Pagpapakilala

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:Intro and the translation is 89% complete.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Pagpapakilala

Ang translasyon kag lokalisasyon ilabi nga importante, tungod ini nagahatag sang pamaagi para sa mga tao nga indi makaintiende sang Ingles para mag-usar sang isa ka computer software. Isa ka ehemplo ang MediaWiki nga kon sa diin ginausar ini para makapadalagan ang Wikipedia sa nanari-sari nga mga lingwahe. Amo nga ang pagtranslate sang MediaWiki makabulig gid sing direkta sa mga tao para maabtan nila ang libre nga kinaadman, pinaagi sa ila nga lingwahe. (Mas madamu nga mga termino sa ng Konseptong Gettextkag Wikipedia.)

Diri sa translatewiki.net pwede kita kapatukod kag padayunon nga paayuhon ang imprastraktura para sa ikahapos sang paglokalisasyon sang mga proyekto nga abri ang guinghalinan kag mga libre nga mga dokumento nga ginsulat. Ginaubra namon ang tanan para maabtan ang amon nga duha nga rason.

Ang nahauna nga rason amo ang episyensya. Para madugang ang maayo nga resulta sang proseso, ginatingob namon ang mga proseso sang pag-uswag sang software para mas gamay ang mga tiempo sang pabalik-balik. Dugang sini, ginpaayo pa namon ang mga gamit para matingob awtomatiko ang mga gintranslate. Ini nagapahilway sa mga indibidwal nga translators para maka-pokus sila sa paghimu sang pinakamaayong translation.

Ang ika-duha nga ginapaninguhaan ang pagbulig-anay. Ang bilog nga sistema nahimo sa isa ka wiki. Isa ka popular nga wiki engine ang MediaWiki nga nagahatag sang tuluyoón para makapatukod sang mga komunidad nga nagabulig-anay. Ginapasilabo namon ang mga manughinuád nga magbulig-anay sa kabilugan nga mga buluhaton sa madamo nga pamaagi, kag magin isa ka padokót sa tunga sang mga developer kag mga manughinuád.

Indi mo kinahanglan nga may nabal-an ka sa pagprograma. Kon ikaw may kasayod sa wiki software, madasig mong matun-an paano usaron ang translatewiki.net. Ang kinahanglan lang ang maayo nga kinaadman sa pululúngon, isa ka web browser, kag abri nga pamensaron.

The flagship project of translatewiki.net – MediaWiki – is currently used in more than 300 languages. Translatewiki.net receives updates on more than 100 languages each month.