Translating:Nowy projekt

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:New project and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.

Translatewiki.net chce rosć

Pytamy dalše projekty! Njewahaj so z nami do zwiska stajić a diskutuj, kak twój projekt da so translatewiki.net přidać. Pohódnoćamy dźěło našich dobrowólnych přełožowarjow , štož rěka, zo pytamy wužitne projekty, kotrež so aktiwnje za předwidźomny přichod wuwiwaja. Kładźemy tež wulku wažnosć na komunikaciju mjez přełožowarjemi a wuwiwarjemi. Deleka je krótka lisćina, kotraž wobjasnja, štož wot noweho projekta wočakujemy a kotre procesy dyrbja so rjadować, hdyž su akceptowane.

Trjebamy...

Wotewrjenosć
Wotewrjenosć Akceptujemy jenož projekty, kotrež swobodnu a wotewrjenu licencu wužiwaja. Dyrbimy rozsudźić, kotre projekty direktnje podpěramy. Dokelž naš pochod je w MediaWiki a Wikimediji, je to centralna hódnota za nas. Jeli twoja aplikacija njeje swobodna, ale by hišće rady samsnu softwaru wužiwał, hlej dokumentaciju.
Wuwiće
Wuwiće Nowy projekt měł so aktiwnje wuwiwać a wersijowy kontrolny system wužiwać. Wuznawamy so w CVS, Subversion a Git. Projekt měł prawidłownje nowe wersije měć abo na druhe wašnje přełožk aktualizować. Čas, kotryž so trjeba, doniž přełožk njewužiwa, měł tak krótki kaž móžno być. Su wjacore wašnja, zo by tutón čas škrótšiło, kotrež hodźa so diskutować.
Integraciju
Integraciju Hdyž wobsah za twój projekt je na translatewiki.net přełoženy, móžeja sobudźěłaćerjo translatewiki.net w idealnym padźe změny do twojeho produkta zadźěłać. To wužaduje sej proceduru za přidawanje rěče a přistup na projekt za znajmjeńša jednoho sobudźěłaćerja translatewiki.net. To garantuje, zo dźěło přełožowarjow budźe so woprawdźe integrować. Sobudźěłaćerjo translatewiki.net maja wjele nazhonjenja ze wšelakimi kontrolnymi systemami za žórłowy kod.

Bychmy rady měli...

Podpěru i18n
Podpěru i18n Podpěrujemy jenož znamješkowe kodowanje UTF-8. Preferujemy podpěru za wobłuk l18n za aplikacije, za wariable, wjacore rozdźělne pluralowe formy a za rěče z pisanskim směrom naprawo-nalěwo. Mamy podpěru za gramatiske formy přeco za wužitnu a tež podpěru za splah wužiwarja tam, hdźež wužiwar so direktnje narěčuje abo so wot druhich wužiwarjow naspomina.
Komunikaciju
Komunikaciju Wuwiwar projekta měł w translatewiki.net aktiwny być, zo by na prašenja wotmołwił, wo nowych wersijach informował, dźěło ze skupinu wuwiwarjow projekta koordinował atd. Naš přistup k lokalizaciji najlěpje funguje, hdyž znajomosće mjez zhromadźenstwu wuwiwarjow a zhromadźenstwu přełožowarjow tak swobodnje kaž móžno běži. Přistup k projektam hraje jara wažnu rólu při tym.
Datajowe formaty
Datajowe formaty System translatewiki.net bazuje na přełožowanskich datajach. Wužiwanje datajowych formatow na zakładźe klučow so preferuje, na př. "Java properties" a YAML po Ruby. Druhe podpěrowane datajowe formaty su pólne wariable PHP (PHP arrays). PHP-wariable a Gettext. Daj nam k wědźenju, hač maš dalši format wotmyslene; po našim nazhonjenju je za někoho, kotryž so w PHP wuznawa. relatiwnje lochko podpěru datajoweho formata přidać.

Still interested? Good. You can contact us via,

If you want to explore some more first, then try the localisation for developers page.