Jump to content

Zapokazanje

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:Intro and the translation is 100% complete.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Zapokazanje

Pśełožowanje a lokalizacija stej powšyknje wažnej, dokulaž dowólujotej luźam, kótarež njamaju znajobnosći engelšćiny, kompjuterowu softwaru wužywaś. MediaWiki wužywa se na pśikład, aby Wikipediju we wjele rěcach wuźaržował a togodla pśełožowanje MediaWiki direktnje pomaga na znajobnosći w swójskej rěcy pśistup měś. Wěcej wó wuměnjenjach w dokumentaciji Gettext a we Wikipediji.

How na translatewiki.net twórimy a stawnje pólěpšujomy infrastrukturu za lažku lokalizaciju projektow zjawnego žredła a lichich dokumentow. Procujomy se naše dwa cela dojśpiś.

Naš prědny zaměr jo eficenca, Aby se eficenca procesa pówušyła, zapśimjejomy do wuwiśowego procesa softwary, aby my źaržali trěbny cas krotko. Mimo togo wuwijamy rědy za awtomatisku integraciju pśełožkow. To wólažcujo jadnotliwych pśełožowarjow, aby se mógli koncentrěrowaś na zgótowanje nejlěpšych pśełožkow.

Naš drugi cel jo zgromadne źěło. Ceły system jo na wikiju natwarjony. MediaWiki jo popularna wikisoftwara, kótaraž dodawa wobłuk za twórjenje gromaźe źěłacych zgromaźeństwow. Skoboźimy pśełožowarjow, až jaden pomaga jadnomu wušej granicow projekta a rěcy na někotare nałogi a statkujo ako zwězowadło mjazy wuwiwarjami a pśełožowarjami.

Njetrjebaš wěźeś, kak se programěrujo. Jolic wuznajoš se z wikisoftwaru, buźoš malsnje wuknuś, kak se translatewiki.net wužywa. Jadnučke pótrěbnosći su dobre wobkněženje rěcow, webowy wobglědowak a bźezpśedsudkowosć.

Wjeducy projekt w translatewiki.net - MediaWiki - wužywa se tuchylu we wěcej ako 300 rěcach. Translatewiki.net dostawa aktualizacije za wěcej ako 100 rěcow na mjasec.