ಭಾಷಾಂತರ:ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಗೆ

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:How to start and the translation is 53% complete.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾಷಾಂತರ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವಧಿ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಈ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾದ್ಯ.

ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನುರಿತ ಬಾಷಾಂತರಕಾರರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಾಂತರ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾಂತರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಎಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ತಾಣದ ಮುಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ=

ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬಹುದು.

The portal in your user interface language, e.g. portal:fi, is a central place where you can see some information and activity statistics about the language community. It is also the place to communicate with other translators of the same language and discuss terminology and so on.

Special:WebChat allows you to connect to our IRC channel using your web-browser. More help about IRC at m:IRC. In short, you can discuss in real time with the developers and staff of translatewiki.net, assuming we are active there at that time.

ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

After you have been given permission to translate, your entry point is most likely going to be the translation tool. It lists all the available groups of messages that we have. Most of the translations happen using this tool, see the tutorial.

Recommended process for translating MediaWiki

Translators of other projects can ignore this list.

Read on if you want to know more. Reading on is not required, although advised for a proper understanding of more advanced localisation features. You could spend a few days translating, though, and come back when you think you need more information.

Remember: translate links, namespaces, and messages as they are and do not deviate from the source message more than needed!