איבערזעצן: ווי אזוי אנצוהייבן

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:How to start and the translation is 60% complete.


וויקי-איבערזעצונג
אריינפיר
אנהייבער
Translation tutorial
וויאזוי אנצוהייבן
זעט אויך
לאקאליזאציע רעכטליניעס
אפליין
עפטע פראגעס
שטיץ

אנהייבן

To get started, the first thing you need is a user account on translatewiki.net. Creating an account is done in less than a minute and is used to keep track of what you have worked on.

When creating an account you go through some test translations to make sure that you have a basic understanding of the languages. These translations are not live but are instead compared to older translations by trusted users before giving you the rights to start translating live messages. That means that the messages you translate will be used in the next update of the program/website!

בלייבן בקשר

Support is where you can ask or propose anything.

The portal in your user interface language, e.g. portal:fi, is a central place where you can see some information and activity statistics about the language community. It is also the place to communicate with other translators of the same language and discuss terminology and so on.

Special:WebChat allows you to connect to our IRC channel using your web-browser. More help about IRC at m:IRC. In short, you can discuss in real time with the developers and staff of translatewiki.net, assuming we are active there at that time.

אָנהייבן איבערזעצן

After you have been given permission to translate, your entry point is most likely going to be the translation tool. It lists all the available groups of messages that we have. Most of the translations happen using this tool, see the tutorial.

רעקאמענדירטער פראצעס פארן איבערזעצן מעדיעוויקי

איבערזעצער פון אנדערע פראיעקטן קענען איגנארירן די ליסטע.

I* ערשט זעצט איבער די מערסט געניצטע מעלדונגען

  • complete the core messages
  • קאנראלירט צי איר דארפט איבערזעצן ברירהדיקע מעלדונגען
  • do a consistency check (terminology, formal/informal) on your localisation
  • זעצט איבער באזונדערע־בלאט נעמען, מאגישע ווערטער און נאמענטיילן ביי [[Special:AdvancedTranslate]] (צייטווייליג נישט אין אפעראציע; זעט phab:T109235)
  • translate the extension messages used in Wikimedia wikis
  • translate the remaining extension messages
  • do a consistency check (terminology, formal/informal) on your localisation between core messages and extension messages
  • start maintaining your language's localisation on a regular basis. At least once per month is recommended.

לייענט ווײטער טאמער ווילט איר וויסן נאך. לייענען ווײטער איז נישט פליכטלעך, אבער וועט קומען צו ניץ פאר א געהעריגן פארשטאנד פון די מער פארגעשריטענע לאקאליזאציע פונקציאנען. דאך קענט איר איבערזעצן עטלעכע טעג און דערנאך צוריקקומען ווען עס פעלט אייך ווייטערע אינפארמאציע.

געדענקט: זעצט איבער לינקען, נאמענטיילן און מעלדונגען ווי זיי זענען און קערט נישט אוועק פונעם מקור־מעלדונג מער ווי נייטיק!