అనువాదము:ఎలా మొదలుపెట్టాలి?

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:How to start and the translation is 73% complete.
Outdated translations are marked like this.


translatewiki.net
పరిచయం
మొదలుపెట్టడం
Translation tutorial
మొదలుపెట్టడం ఎలా
ఇవి కూడా చూడండి
స్థానికీకరణ నియమావళి
Translating offline
సందేహాలు
తోడ్పాటు

ఎలా మొదలుపెట్టాలి

మీరు మొదలు పెట్టడానికి చేయవలసిన పని translatewiki.net అనే లింకు ద్వారా వాడుకరి ఖాతాను తెరవడం.ఖాతాను తెరవడం కేవలం ఒక్క నిమిషం పని మరియు ఇది మీరు పనిచేసే దాని మీద మీ జాడను ఉంచుతుంది.

ఎప్పుడైతే మీరు ఖాతాను తెరుస్తారో అప్పుడు మీరు కొన్ని అనువాద పరిక్షకు లోనౌతారు ఈ పరిక్ష కేవలం మీకు భాష పై అవగాహన ఉందో లేదో అని చూచుటకు మాత్రమే.మీరు చేసే అనువాదాలు ప్రత్యక్షమైనవి కాదు వీటిని మునుపు నమ్మకమైన వాడుకరుల చేసిన అనువాదములు తో పొల్చి తరువాత ప్రత్యక్షమైన అనువాదములు చేయుటకు అంగీకరిస్తుంది.అంటే మీరు చేసిన అనువాదములు తరువాత ప్రవేశపేట్టే కార్యక్రమాలకు/వెబ్సైటు నకు జత చేస్తుంది!

సంభాషనలో ఉండండి

సహకరించు అంటే మీరు ఎదైన అడుగవచ్చు లేదా దేనినైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చ.

The portal in your user interface language, e.g. portal:fi, is a central place where you can see some information and activity statistics about the language community. It is also the place to communicate with other translators of the same language and discuss terminology and so on.

Special:WebChat allows you to connect to our IRC channel using your web-browser. More help about IRC at m:IRC. In short, you can discuss in real time with the developers and staff of translatewiki.net, assuming we are active there at that time.

అనువదించడం మెుదలుపెట్టండి

After you have been given permission to translate, your entry point is most likely going to be the translation tool. It lists all the available groups of messages that we have. Most of the translations happen using this tool, see the tutorial.

MediaWiki ను అనువదించేందుకు అనుసరించదగ్గ విధానం

ఇతర ప్రాజెక్టుల అనువాదకులు ఈ జాబితాను విస్మరించవచ్చు.

ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇది చదవండి. మరింత ఉత్కృష్టమైన స్థానికీకరణ విశేషాలను అర్థం చేసుకునేందుకు ఇది పనికొచ్చినప్పటికీ, ఇదంతా చదవడం ఆవశ్యకమేమీ కాదు. కొన్నాళ్ళపాటు అనువాదాలు చేసాక, మరింత సమాచారం అవసరమని మీకు అనిపించినపుడు ఇక్కడికి రావచ్చు కూడాను.

గుర్తుపెట్టుకోండి: లింకులను, నేంస్పేసులను, సందేశాలను ఎట్లా వున్నాయో అట్లా నే అనువదించండి. మూలార్ధం నుంచి అవసరమైన దాని కన్నా ఎక్కువ తేడారానివ్వకండి!