Pagsasalin:Bagong Proyekto

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:New project and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.

Nais lumaki ng Translatewiki.net

Naghahanap kami na marami pang mga proyekto! Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin at talakayin kung paanong maidaragdag ang proyekto mo sa translatewiki.net. Pinahahalagahan namin ang mga gawa ng aming mga nagkukusang-loob na mga tagapagsalinwika, na nangangahulugang naghahanap kami ng malulusog na mga proyektong masiglang pinauunlad para sa darating na hinaharap. Binibigyang-diin din namin ang komunikasyon sa pagitan ng mga tagapagsalinwika at ng mga tagapagpaunlad. Nasa ibaba ang isang maiksing talaang nagbibigay-liwanag sa kung ano ang inaasahan naming makita sa isang bagong proyekto, at kung aling mga proseso ang kailangan pamahalaan kapag tinanggap.

Kailangan namin ang...

Pagiging bukas
Pagiging bukas Tumatanggap lamang kami ng proyektong gumagamit ng isang lisensiyang malaya at may bukas na pinagmulan. Kailangan naming gumawa ng mga pagpapasya kung ano ang nais naming tuwirang tangkilikin. Dahil ang aming pinagmulan ay nakabatay sa MediaWiki at Wikimedia, isa itong pangunahing pagpapahalaga sa amin. Kung ang iyong aplikasyon ay hindi malaya, subalit nais mo paring gamitin ang katulad na sopwer, tingnan ang kasulatan.
Pagpapaunlad
Pagpapaunlad Ang bagong proyekto ay dapat na nasa masiglang pagpapaunlad at gumagamit ng isang sistema ng pagtaban ng bersyon. Sanay na akmi sa CVS, Subversion at Git. Ang proyekto ay dapat na may manaka-nakang paglalabas o ibang paraan upang isapanahon ang mga pagsasalinwika. Ang panahon upang magamit ang salinwika ay dapat na pinaliit. Mayroong maramihang mga paraan upang magamit ng mabilisan ang mga salinwika, na maaaring talakayin.
Integrasyon
Integrasyon Kapag ang nilalaman para sa proyekto mo ay naisalinwika na sa translatewiki.net, ideyal na nagagawa ng tauhan ng translatewiki.net na isama ang mga pagbabago pabalik sa iyong produkto. Nangangailangan ito ng isang hakbangin sa pagdaragdag ng isang wika at pagpunta upang gumawa para sa kahit na isang kasaping tauhan ng translatewiki.net. Tinitiyak nito na ang gawa ng mga tagapagsalinwika ay tunay na maisasama. Marami nang karanasan ang tauhan ng Translatewiki.net sa pagsasagawa ng sari-saring mga sistemang pantaban ng pinagmulan.

Nais namin ang...

Pagtangkilik sa i18n
Pagtangkilik sa i18n Tinatangkilik lamang namin ang pagkokodigo ng panitik na UTF-8. Mas nais ang pagtangkilik na nasa balangkas ng i18n para sa mga aplikasyon para sa mga nababagu-bago, maramihang iba't ibang mga pangmaramihan, at mga wikang Kanan-pakaliwa. Ang pagkakaroon ng pagtangkilik para sa mga anyong pambalarila ay isang bagay na iniisip naming palaging dapat isaalang-alang, at pati na ang pagtangkilik para sa kasarian ng tagagamit kung saan tuwirang nakakausap ang tagagamit o binabanggit ang ibang mga tagagamit sa loob ng mga teksto ng ugnayang-mukha.
Pakikipag-ugnayan
Pakikipag-ugnayan Ang isang tagapagpaunlad mula sa proyekto ay dapat na maging masigla sa translatewiki.net upang sumagot ng mga katanungan, magpabatid tungkol sa parating na mga pagpapakawala, makipagtalastasan sa pangkat ng tagapagpaunlad ng proyekto, atbp. Ang aming pagharap sa lokalisayon ay pinakamahusay na naisasagawa kapag malayang dumadaloy ang kaalaman hangga't maaari sa pagita ng mga pamayan ng tagapagpaunlad at mga pamayanan ng tagapagsalinwika. Ang talastasang pamproyekto ay may napakahalagang gampanin diyan.
Mga anyo ng talaksan
Mga anyo ng talaksan Ang sistema ng translatewiki.net ay nakabatay sa mga talaksan ng salinwika. Mas nais ang paggamit ng mga anyo ng talaksan na nakabatay sa susi, katulad ng mga pag-aari ng Java at YAML na nasa estilong Ruby. Ang iba pang tinatangkilik na mga anyo ng talaksan ay mga hilera ng PHP, mga pababagu-bago ng PHP at Gettext. Ipaalam sa amin kung mayroon kang nasa isip na ibang anyo; sa aming karanasan ang pagdaragdag ng pagtangkilik sa anyo ng talaksan ay nagpapaginhawa para sa isang taong bihasa sa PHP.

Still interested? Good. You can contact us via,

If you want to explore some more first, then try the localisation for developers page.