ачыкъ архивге салыргъа болушхан веб-сайтды.
 • IA Upload — Интернетни архивинден Викигзеннге DjVu файлланы джюклерге джораланнган адырды.
 • Internet Archive bot — ишлемеген джибериулени джангыртыргъа джораланнган адырды.
 • Wikidocumentaries — тарих джазыуланы тинтерге, къатышдырыргъа эмда бай этерге джораланнган микро тарих викиди.
 • Kiwix — ZIM форматда файлла ючюн оффлайн окъуучуду.
 • MWoffliner MediaWiki scraper - къаллай болса да MediaWiki-ни онлайн-экземплярыны локал оффлайн HTML-картын этерге джораланнган адырды.
 • Kiwix Apple — Kiwix Apple iOS эмда macOS ючюн этилген программады.

Иш бирликчи проектле

 • lib.reviews — ачыкъ тамал кодлу, не бар эсе аны ауларгъа джораланнган, хайыр тюшюрмеген платформады.
 • Mifos — микрофинансланы юсюнден информацион менеджмент системады.

Программа баджарыу джаратыуну тамал мардалары

 • Phabricator — программа баджарыуну джаратыргъа джораланнган адырланы тобламасы.
 • MantisBT — халатланы ызлагъан эркин веб-система.
  • MantisBT ючюн тамал плагин.
  • CodevTT таймтрекинг бла MantisBT-де проектлени менеджментин баджарады.

Викимедиа проектлеге техникалыкъ эмда джаратыучулагъа адырла

 • Pywikibot — Википедияны API-сини юсю бла тюзетир ючюн команда тизгиннге адыр тоблама.
 • Toolhub — абырайлы эмда иги танытылгъан Викимедиа адырланы каталогуду. Бу веб-тамаллы къошакъ, Викимедиа джамагъатны хайырына, Викимедиа Фонду осуйлугъу бла тёлеусюз эмда ачыкъ къайнакълы проект болуб джаратылгъанды. Программа проект сервер къошакъ Django, Vue.js тыш интерфейс эмда каталогдагъы информацияны кёргюзюулери бла бирге, адырланы каталогга къошууда болушлукъчу болгъан, къошакъ адырланы джаратыргъа эркинлик берген веб-API-ден къуралады.
  • IntuitionWikimedia Toolforge хайырланнган (дагъан) интернационализация системаны (i18n) билдириулерин тутхан билдириу къауумду.
  • reFill артына дери джарашдырылмагъан джибериулени тынч тамамларгъа мадар береди. Wikimedia Toolforge-де орнатылгъан джамагъатны адырыды, Интуиция проектни бир юлюшюдю.
  • Wikimedia Server Connectivity Dashboard — сизни аудан Викимедиа проектлени къараргъа эмда тюзетирге амал болуб болмагъанын ангыларгъа болушгъан адырды.

Хазырлауну азат компонентлери бла адырлары

 • MathJax — веб-браузерледе математика белгилеулени кёргюзген, браузер аралы JavaScript-китабханады.
 • The Colorless echo JavaScript kit направлен на разработку каркаса модуля JavaScript модулну каркасыны джаратыргъа джораланнганды, бир къауум тамаша функцияла бла хайырланыуда да тынчды.
 • Etherpad lite — керти заманда иш бирлиги этерге джораланнган редакторду.
 • Blockly — компьютерледе программаланы юрениуде адамлагъа, артыкъсыз да сабийлеге болушур ючюн джоралланнган ачыкъ кодлу проекди.

Башха техника проектле

 • LibreMesh — чыбыкъсыз аулагъа адырланы джаратхан халкъларасы джамагъатды.
 • NFC Ring Control — NFC девайсла бла иш бирлиги ючюн джораланнган мобил къошакъды.

Оюнла

 • FreeCol — атлам-атлам ётюлген стратегия оюнду.