Dinadakitaramon:Baguhong proyekto

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:New project and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.

An translatewiki.net nangangaipuhan na magtalubo

Kami naghahanap nin dagdag na mga proyekto! Dae magduwa-duwa na kontakon kami asin olayan kun paano an saimong proyekto mapupuwedeng maidagdag sa translatewiki.net. Samuyang pinapahalagahan an trabaho kan samuyang mga boluntaryong translador, na an boot sabihon kami naghahanap nin mauswagon na mga proyekto na aktibong mahihimo para sa maarabot na panahon. Samuya man na pinagdodoonan an komunikasyon sa tahaw nin mga translador asin mga paragibo. Sa iba iyo an sarong halipot na listahan na minapahayag kun ano an samuyang pinaglalaoman tanganing mahiling sa sarong baguhong proyekto, asin minakaipong prosesohon na pagmanihoon matapos na pinag-akseptar.

Kami mihahagad...

Magin bukas
Bukason Kami minaako sana nin mga proyekto na minagamit nin arong libre asin bukas gikanang lisensiya. Kami kaipuhanang magpili kun ano an samuyang direktang pagsusuportaran. Nin huli ta an samuyang pinaggikanan yaon sa MediaWiki asin Wikimedia, iyo ini an sarong sentrong kahalagahan sa samuya. Kun an saimong aplikasyon bakong libre, alagad muya mo pa man nanggad na gamiton an kaparehong software, hilnga sa documentation.
An kaasensuhan
Kaasensuhan An baguhong proyekto dapat na magigin aktibong kaasensuhan asin naggagamit nin sarong bersyon sa sistema nin kontrol. Kami pamilyar nang gao sa CVS, Subversion asin Git. An proyekto dapat magkaigwa nin peryodikong mga pagbubuhi o sa ibang paagi tanganing sumpayan an mga dakitaramon. An panahon tanganing gamiton an dakitaramon (TIU) dapat na pasaditon. Igwa nin kadakulon na mga paagi tanganing maikaag an dakitaramon na mabilisong magamit, na puwedeng mapagkaorolayan.
An integrasyon
Integrasyon Matapos an an laman para sa saindong proyekto pinagdakitaramon na sa translatewiki.net, ideyal na sa istap kan translatewiki.net na mahimong pagkasararoon an mga kaliwatan pabalik sa saimong produkto. Ini minakaipo nin sarong prosedyur sa kadagdagang lengguwahe asin magkaigwa nin kalangkayan para sa sarong saditong miyembro kan istap nin translatewiki. Ini minapaseguro na an trabaho kan translador aktuwal na pinagkakasararo. An translatewiki.net na istap igwa nin kadakulong eksperiyensiya sa pakikiuyon sa kadakol na gikanan kan mga sistema nin kontrol.

Kami minamuya...

i18n suporta
i18n suporta Kami minasuporta sa UTF-8 na enkoding sa karakter. An suport sa i18n prematrabaho para sa mga aplikasyon para sa mga kapilian, kadakulon na manlaenlaen na mga pluralya, asin sa too-sagkod-wala na mga lengguwahe iyo an pinagmuyahan. Igwa nin pagsuport para sa gramatikal na mga porma iyo an sarong bagay na samuyang iniisipan na dapat na pirmeng pinagkokonsidera, asin man suporta para sa pagkatawo kan paragamit na kun saen an paragamit na direktang pinagsabi o iba man na mga paragamit na pinagsambit sa teksto kan olay-panlaog.
Komunikasyon
Komunikasyon An sarong paragibo gikan sa proyekto dapat na magin aktibo sa translatewiki.net tanganing manimbagan sa mga kahaputan, magpaisi manunungod sa paabutong mga pagbubuhi, nakipag-olayan sa grupo nin mga paragibo kan proyekto, iba pa. An samuyang pakipag-atubangan sa lokalisasyon nangyari na pinakamarhayon kunsoarin na an kaaraman minabulos bagang libreng gayo sa tahaw kan paragibong mga komunidad asin sa translador na mga komunidad. An tagapagpaisi kan proyekto minakawat nin sarong importantehong katindogan kaiyan.
Mga pormat nin sagunson
Mga pormat nin sagunson An sistema kan translatewiki.net minabase sa dakitaramong na mga sagunson. An paggamit kan susi-base kan pormat nin sagunson iyo an pinagmumuya, arog baga sa propriyedad nin Java asin Ruby-istilo YAML. An ibang suportadong pormat nin sagusnon iyo an mga palakay na PHP, mga kapilian na PHP asin Gettext. Paaramon mo kami kun ika igwa nin ibahong pormat na iniisip; sa samuyang eksperiyensiya an pagdadagdag nin suporta sa pormat nin sagunson iyo an relatibong kasayunan para sa sarong propisiyente sa PHP.

Still interested? Good. You can contact us via,

If you want to explore some more first, then try the localisation for developers page.