Translating:How to start/krc

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:How to start and the translation is 100% complete.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Къалай башларгъа керекди

Ишлеб башлар ючюн, биринчи аккаунт керекди. Аккаунт къурау бир минеутдан аз заманны алады эмда сиз ишлгенигизни эслеб турургъа джарайды.

Аккаунт къурагъан заманда, тиллени тамалын билгенигизни сынар ючюн, сизге талай тест кёчюрюу этерге теджелликди. Була ишлетилген кёчюрюуле боллукъ тюлдюле, ала сынамлы кёчюрюучюлени кёчюрюулери бла тенглешдирилликди, эмда андан сора керти билдириулени кёчюрюрге эркинлик аллыкъсыз. Сиз кёчюрген билдириулени программаны/сайтны келлик джангыртыуларында хайырланныкъдыла!

Байламда къалыгъыз

Support сиз соруу бераллыкъ неда башха зат теджеяллыкъ джерди.

Сизни хайырланыучу интерфейс тилигизге портал (сёз ючюн, къарачай-малкъар ючюн Portal:krc ) — тил джамагъатны ишлеуюню юсюнден билгилеге эмда статистикагъа къараргъа болгъан ара джерди. Аны тышында бу тилге башха кёчюрюуючле бла сёлшеиу, терминологияны сюзюу д. а. к. джерди.

Special:WebChat IRC-чатлагъа веб-браузерни юсю бла байланыргъа мадар береди. IRC юсюнден къошакъ болушлукъну m:IRC бетде табаргъа боллукъсуз. Къысхасы бла, translatewiki.net-ни къурагъанла бла эм ишлегенле бла реал заманда сюзюу бардыргъа боллукъсуз, бизни хар заманда да актив болгъаныбызны эсге алыб.

Кёчюрюуню башла

Кёчюрюрге эркинлик алгъандан сора, кириу нохтагъыз кёчюрюуню адыры боллукъ болур. Бу тизмеде бизде болгъан бютеу билдириу къауум боллукъду. Кёчюрюуню асламысы бу адырны болушлугъу бла этиледи: юретиу.

Дагъыда сиз кёчюрген программ баджарыуну проектини бетин тинтигиз, анда магъаналы инструкцияла бла кенгешле болургъа болур. Проектни бетлери, кёчюрюуню интерфейсини баш кесегинде, къысха айгъакълау бла байламлыдыла.